Skip to content

ดิอินดิเพนเดนท์: กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทย: ทรงเงียบจนเป็นที่เลื่องลือ

วันอังคาร 1 มิถุนายน 2010

King Bhumibol Adulyadej of Thailand: The monarch whose silence is deafening
May 22, 2010
By Peter Popham
ที่มา – The Independent
แปลและเรียบเรียง – แชพเตอร์ ๑๑

ไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดขณะที่ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่จะครองบัลลังก์นานเท่าพระองค์ ทรงประทับรักษาพระองค์ในโรงพยาบาล และเห็นได้ชัดว่า พระองค์ทรงหายไปในระหว่างประเทศเกิดวิกฤติ ยังคงมีเวลาสำหรับกษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมที่จะทรงสมานบาดแผลในสังคมอันเปราะบางของชาวพุทธแห่งนี้หรือไม่

ในขณะที่เสียงสาดกระสุนค่อยๆจางหายไป เลือดบนถนนในเมืองหลวงถูกชะล้างออก และประเทศไทยครุ่นคิดถึงมูลค่าที่สูญเสียไปจากการจลาจลที่รุนแรงในครั้งนี้ หลายคนสงสัยอย่างเงียบๆว่า สถาบันกษัตริย์แห่งกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชจะเป็นหนึ่งในที่ซึ่งได้รับความหายนะด้วยหรือไม่ 

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก และทรงมีพระปรีชาสามารถพิเศษในหลายๆด้าน พระองค์ทรงเริ่มต้นชีวิตเช่นเดียวกับพระราชวงศ์สมัยใหม่: ทรงประสูติในสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๔๗๐ ทรงได้รับการศึกษาจากโรงเรียนฝรั่งเศสในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน์ และทรงต้องทิ้งการเรียนด้านสังคมศาสตร์โดยกะทันหันเมื่อครอบครัวของพระองค์ตัดสินพระทัยที่จะย้ายกลับประเทศไทย หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง

เช่นเดียวกับจักรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่น กษัตริย์เอเชียอีกพระองค์หนึ่งซึ่งทรงหลงใหลด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ทรงถูกผลักดันให้รับหน้าที่ตามแบบโบราณได้อย่างวิเศษ – หรือทรงรับสองบทบาทมากกว่า ด้วยลักษณะภายนอกที่เปี่ยมด้วยความทันสมัยออกสู่ต่อสายตาโลกภายนอก และทรงดำรงพระองค์ให้เป็นที่สักการบูชาสร้างความศรัทธาในหมู่พสกนิกรของพระองค์

สำหรับบรรดาประมุขของรัฐ และทูตสันถวไมตรีทั้งหลายเมื่อผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ตามแบบสากล แบบกษัตริย์อังกฤษ หรือกษัตริย์แถบสแกนดิเนเวียในภาคไทย: ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ทรงดำรงตำแหน่งแต่เพียงในนามโดยไร้ซึ่งพระราชอำนาจ ในทางกลับกัน สำหรับพสกนิกรส่วนใหญ่ของพระองค์เลื่อมใสในพระองค์ดุจดังเทพจุติในประเทศซึ่งยังคงหลงเหลือร่องรอยเก่าของความเชื่อตามศาสนาฮินดู แต่พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่านั้น: พระองค์ทรงเป็นพระอวตาลของพระวิศณุเทพเจ้าของศาสนาฮินดู และคำว่า “ธรรมราชา” ในทางศาสนาพุทธหมายถึง “กษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรม” จากคำบรรยายของพอล แฮนลี่ย์ ในหนังสือพระราชประวัติของพระองค์ พระองค์ทรงเป็น “ปูชนียบุคคลอันศักดิ์สิทธิ์” “พระราชอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระกำเนิด และพระวิสัยทัศน์เยี่ยงอัจฉริยะ”

สำหรับโลกภายนอกแล้วพระองค์ทรงพระราชกรณียกิจในฐานะประมุขเพียงในนามอย่างสมบูรณ์ และสำหรับในประเทศไทยแล้ว พระอากัปกิริยาซึ่งนุ่มนวล และทรงวิริยะสร้างความเชื่อต่อพสกนิกรว่า พระองค์ทรงกอปรไปด้วยพระจริยธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ เมื่อปี ๒๔๙๙ พระองค์ทรงเสด็จฯออกผนวชเป็นเวลา ๑๕ วัน เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระอัยยิกาซึ่งเสด็จทิวงคต; พระองค์ทรงศึกษาตามคำเชื่อทางศาสนาพุทธ และมีองค์อุปัธยาจารย์ซึ่งทรงคุณพิเศษ ทรงบำเพ็ญวัตรปฏิบัติตามพระวินัยเยี่ยงพระธรรมราชาอย่างเคร่งครัด

พระกรณียกิจของพระองค์ทุกอย่างเพื่อสื่อว่า พระองค์คือ “พลังแห่งแผ่นดิน” (ความหมายในพระนามของพระองค์) ที่แท้จริง และทรงมีบุญญาภินิหารในการยึดเหนี่ยวประเทศชาติเข้าไว้ด้วยกัน แท้จริงแล้ว เรื่องนี้ไม่ได้มีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ฟื้นฟูนำมาปฏิบัติเสียใหม่หลังจากได้ถูกยกเลิกไป เมื่อสิ้นสุดยุคสมบูรณาญาสิทธิราชในปี ๒๔๗๕ ไมเคิล คอนเนอส์ นักสังคมศาสตร์บรรยายไว้ว่า “สถานะดังสมมุติเทพของกษัตริย์ภูมิพล” “มิได้เป็นคุณสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์ที่ตกทอดกันมา หากแต่เป็นการร่วมกันสร้างสรรค์ของพระองค์ และข้าราชสำนักจำนวนหลายร้อยคน และหน่วยงานต่างๆ” ความสำคัญในการสร้างเทพนิยายนี้เพื่อยืนยันว่า กษัตริย์ภูมิพลทรงอยู่เหนือความโสมมทางการเมือง” เมื่อปี ๒๕๑๗ ในการฉลองการครองราชย์ พระองค์ทรงตรัสว่า “ในเวลานั้นข้าพเจ้ามีอายุเพียง ๑๘ ปี และได้รับรู้ว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องที่น่าพิสมัย” ตามคำบรรยายของพอล แฮนด์ลี่ย์ที่ว่า เป็นเรื่องสำคัญสำหรับภาพพจน์ของพระองค์ที่ว่า พระองค์ “มิได้ทรงเกี่ยวข้องทางการเมือง…เป็นการสร้างความแตกต่างให้เห็นว่า ระหว่างบัลลังก์ซึ่งบริสุทธิ์จะไม่เกลือกลั้วกับนักการเมืองที่ไร้ซึ่งศีลธรรม”

แต่เช่นเดียวกับการที่ชาวญี่ปุ่นพยายามที่จะสร้างภาพให้จักรพรรดิฮิโรฮิโตว่าทรงอยู่เหนือการเมือง และนำประเทศเข้าสู่สงคราม ความคิดที่ว่ากษัตริย์ภูมิพลทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงนั้นเป็นงานที่บรรจงสร้างด้วยความหลอกลวง เมื่อพระองค์ขี้นครองราชย์ ทรงพร้อมไปด้วยความมั่งคั่ง ตามที่นิตยสารฟอร์บรายงานในปี ๒๕๕๑ ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ทรงมีทรัพย์สินมูลค่า ๑,๐๕๐,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นล้านบาท) นอกจากนี้ยังทรงครอบครองที่ดินมหาศาล รวมถึงที่ดินในกรุงเทพที่มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่สุดในปูนซีเมนต์ไทย กลุ่มบริษัทซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ และพัฒนาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงเพื่อผลกำไรอย่างไร้สำนึก มิตรของพระองค์อยู่ในโลกแห่งธุรกิจ และในกองทัพ นับเป็นเวลาหลายปี เบื้องหลังที่สร้างฉาบหน้าอย่างระมัดระวังด้วยความศรัทธา และความเป็นกลางในทางการเมือง อภิสิทธิ์แห่งราชวงศ์ที่ทรงบุญบารมี และอุดมด้วยราชทรัพย์ยิ่งมั่นคงขึ้น

ความหลอกลวงได้ถูกเปิดโปงขึ้นเมื่อทักษิณ ชินวัตร อดีตนายตำรวจมหาเศรษฐีจากด้านโทรคมนาคม และได้จัดตั้งพรรคการเมืองไทยรักไทยในปี ๒๕๔๐ ผงาดขึ้นมาหลังจากวิกฤติฟองสบู่แตกของเอเชีย นับตั้งแต่กลางยุค ค.ศ. ๑๙๕๐ (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๓) กษัตริย์ภูมิพลทรงอ้างว่าพระองค์คือมิตรแท้ของคนยาก ทรงพัฒนาโครงการชนบทต่างๆ รวมถึงการสร้างสะพาน สร้างเขื่อน และโครงการระบายน้ำ และทรงประยุกต์โครงการพระราชดำริในพื้นที่หลวง

ในระยะที่กรุงเทพรุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงพ.ศ. ๒๕๑๓ และ ๒๕๒๓ นั้น ต่างจังหวัดส่วนใหญ่นั้นได้ถูกมองข้าม การพยายามของทักษิณที่จะเข้ามามีอำนาจ เขาได้สัญญาว่าจะช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาซึ่งยากจน โดยจะยกหนี้ และเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ทักษิณดำรงตำแหน่งนายกฯในปี ๒๕๔๔ ทักษิณเก่งทั้งการพูด และการกระทำ แม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจในทางผิดอย่างร้ายแรงหลายข้อ แต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ทักษิณได้ช่วยเหลือคนยากจนในชนบททางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในเวลาเดียวกัน เป็นการเปิดเผยถึงความพยายามในโครงการพระราชดำริต่างๆ

