Skip to content

สมเด็จพระบรมฯ และเสื้อแดง

วันศุกร์ 26 มีนาคม 2010

Thai Crown Prince & the Red Shirt
March 24, 2010
By Tammy, this blog humanity journalist
ที่มา – Thai Intelligence News
แปลและเรียบเรียง – แชพเตอร์ ๑๑

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณทรงโปรดให้ช่างภาพส่วนพระองค์ในเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ปะปนกับกลุ่มเสื้อแดงเพื่อถ่ายภาพ และถวายรายงานสถานการณ์ต่อสมเด็จพระบรมฯ

เสื้อแดงส่งเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีต้อนรับช่างภาพส่วนพระองค์นี้ และได้ประกาศบนเวทีว่าสมเด็จพระบรมฯได้มีพระมหากรุณาธิคุณส่งใครบางคนมาเพื่อปกป้องพวกเขา

ทักษิณ สัญลักษณ์แกนนำของคนเสื้อแดง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์กับไทม์ ออกมายืนยันว่า เขาได้สนับสนุนเจ้าฟ้าชายอย่างสุดตัวเพื่อดำรงตำแหน่งกษัตริย์องค์ต่อไปของประเทศไทย – หากมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่สุดเกิดขึ้นกับกษัตริย์องค์ปัจจุบัน

ทักษิณได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบข้าราชบริพาร – เพื่อลดช่องว่างระหว่างความเข้าใจผิด และการสื่อสารระหว่างประชาชน และทางพระราชวัง – เพราะข้าราชสำนักถูกมองว่า ชอบทำตัวลึกลับเกินไป และปิดตัว

ทักษิณถูกวิจารณ์จากความเห็นในไทม์ และเผชิญหน้ากับคดีหมิ่นฯ ที่รอดำเนินคดีอยู่

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังโซซัดโซเซกับสงครามชนชั้น ซึ่งกลุ่มเสื้อแดงกำลังตกในภาวะยุ่งยาก เนื่องจากในระดับสูงมีทั้งฝ่ายคลั่งเจ้า และฝ่ายต้องการเป็นสาธารณรัฐ

สมเด็จพระบรมฯ ทรงเป็นนายทหารที่กล้าแกร่ง ด้วยพระปรีชาสามารถในการปฏิบัติการหลายแขนง – ทรงเชี่ยวชาญในการปะทะกับผู้ก่อการร้าย – พระองค์ทรงดำเนินชีวิตส่วนพระองค์อย่างอิสรเสรี

แท้จริงแล้ว ทักษิณได้ชี้ให้ชาวไทยได้รำลึกว่า พระบารมีของสมเด็จพระบรมฯ จะทรงผงาดเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะประเทศที่มีความเป็นอิสระ


ไล่ออก ข้าราชการสำนักพระราชวังถ่ายรูปเสื้อแดงชุมนุม
Thu, 2010-03-25
ที่มา – ประชาไท

25 มี.ค.53 เว็บไซต์มติชนรายงานว่า ได้มีหนังสือจาก สำนักพระราชวัง มีคำสั่งเกี่ยวกับการไล่ออกข้าราชการ ที่ไปถ่ายรูปบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง เมื่อวันที่ 23 มีงนาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อความดังนี้

ด้วยเรืออากาศเอกสมาน อ้นชนะ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกงานบริหารและธุรการ ฝ่ายราชสำนักงานบริหารนโยบายและวิทยาการราชสำนัก กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ตำแหน่งเลขที่ 2423 รับเงินเดือนอันดับ ท.5 ชั้น 22,220 บาท ได้กระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยมีกรณีความผิดกล่าวคือ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรประจำวัน เรืออากาศเอกสมานได้ละทิ้งหน้าที่ไปเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองที่บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศ กรุงเทพมหานคร โดยแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ อันเป็นการประพฤติไม่เหมาะสม ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกระทำการโดยพลการ ทำให้เสื่อมเสียต่อพระเกียรติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และหน่วยงานราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในการนี้ จึงมีพระราชบัณฑูรให้ลงโทษไล่ออก จากราชการ

สำนักพระราชวังพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวของเรืออากาศเอกสมาน อ้นชนะ เป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงลงโทษไล่ออกจากราชการ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 และมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 11 และมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. 2552 จึงให้ลงโทษเรืออากาศเอกสมาน อ้นชนะ ออกจากราชการ

😀

Advertisements
1,343 ความเห็น leave one →
 1. วันเสาร์ 17 เมษายน 2010 12:22 น.

  ผู้นำชั่ว ไม่สำนึกบาป รับอาสาเข้ามาบริหารประเทศให้ความหวังประชาชนว่า จะแก้ไขปัญหาโน่นนี่ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนส่วนใหญ่ มีความสุขความเจริญ แต่ปัจจุบันไม่ใช่?? ผู้นำอยู่ในตำแหน่ง โดยมีคน/องค์กร เงินงบประมาณ เครื่องมือ/สื่อฯลฯ ใช้ในการบริหารแล้วไม่บรรลุเป้าแก่สังคมทั่วไป ผลการบริหารขาดประสิทธิภาพเกิด ล่าช้า คดโกง ความขัดแย้งกว้างขวางทั่วไป ขาดความยุติธรรม คนที่ใกล้ชิดได้ดี คนที่ไม่สนับสนุนถูกใส่ร้ายว่าล้มเจ้า ก่อการร้าย ทำเพื่อคนๆเดียวฯลฯ คนเป็นผู้นำพูดเพ้อเจ้อขาดหลักฐานเอาผิด คุณมีกฎหมายอยู่ในมือถ้าคุณมีความชอบธรรมคุณก็จับเขาติดคุกซิครับ แต่ความเป็นจริงไม่ใช่เป็นการหาช่องทางจับผิดเขาไปเรื่อยๆ โดยผู้ที่ถูกกล่าวไม่ยอมรับผิด แน่แหละผู้นำที่ขาดความชอบธรรมในด้านการบริหาร มีผลการกระทำคือสังคมไม่ยอมรับ เมื่อสังคมไม่ยอมรับ โครงการต่างๆต้องอาศัยแรงงานในสังคมให้เดินไปข้างหน้า แต่มันไม่เดินไปข้างหน้า แต่เดินไปในทิศทางเสื่อม เกิดความขัดแย้งหนักขึ้นเรื่อยๆ หนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่ได้คิดหาเงิน ผู้คนมากมายตกอยู่