ทักษิณในฐานะมิตรของคนยากจนชาวชนบท เขาได้จัดตั้งกองทุนซึ่งได้แรงสนับสนุนจากความนิยม นำไปสู่การกำเนิดของคนเสื้อแดง ซึ่งได้ต่อสู้ และสังเวยชีวิตบนท้องถนนแห่งเมืองหลวงของไทยในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ในระหว่างการต่อสู้ที่ยิ่งเพิ่มความขื่นขมและเข้าตาจน ประเด็นการต่อสู้ไปไกลเกินกว่าชะตากรรมของเพียงแค่นักการเมืองคนเดียว ประเทศไทยได้แตกแยกเกินที่จะเยียวยา

เป็นที่แน่ชัดว่า ในสถานการณ์อับจนเช่นนี้ เป็นที่คาดหวังว่ากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมจะทรงเข้าแทรกแซงด้วยพระบารมีที่เปรียบดังคาถาพิเศษ การสร้างความสามัคคีในประเทศนับได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ภูมิพล และทรงเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์: ในขณะที่เหตุการณ์ทวีความรุนแรงถึงที่สุด กษัตริย์จะทรงมีพระราชดำรัส หรือทรงกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ธรรมราชาจะทรงปรากฏพระองค์ท่ามกลางเมฆหมอกแห่งความวุ่นวาย ด้วยพระพักตร์ที่เจ็บปวด และปราศจากการแย้มพระสรวล และทรงระงับพายุแห่งความรุนแรงได้หมดสิ้น

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในปี ๒๕๓๕ หลังจากการทำรัฐประหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนหลายครั้งของประเทศไทย เมื่อผู้ประท้วงจำนวนหลายแสนคนประจันหน้ากับกองทัพในสถานที่ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ในขณะเดียวกันนั้น ทรงปรากฏพระองค์ทางโทรทัศน์ ทรงนั่งบนโซฟา ทรงฉลองพระองค์ด้วยสูทสีอ่อน; มีภาพของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร นายกฯว่าการของกลุ่มทำรัฐประหาร และนายพลเกษียณ พลตรี จำลอง ศรีเมือง แกนนำของกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย หมอบต่อหน้าพระพักตร์ พระองค์ทรงเรียกร้องให้บุคคลทั้งสองยุติในความเห็นที่แตกต่างกัน ในวันต่อมาการต่อสู้สิ้นสุดลง การเลือกตั้งนำมาสู่รัฐบาลพลเรือน และดูเหมือนจะเป็นการสุดสิ้นในการแทรกแซงของกองทัพในประวัติการเมืองของประเทศ เป็นการแสดงให้เห็นถึงบุญญาภินิหารขององค์กษัตริย์

และเหตุการณ์มาบรรจบอีกครั้ง ในขณะที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติขั้นรุนแรงเท่าเทียมกัน กษัตริย์ไม่ทรงสามารถปฏิบัติภารกิจเช่นที่ทรงเคยกระทำ หนึ่งในเหตุผลที่แน่ชัดคือพระองค์ทรงไม่แข็งแรง: ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ พระองค์ทรงมีพระอาการที่ดูเหมือนจะเป็นเส้นพระโลหิตในสมองอุดตันอย่างอ่อน และทรงงดเว้นพระราชดำรัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาตามธรรมเนียมปฏิบัติ พระองค์ทรงอิดโรยนับตั้งแต่นั้นมา และข่าวลือล่าสุดว่าพระองค์ทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากทรงอ่อนเพลีย และพระปัปผาสะ (ปอด) ติดเชื้อ แต่สาเหตุการประชวรของพระองค์เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้พระองค์ไม่สามารถทรงเป็นศูนย์รวมใจได้: แต่เพราะความนิยมของพระองค์ทรงลดน้อยลงในการต่อสู้ครั้งนี้ การทำรัฐประหารในปี ๒๕๔๙ และการก่อตัวของเสื้อเหลืองคลั่งระบอบกษัตริย์ ได้เปิดเผย “ความเป็นกลาง” ของพระองค์ พระองค์ทรงนิ่งเฉยตลอดเหตุการณ์วิกฤตินี้ อาจจะเนืองมาจากไม่มีอะไรที่พระองค์จะทรงตรัสแล้วจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกษัตริย์ที่ทรงพระประชวร และองค์รัชทายาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ซึ่งไม่ได้รับความชื่นชมจากบุคคลทั่วไป ประเทศไทยยังคงเผชิญกับวิกฤติอันยาวนาน – สิ่งหนึ่งซึ่งกษัตริย์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จอน อึ๊งภากรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่า “อาจจะมีบุคคลในสังคมไทยซึ่งต้องการเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้แก้ไขในเหตุการณ์วิกฤติ” “แต่สังคมส่วนใหญ่ทราบดีว่า เราไม่ควรที่จะพึ่งพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงแก้ปัญหาวิกฤติอีกต่อไป ถ้าเราจะเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาของเราเอง ด้วยตัวของเราเอง” ๖๓ ปี แห่งเวลาครองราชย์ดั่งสมมุติเทพด้วยความสบายพระทัย พระราชทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ ๔,๐๐๐ ประเทศไทยได้เพิกเฉยกับพระราชกรณียกิจสำคัญในครั้งนี้

Advertisements
174 ความเห็น leave one →
 1. วันศุกร์ 4 มิถุนายน 2010 08:26 น.

  XXXเอาเงินภาษีและเงินบริจาคของประชาชนไป้ใช้และเก็บไว้ให้ลูกหลานมัน จนรวยที่สุดในโลก แล้วพวกควายยังไปกราบมันอีก หมายังรักเจ้าของที่เลี้ยงดู แต่นี่ทำร้ายเจ้าของ(สั่งฆ่าประชาชน)ที่คอยอุ้มชู XXXXXXXX

 2. กรูตาสว่างแล้ว permalink
  วันศุกร์ 4 มิถุนายน 2010 09:01 น.

  กรูโดนยัดเยียดให้เมริงมาอยู่ในใจกรูสามสิบก่าปี
  วันนี้กรูไม่รักเมริงแล้ว
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 3. วันศุกร์ 4 มิถุนายน 2010 09:27 น.

  เมืองใด(ผู้ปกครอง)ไร้ธรรมอำไพ เมืองนั้นบรรลัยแน่นอน(มาร์ค+เต็ป)

 4. joojee permalink
  วันศุกร์ 4 มิถุนายน 2010 10:08 น.

  XX และปล่อยไห้ ชิต บุตร เฉลียว ตาย สั่งฆ่าประชาชน ๑๔ตุลา ๖ตุลา มาจนครั้งสุดท้ายปีนี้
  มันเหี้ยมโหด นับมันได้ว่าเป็น the most evil in Thailand่่่่
  ครอบครัวนี้ทําได้ทุกอย่าง เพื่อรักษาผลประโยชน์
  สักวันหนึ่งมันก็ต้องตายไปไม่มีไครจะอยู่ถาวร
  ประวัติศาสน์ก็จะลงความชั่วของมันออกมา ตอนนี้มันคุม ทหาร กฎหมาย เศรฐกิจ ตํารวจ
  สี่งที่มันคุมไม่ใด้ คือหัวใจฉัน
  ไม่เคารพ ไม่รัก ทั้งเกลียดและขยะขแหยง

  • ฉันเอง permalink
   วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 06:06 น.

   หลายคดีจริงๆ

 5. too good to be true family. permalink
  วันศุกร์ 4 มิถุนายน 2010 17:17 น.

  ถ้ามีครั้งไหน ที่ลุง จะเพ้อเล่า ถึงเหตุการณ์เช้าวันกระสุนนัดเดียวแสกหน้าเปลี่ยนประเทศวันนั้น ก็จะมีทีมอภิบาล สั่งให้หมอฉีดยาให้ลุงได้ผ่อนคลาย และหลับเป็นแบบนี้อยู่ทุกครั้งไป จนกระทั้งเมื่อ ไมกี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ลุงก็ได้มีอาการดังกล่าวขึ้นมาอีก
  แต่เนื่องจากเป็นเวลาที่ทีมอภิบาลเดิมไม่อยู่พอดี
  แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ลุง ยังไม่ได้ เพ้อสารภาพอะไร ที่เกี่ยว กับ เช้าวันนั้น มากนักลุงได้พูดเกี่ยวกับ แม่ พ่อเลี้ยง และพี่สาว ของลุง เท่านั้น
  ตอนนี้ก็ต้องคอยดูอาการของลุงอย่างใกล้ชิด ก็ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ดีๆ ทำไมลุงกลับมามีอาการแบบนี้ขึ้นอีก
  และที่สำคัญดันมาเกิดในช่วงเวลาเหล่านี้ที่ประจวบเหมาะ. …
  อาการของลุงเสมือนจะแสดง นัยยะ ว่า ไม่อยากทนมีชีวิตที่ทรมานเช่นนี้อีกต่อไปแล้ว. .
  คนที่ลุงรัก คือ แม่ และ พี่สาว ก็พ้นทุกข์ทรมาน ไปหมดแล้ว ใช้กรรมอยู่ในนรกมาเรียกลุงไปร่วมหารกรรม หารู้ไม่กรรมของลุงเองสิมันมากมายมหาศาลนัก กับคนค่อนทั้งประเทศ
  เหลือแต่ ลุง กับ ป้า และลูกหลาน..ก็ไม่มีใครรักลุงจริง ซักคน ดีแต่ แ่ก่งแย่ง.. ชิงดี.. หวังลาภยศ + สมบัติ + อำนาจ เมื่อลุงตายไป ตอนนี้ลุง ก็เป็นเหมือนคนแก่ ที่พิการทั้งร่างกาย และจิตใจ เดินเหิร.. ขับถ่าย.. เอง ก็ไม่ได้ ต้องมีคนช่วยตลอด..ที่บรรยายมาอย่างน่าเวทนาเช่นนี้..
  ก็หวังเพียงแต่..จะมีหมอ.. หรือทีมอภิบาล.. สักคน ที่เข้าใจในความทุกข์ของลุง
  และช่วยสงเคราะห์ ให้ลุงได้ไป ไว ๆ จะได้ไปพบกับคนที่ลุงรัก เร็วขึ้น.. เท่านั้น
  ขออนุโมทนา สาธุ ด้วย..

 6. เด็กตาดำๆ permalink
  วันศุกร์ 4 มิถุนายน 2010 19:08 น.

  ใครกันแน่ที่เป็นผู้มีพระคุณ

  ใครกันที่เสียภาษีเลี้ยงดูใครบางคน

  ถ้าไม่ได้คนไทยจนๆ คนไทยรากหญ้าหาเลี้ยงอยู่ทุกๆวันนี้

  ดีเลยฆ่าให้หมดเลยนะ จะได้ไม่มีคนเสียภาษีให้เงินคุณเสวยสุข

  คุณต่างหากที่ต้องสำนึกบุญคุณชาวรากหญ้า

 7. วันศุกร์ 4 มิถุนายน 2010 23:04 น.

  บ้านเมืองที่บังคับให้คนจงรักภักดี ตำหนิเจ้าไม่ได้ เจ้าทำชั่วก็ต้องบอกว่าดี เจ้าไม่ได้รักประชาชน ก็ต้องยกย่องว่าเจ้ารักห่วงประชาชนของพระองค์ เจ้าสนับสนุนการเข่นฆ่าประชาชนก็ต้องไม่ตำหนิ พระองค์เป็นเจ้าชีวิตของเรา ดังนั้นพระองค์จะยกใคร จะเหยียบจะเอาชีวิตใครต้องไม่ว่ากัน มันน่าทุเรศสิ้นดี
  เอ้อ…..เมื่อไหร่หนอประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยแท้จริงเสียที สิทธิเสรีภาพ, ความเสมอภาค, ความเป็นภราดรภาพ จะเกิดเป็นจริงในประเทศไทยเมื่อไหร่ และเมื่อไหร่จะเลิกยกย่องพระมหากษัตริย์ว่าเป็น”เทวดา” เสียที เพราะดูเท่าไร ๆ ท่านก็ยังหนาแน่นด้วยกิเลศ ไม่ได้ต่างจากปุถุชนคนธรรมดาเล้ย เดี๋ยวนี้เราปลดพระบรมฉายาลักษณ์ ออกจากบ้านหมดแล้ว ไม่อยากจะดัดจริตจงรักภักดีอีกต่อไป

 8. ป.6 permalink
  วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2010 03:03 น.

  มันเป็นธรรมดา ธรรมชาติของสรรพสิ่ง มันถึงเวลาที่จะเฉลยโจษย์เมื่อ60สิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วครับ ถ้า thailand ไม่มี คนผู้หาญกล้าคนนี้หลายๆท่านก็คงโดนหลอกให้บูชาเทพลวงโลก(ตามโฆษณา tv) ขอบคุณ พ.ต.ท.ดร.ทักษิน ชินวัตร

 9. โคตรพ่อโครตแม่มึงไง permalink
  วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2010 10:10 น.

  เมื่อบ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่ เราต้องเช็คบิลครอบครัวตัวดีให้หมด
  สิ่งแรกต้องแก้ ม.112 ที่ห้ามหมิ่น ต้องโล๊ะทิ้งไป ทุกคนมีสิทธิ์วิพากย์วิจารณ์ได้
  แล้วเอาหลักฐานทุกอย่างเปิดเผยให้หมดว่านัง…อยู่เบื้องหลัง และลากคอแม่งเข้าคุก
  ให้ตายแบบทรมานอยู่ในคุก… แล้วให้ทักษิณกลับมาพัฒนาบ้านเมือง..ให้อีนัง…..
  เห็นจนอกแตกตายในคุก…แถมนังเปรมิกาอีกคน…ให้ไปเป็นขี้ข้ารับใช้มันในคุก..
  แล้วให้มันตบกันตายไปข้าง…ฐานทำให้กูเดือดร้อน..จบละครเรื่องคุณยายวรนาถลงเพียงเท่านี้

 10. Philips permalink
  วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2010 10:52 น.

  เบื่อเจ้าโว้ย…….ย

  คืนอำนาจให้กูซะที

  จะฆ่าพี่น้องกูอีกเท่าไหร่ถึงจะพอ

 11. nano permalink
  วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2010 21:12 น.

  ตนเป็นที่เพิ่งแห่งตน เลิกโทษฟ้าโทษฝนได้แล้ว พวกควายแดงทั้งหลาย คนรวยมิได้รวยเพราะแม้ว…พ่อมึง
  แต่รวยเพราะ สองมือทำ +ความขยัน อดทน พวกสันดานไพร่ชอบทำตัวเหมือนขอทานใครมีให้แดกก็ว่าเขาดี
  ทำเป็นมาเรียกร้องประชาธิปตวย….XXX เห็นแล้วสมเพช และเวทนา ถ้าพ่อแม้วววว…..พวกมรึงกลับมา
  ก็จะอยู่ดีมีสุข กินอิ่มหนำสำราญ มันสมองพวกมรึงมีอยู่แค่นี้เองหรือว่ะ ทุกวันนี้มีใครไปกักขังพวกมรึงไม่ให้ทำมาหาแดกหรือปล่าว กรูไม่แปลกใจหลอกว่าทำไมคนภาคเหนือกับภาคอีสานถึงชอบไอ้แม้ววว……ก็ปกติสันดานพวกมึงมันทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินอยู่แล้ว…..พวกชอบขายตัว ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของวันวานมิใช่วันนี้พวกมรึงอย่าเอามาอ้างเพื่อหาความชอบธรรมให้ตัวเอง พ่อแม้ววว….พวกมรึงก็ใช่ย่อย กรูไม่เชื่อหรอกว่าถ้าวันหนึ่งมันได้เป็นใหญ่แล้วมันจะไม่ XXX

  • วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2010 22:09 น.

   วาจาส่อภาษา แถ้ไม่รู้ว่าตัวเองแย่ แล้วมาเห่าในนี้ทําไม ประเทศไทยยุ่งวุ่นวายก็เพราะผู้นําไม่เป็นกลาง หวังว่า nano เข้าใจภาษาคนน่ะ

   • nano permalink
    วันอาทิตย์ 6 มิถุนายน 2010 13:23 น.

    แล้วไม่ทราบว่า คุณ…ผู้มีการศึกษา เอาสมองซีกไหนคิด ว่า คุณทักษิณสามารถให้ความเป็นธรรม
    กับสังคมได้ ในเมื่อสิ่งที่ได้กล่าวหาหรือว่าคนอื่น มันก็มิได้พ้นหรือว่าผิดแปลกไปจากที่ตัวเองกระทำ มันเป็นสัจธรรมน่ะคุณ คนดีจริงเค้าย่อมเสียสละตนเองไม่ว่าจะถูกหรือผิด แต่ถ้าคิดสู้ก็ต้องกลับมาสู้ซึ่งหน้า มิใช่ส่งเสียงมาเห่า..มาหอน…คนแบบนี้ไม่ใช่คนจริง แต่เค้าเรียกคน..จัญไร
    เข้าใจน่ะ ว่าคุณคงเป็นผู้มีการศึกษา…สูง แต่น่าเสียดายที่การศึกษามันพัฒนาได้แต่สมองแต่จิตใจคุณ….ตำ่ ก็เข้าใจอ่ะน่ะว่า มันคงถือกำเนิดมาจากพันธุกรรมหรือไม่ก็ มิใช่คนไทย…….

    • วันอังคาร 24 สิงหาคม 2010 19:14 น.

     ถ้า nano อยากกราบ ก็กราบไป แต่คนที่เขาหูตาสว่งแล้วจะวิจารณ์ มันก็เรื่องของเขา บทความนี้สำหรับ คนหูตาสว่างที่เขามองคนเท่าเทียมกัน…ในฐานะมนุษย์มี ดี มีชั่ว….

  • kkgdlskkdslgdsl permalink
   วันอาทิตย์ 6 มิถุนายน 2010 01:19 น.

   nano ชิ้วๆๆๆๆ

  • kkgdlskkdslgdsl permalink
   วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 23:11 น.

   ใครล่ะ nanoที่รับเงินบริจาค อยู่ทุกวัน ในทีวี ชิ้วๆ

 12. KARUDAK permalink
  วันอาทิตย์ 6 มิถุนายน 2010 08:47 น.

  ค่อยๆพูดจากันนะ…อย่ากล่าวหากันลอยๆๆ..เอาตัวแม่ให้อยู่คืออภิสิทธิ์กับอีเปรม..ก็จบ(XXX)

 13. วันอาทิตย์ 6 มิถุนายน 2010 13:10 น.

  nano ระวังจะเป็น nona เด้อซิบอกไห่

 14. คนเคยรัก....มาก permalink
  วันจันทร์ 7 มิถุนายน 2010 04:45 น.

  หมดกันกับความรู้สึกที่เคยมีให้ แค่ออกมาพูดนิดเดียว ทำไม่ได้ ทำให้คนต้องตายขนาดนี้ ถ้าออกมาพูดว่าเสื้อแดงผิดให้กลับบ้าน แค่นี้ทุกคนก็ต้องก้มหน้าทำตาม โดยไม่มีข้อแม้ใดๆได้แล้ว แต่กลับเงียบเฉย ปล่อยให้คนถูกฆ่าตายขนาดนี้ รับไม่ได้อย่างแรง ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่จากไปทุกคน

  • ฉันเอง permalink
   วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 06:12 น.

   แดงผิดนี่นะ…งั้นไม่ต้องออกมา

 15. เกลียดสาวกแดกน้ำมนต์ไอ้ลิ้มโกเต็กซ์ permalink
  วันจันทร์ 7 มิถุนายน 2010 09:28 น.

  xxx ไม่เงียบเฉยเปล่า..แต่ไปดูแข่งเรือใบ และดูแสงสีริมแม่น้ำด้วยสิ
  ประหนึ่งว่า..ภาระกิจสำเร็จแล้ว…แถมนังปากแดง…ยังไปทำบุญที่วัดชนะสงครามอีก
  เพราะคิดว่าตัวเองสั่งฆ่า ปชช.แล้วได้รับชัยชนะจากสงครามนั่นเอง

 16. วันจันทร์ 7 มิถุนายน 2010 12:06 น.

  รอวันพิพากษาโลกนะจ๊ะที่รัก!!! ><…

  ฉันจะรอเทออยู่ ตะลา ลัล ลา ลา ลา ลา…ลา ลา ลา

  ไอ้เพวกเชี่ย!!!โหะ โหะ

  อุ๊ย…^^ พวกคนไพร่มันยังไม่เอา แล้วไอ้พวกปากเสียจะเอามึงเหรอ???

  ว้ายยยยยยยยยยยย…กุเพิ่งรู้ว่ามึงโง่อ่า…

  กุไม่เอาหรอก…ระบอบแบบนี้ ห่วยแตก ดีแตกสิ้นดี

 17. someone permalink
  วันจันทร์ 7 มิถุนายน 2010 19:50 น.

  มาฟังชัช เตาปูนพูดถึงทักษิณ

  ถ้า ไม่มีกองกำลังติดอาวุธแฝงตัวอยู่ในผู้ชุมนุม ประเด็นนี้ท่านอดีตนายกฯทักษิณต้องยอมรับความจริง ไม่ใช่โยนความผิดให้คนอื่น ซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่า การชุมนุมต้องปราศจากอาวุธ ถ้ามีอาวุธถือว่า ก่อการร้ายรัฐบาลเขาก็ว่าไปตามกฎหมาย เขาไม่ได้พูดอะไรที่เกินรัฐธรรมนูญไปเพราะฉะนั้นอดีตนายกฯทักษิณจะตะแบงและ พยายามพูดให้ตัวเองไม่เคยผิดเลย มันไม่ถูกหรอกครับ

  ส่วนที่อดีตนายกฯทักษิณอ้างว่า เป็นนายกฯมาจากการเลือกตั้งชนะเลือกตั้งถล่มทลาย 2 ครั้ง 2 ครา กลับถูกยัดเยียดว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก็อย่างที่ผมตอบไปแล้วในข้างต้นไงครับ และผมว่า ความจริงแล้วคนไทยเป็นคนที่ให้อภัยคน คนไทยเป็นคนขี้สงสารคน ถ้าท่านยอมรับผิดเข้ามาให้ทางการดำเนินคดีตามกฎหมายไปก่อนหน้านี้ ป่านนี้ท่านก็อยู่ข้างนอกแล้วล่ะครับ ไม่อยู่ในคุกหรอก เพราะถ้าขอพระราชทานอภัยโทษจากในหลวง พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาอยู่แล้ว และอีกอย่างคนที่เก่งและเคยทำดีให้กับประเทศชาติ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกครับ ดูอย่างคุณวีระมุสิกพงศ์ เป็นต้น

  น่าเสียดายนะครับ ท่านอดีตนายกฯทักษิณท่านรวยแล้วลืมตัว ถ้าท่านนึกถึงสุภาษิตคำสอนของท่านเจ้าคุณนรให้สติไว้ว่า “รู้จักพอ ก่อสุขทุกสถาน” ท่านอดีตนายกฯทักษิณไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับ เมื่อก่อนนี้”บารอน” เพื่อนรักของผมเขียนเรื่อง “ทักษิณ” ไปซื้อที่ดินที่บางบัว และวางเงินมัดจำไว้ส่วนหนึ่ง และก็มาให้ขสมก.เช่าทำเป็นที่จอดรถสิบปีขสมก.จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าสิบปี ถามว่า มีใครเขาทำกันไหมครับ ที่เขาจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ากันสิบปี แล้วอดีตนายกฯ ทักษิณเอาไปจ่ายค่าที่ดินส่วนที่เหลือกับเจ้าของเดิม

  พอ “บารอน” เพื่อนรักของผมเขียนลงในหน้าหนังสือพิมพ์ และเตรียมจะเอาเรื่องยื่นให้นายประภาศน์ อวยชัย ประธานปปป.ในสมัยนั้นอดีตนายกฯทักษิณถึงกับไปติดต่อกับพี่วาริน พูนศิริวงศ์คนเชียงใหม่ด้วยกัน ให้พาไปพบ “บารอน” และเมื่อพบกัน ท่านอดีตนายกฯทักษิณถึงกับขอร้อง “บารอน” เพื่อนรักของผมว่า “พี่ครับ ผมจน ขอผมเกิดเถอะ”นึกถึงวันนั้นแล้วถ้า “บารอน” เพื่อนรักของผมไม่ใจอ่อน ป่านนี้อดีตนายกฯทักษิณก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับรวยจนกระทั่งทุกวันนี้มี เป็นแสนๆ ล้านตอนนั้นมีที่ไหนล่ะครับ ไปทำอะไรได้มานักหนา ถึงมีเงินมากมายขนาดนั้น

  ถามว่า ผมไปจงเกลียดจงชังหรือมีอคติกับท่านอดีตนายกฯทักษิณหรือเปล่า ผมตอบได้เลยว่า ไม่เคย มีแต่อดีตนายกฯทักษิณมาให้ผมช่วยอะไร ผมก็ช่วย ขนาดคุณสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานสภา ยังเคยขอผมให้ช่วยเป็นประธานสภา ผมยังต้องหมดไปหลายตังเลยครับ คิดดูสิครับต้องเลี้ยงเพื่อนส.ว.กลุ่มหนึ่ง 7-8 คน มื้อๆหนึ่งตก 6-7 หมื่นบาท รวมแล้ว3-4 กลุ่มปาไปเท่าไหร่ล่ะครับ ซึ่งคุณส่วนหรือ “บรรณพจน์ ดามาพงศ์”เป็นคนมาขอผมเอง

  หรือกระทั่งคุณลลิตา ฤกษ์สำราญ ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ซึ่งท่านพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ พามาพบผม และอดีตนายกฯทักษิณท่านขอให้ผมช่วยคุณลลิตาในพื้นที่ ผมก็ออกตังช่วยหาเสียงให้คุณลลิตาฟรีๆแล้วอย่างนี้ผมถามว่า ผมเชียร์อดีตนายกฯทักษิณหรือเปล่าครับ ที่ผมช่วยท่านก็เพราะผมเห็นว่า ท่านเป็นคนดี และท่านเก่ง แต่พอท่านอดีตนายกฯทักษิณคดโกงประเทศ ผมก็เลยไม่ช่วยท่านเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลอะไรล่ะครับ ว่า ทำไมผมต้องไปเกลียดท่านด้วย มันไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปเกลียดเลยครับ

  เพราะฉะนั้น ทางออกเวลานี้ รัฐบาลจะต้องพยายามหาทางเยียวยาชาวไร่ ชาวนาที่มาชุมนุมให้เขาอยู่ได้ ไม่ให้เขาเสียเปรียบ ไม่ใช่เขาทำนาแทบตาย ปล่อยให้พ่อค้าคนกลางไปกดราคาเขาซะยังงั้น รัฐบาลต้องคิดแก้ให้เขา รัฐบาลต้องพยายามคิดหาทางทำให้เขามีน้ำใช้ในการทำนา เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมากรุงเทพฯ เพราะเมื่อมากรุงเทพฯ ก็สร้างปัญหาให้กับกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะทำให้กรุงเทพฯแออัดหรือเกิดปัญหาอาชญากรรม เพราะบางครั้งคนเราไม่มีจะกิน มันก็จำเป็นที่จะทำทุกอย่างให้มีกิน ให้อยู่รอด

  ดังนั้น รัฐบาลต้องรีบเร่งสร้างงานหรือหาทางให้เขามีน้ำใช้ในการทำนาเพื่อไม่ให้เขา เข้ามาตายเอาดาบหน้าที่กรุงเทพฯ ผมว่า ปัญหานี้คงแก้ไขไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับ อย่าปล่อยทิ้งปัญหานี้ไว้ให้อดีตนายกฯทักษิณหรือแกนนำคนเสื้อแดงเขามาจุด ประเด็นว่า ไพร่กับอำมาตย์อีก

  ผมถามว่า อำมาตย์เคยมาค้าขายไหม ไม่เลยใช่ไหมครับ ฉะนั้นคนที่เอาเปรียบไม่ใช่อำมาตย์เลยครับ คือพ่อค้าคนกลาง และขอถามว่า อย่างอำมาตย์หรือป๋าเปรมท่านเคยไปค้าขายที่ไหนครับ ฉะนั้นท่านต้องไปเอาเปรียบชาวนา คนยากคนจนทำไม ฟังแล้วต้องคิดให้เป็นนะครับ

  และผมอยากจะขอร้องคนที่จะไปชักชวนชาวบ้าน หรือชาวบ้านที่ถูกชักชวนมา ก็อย่าขาดสติ ขอให้ตั้งสติให้ดีนะครับ ขอให้ดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่า เป็นยังไง มีทั้งคนตาย และบ้านเมืองเสียหายหนัก แล้วเราจะไปตายแทนเขาทำไมอีกล่ะครับ ถ้าเขาเป็นคนดีจริงๆ เราค่อยตายแทนเขาสิครับ แต่นี่มันไม่ใช่ นี่เขาคดโกงประเทศจนร่ำรวยถึงขนาดนั้น และถามว่าพวกที่มาชุมนุม อดีตนายกฯทักษิณเคยเอาเงินที่คดโกงประเทศมาแบ่งให้หรือเปล่าครับ ไม่เคยเลยใช่ไหมครับ

  เพราะฉะนั้น ทางที่ดีที่สุดรัฐบาลจะต้องไปศึกษาว่าคนรากหญ้าเขาต้องการอะไร แล้วรีบแก้ปัญหาให้เขาครับ

  • เพื่อความยุติธรรม permalink
   วันอังคาร 8 มิถุนายน 2010 08:59 น.

   พวกที่มาชุมนุมมิได้มาเพื่อนายกทักษิณ แต่มาเพราะเดือดร้อนกันเศรษฐกิจ ซึ่งรบ.ไม่เอาใจใส่คนรากหญ้าสนใจแต่คนชั้นกลางจำนวนน้อย เขาต้องการให้ราคาพืชผลการเกษตรราคาดีเท่าที่ทักษิณทำให้เขาแต่ รบ.นี้ราคาตกต่ำกว่าครึ่ง รำรวยเฉพาะคนที่มีโอกาสเท่านั้น ปชช.ต้องการอย่างนั้นไม่ใช่ต้องการทักษิณ ใครก็ได้ทำได้เขารับทั้งนั้น หยุดพูดเรื่องทักษิณได้แล้ว

  • keeper permalink
   วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 11:55 น.

   จะไปคาดหวังอะไรได้กับรัฐบาลนี้ นายกคนนี้
   ฟังแล้วก็ดูดี ปีครึ่งที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วว่าประเทศเดินลงเหวจากการบริหารแค่ไหน
   ผู้้บริหารประเทศนิต้องได้คนมีความสามารถในการพูดและทำ ไม่ใช่ พูดและพูด
   ลองบอกเหตุผลดีๆ ซักข้อที่จะให้เชื่อมั่นในนายกคนนี้ทีซิ
   ขอข้อที่คิดว่าเจ๋งที่สุดที่นายยกคนนี้ ใช่เลย ข้อเดียวก็พอแล้ว

  • mana permalink
   วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2013 16:42 น.

   ดูยังไงนายถึงตาบอดจัง

 18. Yak hen chad chrern permalink
  วันจันทร์ 7 มิถุนายน 2010 22:32 น.

  Love Thaksin 100%.

  • วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2011 10:14 น.

   กูเกลียดแม้งควายทักสิน เกิดมาทำไมวะ

 19. ใครว่ากษัตริย์ป่วย permalink
  วันอังคาร 8 มิถุนายน 2010 08:48 น.

  ใครว่ากษัตริย์ป่วย ไม่สามารถออกมาห้ามทหารสังหารหมู่คนเสื้อแดงได้ นี่มันโกหกหน้าตาเฉย จะตอแหลหลอกลวงประชาชนไปถึงไหน แล้วทำไมเมื่อวานถึงออกมาพบ ครม. รัฐบาลทรราชมือเปื้อนเลือด สั่งทหารเข่นฆ่าประชาชน นี่เป็นพวกเดียวกันชัดๆ คำพูดกับพฤติกรรมมันตรงข้ามกัน คนรู้กันหมดแล้ว

  • วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2011 10:15 น.

   ด่าใครกันแน่

 20. เกลียดสาวกแดกน้ำมนต์ไอ้ลิ้มโกเต็กซ์ permalink
  วันอังคาร 8 มิถุนายน 2010 09:14 น.

  .. ป่วยที่ไหนล่ะ…ที่ต้องมุดหัวอยู่ใน ร.พ.เพราะเป็นที่ๆปลอดภัยที่สุด…มีความเป็นสากลเทียบเท่ากับสนามบิน ที่ใครไปยึดหรือบุกเข้าไป ก็จะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายสากล(เหมือนพวกเอี้ยหางเหลืองนั่นแหละ)

  ..ก็ขนาด … เมีย ทุกวันนี้มันกล้าไปมั๊ยล่ะ…เหนือกับอีสานน่ะ…

  • ทอง permalink
   วันอังคาร 8 มิถุนายน 2010 12:25 น.

   ถูกแล้วตอนนี้กรุงเทพมหานคร(กรุงศรีอยุธยา) ถูกล้อมโดยพวกเกลียดเจ้ากันหมดแล้ว บริหารงานกันอยู่ในกทม ก็พอ ไปใหนไม่ได้มึงก็อยู่แต่พวกเมิงเถอะอัดกันเข้าไป6ล้านชีวิต ทางใต้ก๊ไปบังคับเขามาเป็นเมืองขึ้นสยามโดยที่เขาไม่ยินยอม(ไปอ่านประวัติศาสตร์ดูเถิด รัฐปัตตานีเขามีเจ้าเมืองเก่าที่ไม่ยอมก้มหัวให้คนไทยเลย เขาให้สมญาคนไทยว่าเป้นพวกยิว คือพวกไปแย่งดินแดนเขามา) ลำพังถ้าไม่ขนอาวุธ ทหารไปตั้งที่3จังหวัดก็ยากจะชนะเพราะ90%เป็นมุสลิมทั้งหัวรุนแรงและไม่รุนแรง ไหวหรือ10% ทหารเผลอเมื่อไรถูกฆ่าตัดคอออกyoutubeประจานหลายเวบมาก แล้วสิ่งที่คนกทม(ผู้ปกครอง)ทำกับคนเสื้อแดง ถ้าไปให้มนุษย์ที่มีศีลธรรมทั่วไปเขาดู เขาก็ต้องว่ากระทำกับประชาชนเหมือนหมูเหมือนหมากลางถนน แต่คนไม่มีศีลธรรมออกมาประนามว่าเป็นกบฎ ห่วงแต่การก่อสร้างตึกอาคารที่มันเผากันเอง มอมเมาคนโง่ที่หลงระเริงแสงสีเสียงเข้าไป จะมีคำว่าเสียใจจากพวกมันสักคำยังไม่มี แล้วจะเสียใจทำไมถ้าไม่มีเมิ..

   • รักชาติ permalink
    วันอังคาร 2 กรกฎาคม 2013 17:43 น.

    โง่แสนโง่นะคนเรา ถ้าย้อนไปสมัยก่อน ไม่ว่าประเทศใดในโลก มันก็ล่าเมืองขึ้นกันทั้งนั้น เชียงใหม่ พิษณุโลก สุโขทัย ก็ต้องเอามารวมกันให้เป็นปึกแผ่น ไอพวกควายไพร่แดงที่มึงด่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย แค่ข้อมูลที่เขาเอามาปั่นหัว มึงก็เชื่อกันเป็นตุเป็นตะ ถามจริง ทักษิณเกิดมากี่ปี ทำอะไรให้แผ่นดินบ้าง…

    • ยิ่งใหญ่ permalink
     วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2013 00:38 น.

     อย่างน้อยเขาก็นำเทคโนเข้ามา มึงถึงได้ใช้งัยไอ้ควาย เขาทำการค้า และยังทำให้ไทยพัฒนาไปด้วย ก่อนเขาจะเล่นการเมืองอีกไอ้ควายโง่ และเขาก็ไม่ลอกเลียนแบบเหมือนควายอภิสัตว์ว่ะ แค่นโยบายยังลอกเลียนแบบ แล้วเข้ามางัยบริหารประเทศไม่เปนอีก ตาพ่อมึงบอดงัยไอ้เอ๋อสมองฝ่อ เขาบริหารประเทศไม่กี่ปีก็เจริญมากมาย เศรฐกิจพุ่งนี่มึงรู้เรื่องบ้างไหมนี่ คนหลังเขาเต่าล้านปีปะมึง เหนมั๊ยคนทั่วโลกเขายังยอมรับ ทักษิณ ทั้งๆที่รัฐบาลตอนนั้นบอกว่าเขาเปนผู้นำก่อการร้าย ตำรวจสากลยังไม่สนใจคำพูดมันหมายความว่าอย่างไรฮึ ไอ้โง่ตาบอด นี่เขาพูดยังงัยมึงเชื่อไม่ลืมหูลืมตาเลยนะ มิน่ามึงถึงโง่เปนควายให้เขาจูงจมูกอยู่นี่ไงโง่เสือกอยากอวดรู้ ควายโง่เอ้ย…

 21. ถ้ามีคนขัดขวางก็ไม่ต้องใส่ใจ permalink
  วันอังคาร 8 มิถุนายน 2010 11:38 น.

  เราว่าหูเรายังไม่ตึง แต่เราฟังพ่อพูดไม่รู้เรื่อง แม่เราบอกว่าน่าจะมีตัววิ่งบอกกำกับด้วย

  คนที่ฟังออก เก่งมากเลย ต้องมาอ่านที่แปลไทยเป็นไทยแล้ว

 22. Polkrit permalink
  วันอังคาร 8 มิถุนายน 2010 12:43 น.

  เรารู้ว่าเราต้องการอะไร ถ้าความคิดพวกคุณยังงมโข่งอยู่กับเสื้อแดง+เงินทักษิณ ก็ตามใจมันไม่มีผลกับพวกเรา และแก้ต่างยังไงก็ไม่มีผลกับพวกคุณ..

  เวลา อยู่ข้างเราเสมอ พวกคุณก็รู้..เวลา จะทำหน้าที่ปกติของมัน..

  เมื่อเวลามันมอบสัจจะธรรมครั้งสุดท้ายในความเป็นมนุษย์ให้เทพแต่งตั้ง พวกคุณยังไม่เคยมองเลยด้วยซ้ำว่าวันนั้นจะเอาอย่างไร..

  มาตรฐานบิดเบี้ยวของประเทศที่พวกคุณก่อกันขึ้นมา เพื่อบูชาเทพสถานเดียว ก็จะถูกใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกัน..

  พวกคุณเห็นคนที่มาใช้อำนาจนี้แล้วหรือยัง.. วันนั้นจะมีชีวิตกันเยี่ยงไร !!

  วันนี้ พวกเราผู้หนีออกจากกรอบมาได้ มองเห็นมุมมืดด้านนี้อย่างชัดเจน เราเชื่อว่า วันนั้นพวกคุณก็จะมองเห็นเหมือนเราเช่นเดียวกัน..

  แล้ววันนึงเราจะเป็นพวกเดียวกัน ยินดีที่ได้รู้จักครับ..

  • เสรีภาพ permalink
   วันอังคาร 8 มิถุนายน 2010 12:51 น.

   เราไม่เห็นด้วยกับคุณ เราไม่ได้ต้องการเงินทักษิณ และไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดทักษิณไปเสียทุกอย่าง แต่เราต้องการให้มีคนที่มีวิสัยทัศน์อย่างทักษิณ ทำให้ประเทศก้าวเดินไปข้างหน้าได้ มิใช่จมปลักอย่กับการปกครองที่ล้าสมัยครำครึไม่ยอมทำในสิ่งที่สร้างความเจริญให้ประเทศไทย คณดูคนในพรรคภูมิใจตายซิว่ามีศักกยภาพในความเป็นรัฐมนตรีแค่ใหน ตอบปัญหาก็ไม่เคลียแถมอ่านหนังสือแทนการพูดเสียอีก ยังงี้ ปชป.ยังไว้วางใจให้ครองกระทรวงหลักของประเทศอยู่ได้

  • ยิ่งใหญ่ permalink
   วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2013 00:48 น.

   และแล้ววันนั้นอภิสิดฆ่าคน และแล้ววันนี้นายกชื่อปู เปน น้องทักษิณ ที่รัฐบาลก่อนบอกว่าเปนผู้นำการก่อการร้าย และแล้วกับคำยืนยันจากปากประธานองค์มนตรี และอดีตนายกด้วย ประเทศไทยโชคดี ได้อภิสัตว์ มาเปนนายก 5555 แล้วเปนงัยล่ะผลงาน555

 23. Something permalink
  วันอังคาร 8 มิถุนายน 2010 17:52 น.

  someone
  ชัช เตาปูนน่ะเหรอ.. เหอๆ รู้จักเขาดีพอมั๊ยว่าเป็นใคร โตมากับอะไร..

  อำมาตย์เคยมาค้าขายไหม ไม่เลย เพราะเป็นปลิงนั่งเป็นประธานดูดเลือดคนค้าขาย.. หุ้นลม เก็บต๋งธุรกิจ
  ใครมีกูไว้ ทางสะดวก ใครอยู่ตรงข้ามกูไม่ได้ผุดได้เกิด.. ไปถามนายประชัยดูว่าเป็นยังไง

 24. เกลียดสาวกแดกน้ำมนต์ไอ้ลิ้มโกเต็กซ์ permalink
  วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 09:36 น.

  ประเทศนี้..ครอบครัวตัวดีคุมอยู่ในทุกองคาพยพของประเทศ..ดูง่ายๆคือข่าวในพระราชสำนักที่อวยพวกมันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะการถวายเงินโดยเสด็จฯตามพระราชอัธยาศัย นั่นไงล่ะ…นายทุนถ้าอยากจะทำธุรกิจสะดวกราบรื่นพวกแกต้องส่งส่วยฉัน..มิเช่นนั้นก็จะหากินบนแผ่นดินนี้ไม่ได้..เรื่องนี้คนในครอบครัว นายพิชัย รัตตกุล โดนมากับตัวเองแล้ว

 25. sacc06 permalink
  วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 15:59 น.

  พระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนทุกคน

  เราก็เปรียบเหมือนลูกของพระองค์ท่าน

  เราทุกคนน่าจะภูมิใจในตัวพ่อของเราซิถึงจะถูก

 26. Philips permalink
  วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 17:19 น.

  ขอเตือน นายบอดง่อย และ ยัยช้างน้ำปากแดง เอาไว้นะ

  อย่าคิดว่าจะครอบงำประเทศ จะปิดหูปิดตา จะฆ่าประชาชนได้ตลอดไป

  เพราะเวลาก่อกรรมธรรมเข็ญของนายใกล้หมดแล้ว

  ทั้งอำนาจ ทั้งบารมี ทั้งสังขาร ก็เสื่อมลงทุกวัน

  ทำไมไม่เตรียมตัวจากโลกนี้ไปอย่างมีผู้คนยกย่องสรรเสริญทั่วหล้า

  แต่กลับเลือกจะจากโลกนี้ไปอย่างมีผู้คนทั่วหล้าสาปแช่งจนชั่วลูกชั่วหลาน

  • วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2011 10:16 น.

   ใคร

 27. permalink
  วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 20:57 น.

  Philips นี่สุดยอดเลยครับ สุดยอดแห่งความเลวระยำ ..ถ้าไม่ใช่เงินแล้วจะมาเพื่ออะไรล่ะครับพวกชุมนุมน่ะ คนจรจัดยังให้เงินเค้ามาชุมนุม พวกมที่โพสต์นี่นั่งเสวยสุขอยู่กับกองเงินแม้ว ทำสำเร็จก็จะได้เป็นใหญ่ แค่นั้นแหละเป้าหมายพวกท่านๆแดงทั้งหลายในเว็บนี้ ดูมามีการยกยอตนเองว่าเว็บเป็นกลาง ทำไมไม่เอาประวัติแม้วตอนเป็นนายกมาร่ายรำให้ฟังบ้างล่ะครับ คบค้าคนขายยา คบค้าขนอาวุธกับพวกโจร สั่งฆ่าคน2500ศพ ที่เป็นศัตรูมืดทางธุรกิจของมัน สั่งฆ่าที่มัสยิสกรือเซะ อุ้มทนายมชาย ไหนจะหมูชิปปิ้ง สุดยอดเลยน่ะผู้นำท่าน

  • kkgdlskkdslgdsl permalink
   วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 23:37 น.

   นั่นเป็นการวางแผนใส่ร้ายทักษิณ ก่อนที่จะยึดอำนาจและดิสเครดิต ทักษิณสั่งทหารไม่ได้ก็รู้กันอยู่ แล้วทักษิณจะสั่งฆ่า คน 2500ศพได้อย่างไร ใครเป็นคนสั่งให้ทหารยึดอำนาจทักษิณ ก็คนนั้นแหละเป็นคนสั่ง ขนาดอยู่ต่างประเทศระหว่างถูกยึดอำนาจ ทักษิณยังไม่สามรถสั่งทหารได้เลย เรื่องวางแผนใส่ร้ายและสร้างสถานการณ์ นี้ต้องยกให้เขา เป็นมานานแล้ว พรรคแมลงสาปของอำมาตย์

  • วันอังคาร 24 สิงหาคม 2010 19:34 น.

   ถ้ายัง ดักดาน ไร้เหตุไร้ผล แถเกรียนๆ แบบนี้ ก็อย่ามายุ่งกับ เว็บนี้ เชิญเทิดทูนของคุณต่อไป…….

  • วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2011 10:20 น.

   ทักสินดีตรงไหน ให้เงินคุนเท่านั้นน่ะหรอ ก้เทิดทูนซะยังกะกษัตริย์
   ก้เห็นๆอยุ่โกงเงินไป7หมื่น6พันล้านมันดีก้บ้าแล้ว

  • ยิ่งใหญ่ permalink
   วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2013 00:57 น.

   คบคนค้ายา แต่มึงดันบอกว่าฆ่าคนเปนพัน มึงนี่โคตรมั่วเลย เอาเรื่องมาโยงใส่กันได้ ชั่่วบริสุดควายเอ้ย

 28. permalink
  วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 21:04 น.

  ใครเข้ามาตอบขัดแย้งพวกท่านก็หาว่าเค้าเหลืองกัน สมองคิดได้แค่นี้แหละเหลืองกับแดงมั้ง อยากบอกว่าผมเกลียดมันทั้งสองสี ไม่มีแยก อยากเห็นประเทศไทยสงบสุข ..อย่าโทษใครๆอีกเลยว่าประเทศไทยจน ไม่จนหลอกครับอยู่ดีกินดีมาตลอด แบบพอเพียง ….ฟังพวกคุณๆกล่าวมาทุกคำตอบในเว็บนี้ เหมือนว่าทักษิณกลับมา ใครไม่เรียนก็รวยได้ งั้นหรอครับ ไม่ต้องไปเรียน เอาเงินพ่อแม่หนีโรงเรียน ไปเสพยา ตีต่อย ฆ่ากันตาย โตขึ้นเดี๋ยวก็รวยเองเพราะมีคนชื่อ ทักษิณปกครองประเทศ ทำไมไม่คิดว่าการขยันเรียนมีความรู้มันก็ย่อมได้งานที่ดี รัฐเค้าก็มีทุนให้เรียนถ้าคนไทยขยันเรียนนะ แต่นี่ไม่ๆๆๆ รอแต่เงินกู้แบบที่แม้วเอามาให้ ชอบกันจัง ผลตามมาหนี้นอกระบบเพียบ กู็เงินมาทบยอดต่อๆไปไม่จบสิ้น เจริญมากๆประเทศไทยในความคิดพวกท่านๆ ..สมองคิดได้แค่นี้น่ะหนา อย่าหลอกตัวเองและคนอื่นอีกเลย มันบาปน๊ะ

  • whale killer permalink
   วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 21:51 น.

   วนมาทักษิณอีกแ้ว55555555

   สมองลูปจริงๆ ไม่มีเกินนี้ มิน่า ไอ้อีเมลล์ประสาทกลับแบบมีคนนั่งริมแม่น้ำแล้วซาบซึ้งถึงตกหลอกไอ้พวกควายๆทั้งหลายอย่างพวกมึงได้ดีเกินคาด เงยหน้าออกจากกะลาซักที ทักษิณคนเดียวทำให้เกิดทุกอย่างนี้ได้???
   มึงบ้าแล้ว ไปแหกตาดูก่อนใครที่รวยที่สุดในโลก รวยกว่ากษัตริย์บรูไน

   • วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2011 10:22 น.

    จะทุเรดไปถึงไหน ทักสินรวยแล้วมันไห้เงินมึงๆเลยชอบหรอไง
    กษัตริย์เรานี่สิทำทุกอย่างเพื่อประชาชนไทย ไม่เหมือนไอทักสิน
    โกงเงินประเทดไป7หมื่น6พันล้านยังจะไปสันเสินมันอีกนะ

 29. แดง permalink
  วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 22:07 น.

  ไม่แฟร์เลย อย่าไปว่าพระองค์ได้ไหม…คุณมีวัฒนธรรมไทยกันบ้างรึเปล่าเนี่ยะ
  ไม่ใช้ธรรมะ เอาชนะ อะธรรมเลยหรือ ใจคุณเป็นอกุศล เลยคิดเรื่องร้ายกล่าวเจ้าเหนือหัวได้ยังไง
  ไม่ว่าจะเป็นพระราชประสงค์จริงหรือไม่ ก็ต้องน้อมรับโว้ย…ถ้ามีคนอย่างพวกคุณในสมัยกรุงศรี
  หรือกรุงรัตนโกสินทร์ คงไม่มีใครยอมเสียสละพลีชีพ ให้องค์กษัตริย์เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยและคงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์หรอก คิดใหม่…กำลังทำให้ประเทศไทยจะไม่มีสถาบันกษัตริย์รึเปล่า ชาวไทยทั้งเหลืองและแดงทั้งหลาย พระองค์ท่านมิควรถูกกล่าวถึงด้วยข้อความเช่น ไพร่สามัญชน ควรกล่าวถึง ถ้าคุณเป็นไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดิน ตัวจริง ท่านต้องยอมรับพระองค์แม้พระองค์สั่งประหารชีวิตท่าน เพราะนั่นคือจารีตแห่งไทย…..ที่สืบมาแต่ครั้งโบราณกาล

 30. permalink
  วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 23:38 น.

  whale killer อยากเป็นคนเด่น เลยทำตัวเด่น อวดรู้ไปหมด เขียนแบบนี้เท่ากับด่าคนไทยเกือบทั้งประเทศ เลวได้ใจจริงๆ อยากเด่นดัง อยากมีชื่อในประว้ติศาสตร์ สงสัยโดนบาทา นอนไม่มีที่เผาแน่ๆ

 31. permalink
  วันพุธ 9 มิถุนายน 2010 23:47 น.

  kkgdlskkdslgdsl ใส่ร้ายแม้วงั้นหรอ อิอิ ช่างคิดได้ ลองไปถามทหารชุดที่ไปปราบว้าแดงดูสิครับ รุ่น พล.ท.วัฒนชัย ฉายเหมือนวงศ์ เป็นแม่ทัพภาคที่3ในตอนนั้น มีไรดีๆเกี่ยวกับทักษิณเยอะ ไม่งั้นคนทัพภาค3ไม่ไล่เช็ดมันแบบทุกวันนี้หลอก มีที่ไหนปราบจนจะหมดเจอตัวใหญ่ว้าแดง เสือกให้ปล่อย แล้วไล่ฆ่าตัวเล็กๆเป็นว่าเล่น อิทธิพลในแถวเหนือใครไม่ก้มหัวให้ทักษิณโดนอุ้มสถานเดียว ญาติเพื่อนผมที่ จ.แพร่ ปล่อยเงินกู้แข่งกับเด็กมัน โดนซะจนไม่มีวี่แววยันทุกวัน นี่นะสุดยอดผู้นำของท่าน ขำตายไปเถอะ …ดันบิ๊กตุ้ยข้ามหัวรุ่นพี่ เป็น ผบ.ทบ. กุมอำนาจทหารไว้ในมือหมด นี่หรือไม่มีอำนาจสั่งทหาร แถมยังต่ออายุราชการให้อีก กลัวจัดมั้ง ดีบิ๊กบังเล่นมันหลังหัก ไม่งั้นเละเทะประเทศไทย

 32. permalink
  วันพฤหัส 10 มิถุนายน 2010 22:30 น.

  ย้ำว่าไม่ได้ข่าวใส่ร้าย กองทัพภาคที่3ตั้งอยู่ ที่พิษณุโลก หน่วยรบหลักที่ขึ้นไปคือที่ค่ายขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ลองเดินไปพูดไรเกี่ยวกับพ่อแม้วคุณดูนะ จะได้รู้ความจริง ไม่เชื่อก็ต้องลอง อันนี้ชัดเจนแน่ๆ ..แล้วพวกท่านล่ะ หาความจริงได้จากไหนกัน ไปชุมนุมผมก็ไปแฝงกับพวกท่าน ใยทำไมทหารไม่เห็นยิงผมนะ แต่กระสุนมันมาจากตึกวงศาคณาญาติพ่อแม้วทั้งนั้นเลย หรือไม่ก็ในสวนลุมพินี เออนะ พูดกันไปได้พวกนี้ ว่าทหารยิง …ดีแต่ปากปล่อยให้ผู้หญิงตาดำๆเป็นกำบังให้ แล้วพวกท่านอยู่ไหนกันนะ หายหัวไปไหน ดีแต่มาพิมพ์ปล่อยข่าวมั่วๆ มอมเมาผู้คนให้ไปทางพวกท่าน

  • kkgdlskkdslgdsl permalink
   วันศุกร์ 11 มิถุนายน 2010 00:21 น.

   แล้วตอนนี้ประเทศไม่เละยิ่งกว่าตอนทักษิณอยู่หรือ เขารู้ว่าคุณคือพวกเดียวกันทหารจึงไม่ยิง

  • เสรีภาพ permalink
   วันศุกร์ 11 มิถุนายน 2010 13:56 น.

   คุณก. คุณนี่มันตอแหลได้มากทีเดียวนะ ถ้ากระสุนอยู่ในที่ร่วมชุมนุมยิงออกไป ทำไมคนที่ตายเป็นเสื้อแดงวะ ทำไมไม่มีทหารตายวะ คลิปต่างๆ ที่เขาออกให้ทั่วไปทำไมไม่ดู ใหนบอกซิว่าทหารตายกี่คน แต่แดงนะ 80 กว่ายังไม่รวมพวกสูญหายอีก ถ้าพวกชุมนุมมีอาวูธมากมายอย่างนั้นจริง เหตุการณ์มันคงไม่เป็นเช่นนี้ นี่เพราะว่าพวกผู้ชุมานุมไม่นึกว่า รบ.จะอำมหิตเลวชาดขนาดนี้ คุณสาบาลได้นะว่าคุณเห็นว่ากระสุนมาจากฝั่งผู้ชุมนุม

 33. เนย permalink
  วันศุกร์ 11 มิถุนายน 2010 16:13 น.

  ตลกกับคุณ “คนไทย’ที่เข้าใจควายแต่ไม่เข้าใจคน สงสัยจะเป็นพวกเดี๋ยวกัน

 34. thairoot permalink
  วันศุกร์ 11 มิถุนายน 2010 19:54 น.

  ฝากสารคดีดีดีให้คนไทยได้ศึกษา เผื่อช่วยให้ตาสว่างกันอีกหน่อย http://www.youtube.com/watch?v=GLJcbvM4G3s

 35. เอาเถอะ permalink
  วันพฤหัส 17 มิถุนายน 2010 12:00 น.

  ถึงพวกคุณ

  ถ้าคิดว่าเมืองไทยเหมือนเกาหลีเหนือก็หนีไปสิ หนีเหมือนในสารคดีที่คุณว่าเหมือนไง
  ต่างประเทศเขามีแต่อยากจะเข้ามา กลับกลายคนบางส่วน ขอย้ำคนบางส่วนไม่ชอบ
  โตมาดีเกินไปไงจะทำอะไรก็ได้มีเสรีเยอะแยะ อยากทำผิดไม่โดนจับก็เยอะ
  สบายไปจนอยากมาแทนที่ในหลวงท่านซะอย่างงั้น ถามตัวเองดีพอแล้ว ?
  ว่าโน้นว่านี้ไม่ดี ท่านไม่ดีบ้างแหละถามหน่อยเหอะใช้ชีวิตมีี่นาปลูกอะไรที่ตัวเองกินได้
  ปลูกไว้ขายบ้างส่วนมั่งมันต้องการอะไรมากกว่านี้อีก ? เกิดมาเดียวก็ตาย คิดถึงบาปบุญคุณโทษไว้เยอะๆ

  อกตัญญู คิดว่าทำดีกว่า ?
  อกตัญญู คิดว่ามีความรู้กว่า ?
  อกตัญญู คิดว่าเข้าใจมากกว่า ?
  อกตัญญู ที่รับสื่อที่เป็นจริงกว่า ?
  อกตัญญู เพราะท่านดีกว่า?

  ในหลวงท่านก็ช่วยตั้งหลายมาก หัดคิดแล้วย้อนไปดูเองเถอะครับ อยากเสรีมากกว่านี้ก็หนีออกไปเหอะครับ
  หนีไปมาเลเซีย, เขมร เลยเถอะครับถ้าคิดว่าดีกว่า? อยู่ประเทศที่เขาอยากได้แผ่นดินประเทศไทยจนตัวสั่น
  หัดดูอะไรกว้างๆ ทำเป็นอุดมการณ์มากมาย มันก็แค่คนอกัญญูพวกหนึ่ง

  • วันอังคาร 24 สิงหาคม 2010 19:30 น.

   อกตัญญู ใช้สำหรับผู้ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เหมือนบุพการีผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดู …..

   ส่วนสถาบันที่มึงกราบอยู่นี่ มึงแน่ใจเหรอว่าเขาไม่หวังผลตอบแทนจากการสร้างภาพล้างสมอง….

   • รักชาติ permalink
    วันอังคาร 2 กรกฎาคม 2013 17:51 น.

    พวกมึงนี่มัน สัตว์นรกมาเกิดชัดๆ หาว่าในหลวงสร้างภาพ มึงคิดได้ยังไง…….ไอชั่ว หามึงว่าในหลวงสร้างภาพ ก็เป็นการสร้างภาพที่ยาวนานหลายสิบปี เป็นการสร้างภาพที่ปนไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย
    เป็นการสร้างภาพที่ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ที่เดือดร้อนได้ อยู่สุขสบาย อยากรู้ไม่ว่ามึงไปที่ดอยไหน กันดารแค่ไหนมึงไปถามประชาชนที่นั่นดู โครงการที่ห้วยทราย พื้นดินแห้งแล้งปลูกอะไรไม่ได้ รัฐบาลก็หมดปัญญาแก้ปัญหา สุดท้ายในหลวงก็ทรงแก้ปัญหาได้ คนอย่างพวกมึงจะรู้ห่าอะไร ทักษิณทำอะไรให้เมืองไทยบ้าง ทำมากี่ปี แดกห่าไปเท่าไร กู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากเมืองนอก ช่วงเศรษกิจตกต่ำ งุบงิบกับ พลเอลชวลิต เคยมีปัญหารู้บ้างไหม ไอควาย หนักแผ่น..

  • mana permalink
   วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2013 16:54 น.

   ในหลวงแก้ปัญหาได้หมดแต่ไม่อยากแก้ เพราะเดี๋ยวจะเป็นภัยต่อตนเอง ใครจะใหญ่กว่าไม่ได้

 36. เอาเถอะ permalink
  วันพฤหัส 17 มิถุนายน 2010 17:36 น.

  ในนี้….?

  โหวต เห็นด้วยเยอะ = ไม่ชอบใยหลวง
  ไม่เห็นด้วยเยอะ = ชอบในหลวง

  วัดง่ายๆๆๆ คิดง่ายเลยนะเนี่ยเหมือนแถวนี้จริงๆ

 37. ร้าวราน permalink
  วันศุกร์ 16 กรกฎาคม 2010 22:43 น.

  ดูเอาเถอะ คนไทยก้าวออกจากยุคมืดแล้วมองเห็นทางสว่างแล้ว แต่เพียงยังถูกปิดหูปิดตา จึงทำให้ไม่สามารถก้าวข้ามความมืดมิดแห่งจิตใจของใครบางคนได้ เหยียบหัวผู้อื่นให้ตนและครอบครัวได้สบาย มิละอายบ้างหรือ

 38. วันศุกร์ 20 สิงหาคม 2010 09:51 น.

  Many rural Thai people worked under presure of most poverty by this regime. Thai workers are good resources if they have opportunity in foreign countries. As Thai are in the midst of the ancient regime so called “the absolute monarchy” has been operated well under the fake name of democracy as present day. They controlled all powers in this nation.

  We Thai people could not do the normal life since all activities are controlled by the martial laws. For instance, the right to speech that should be prohibited under article 112 of the criminal code. In the real world of democracy must came from the people by the people not by ancient regime anymore.

 39. วันอังคาร 24 สิงหาคม 2010 19:24 น.

  กษัตริย์องค์นี้ แท้จริงแล้ว ถ่วงความเจริญชาติ….

  เพราะ ประเทศชาติ คือ ประชาชน

  ประเทศไทย ลองเป็นสาธารณรัฐ หรือ สหพันธรัฐ ตามระบอบประชาธิปไตย ซัก 10 ปี ดูแล้วอยากจะรู้นักว่าจะอยากมีกษัตริย์กันอีกหรือเปล่า…

  ประเทศไม่มีกษัตริย์ แล้วมันจะจมทะเลเหรอ………ไม่รู้จะดักดาน ยึดติดสถาบันงี่เง่านี่ไปถึงไหน

 40. wwww permalink
  วันอังคาร 24 สิงหาคม 2010 22:51 น.

  เขมรมี ฮุนเซน ไทนมีแม้ว อย่างให้ประเทศไทยเป็นแบบเขมรใช้มั้ย
  ไอ้แม้วนันเลียนแบบฮุนเซน ต่อไปประเทศล่มจน ไอ้แม้วกับพรรคพวกเสวยสุข ไข่ไอ้แม้วก็ดิ้นกันต่อไป
  ส่วนนันก็กอบโกยไป แล้วเอาเศษเงินมาหว่านไอ้รากหญ้าก็หน้ามืดสู้เพื่อมัน

  • วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2011 10:28 น.

   พวกไม่มีจะกินก้ได้แต่ชอบทักษินหวังเอาเงินกันหมด มันก้โกงเงินประเทศเอาเงินมาให้ แล้วพวกต่ำคอยเงินทำษินมันก้ไม่มีสมองคิดสงสารคนที่เค้าทำงานหาเงินกันมั่งเลยนะชอบกันจังทักษินเหนื่ย

   • mana permalink
    วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2013 17:00 น.

    ก็ดีกว่าชอบในหลวง เพราะอย่างน้อย ๆ เขาก็ยังทำงานบ้าง แต่คนในวังไม่เห็นจะทำอะไร เงินที่รับไปทุกวัน เอาไปไว้ไหน ไม่เห็นจะเอาออกมาช่วยใคร ทำธุรกิจก็ไม่ต้องเสียภาษี ทีคนอื่นเลี่ยงภาษี พวกโง่ ๆ ทั้งหลายทำใจไม่ได้

 41. วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2011 10:26 น.

  โห ด่ากษัตริย์กันได้นะ เพื่อเทิดทูนทักษินเนี่ย มันทำไรให้ โกงเงินประเทศไป7หมื่น6พันล้าน
  ยังจะเทิดทูนมันอีก

  • mana permalink
   วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2013 17:04 น.

   โกงแค่นี้ ไม่ล่มจมหรอก เพราะถ้าล่มจมมันคงล่มจมไปนานแล้ว เพราะไม่ใช่มีแต่ทักษิณ ไหนจะข้าราชการประจำ ข้าฯการเมือง ลูกท่าน-หลานเธอ อีก และที่หนักๆ อยู่กับในหลวงเยอะกว่านี้มากเท่าพันทวี ยังไม่เห็นล่มจมเลย

 42. เสี่ยวหมัดสั่ง permalink
  วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2011 22:02 น.

  ทักษิณต้องขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ เสื้อเหลือง ทหาร สถาบันกษัตริย์และสาวกที่ได้สถาปนาให้ทักษิณเป็นรัฐบุรุษโดยปริยาย ในส่วนตัวผมไม่เคยชอบทักษิณด้วยสาเหตุหลายประการ แต่วันนี้ผมสงสารเขาและมวลชนคนเสื้อแดงก็สงสารเขาจากการกลั่นแกล้งของผู้ที่ไม่ชอบเขา ผมว่ามันแรงไปและไม่ยุติธรรมเลยที่จะไล่ล่าคนซึ่งอย่างน้อยก็เคยมีคุณูปการให้กับประเทศชาติมากมายอย่างทักษิณ มันเหมือนกับการดูละครน้ำเน่าน่ะแหละครับ บทบาทที่เพราะเอกนางเอกครองใจท่านผู้ชมมากที่สุดคือการถูกรังแก คุณอย่าไปโทษคนเสื้อแดงเลยครับว่าโง่ที่ไปรักทักษิณ มันเป็นความรู้สึกครับ เขาไม่ได้ถือเอาความรวยเป็นตัวตั้ง แต่เขายึดเอาความเป็นคนเป็นตัวตั้งว่ามนุษย์ควรได้รับความยุติธรรมทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งที่พวกคุณกระทำกับทักษิณมันกลับย้อนมาทำลายพวกคุณเอง ดูได้จากผลการเลือกตั้งครับ พวกคุณได้เปรียบทุกอย่างคุมกลไกรัฐทั้งหมด เหมือนมัดมือชกนั่นแหละ แต่พวกคุณก็แพ้อย่างราบคาบ พวกคุณไม่มีทางชนะใจประชาชนได้ครับ เพราะพวกคุณเป็นอมนุษย์ พวกคุณเป็นพวกมิจฉาทิฐิแม้เทวาฟ้าดินก็ไม่เข้าข้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: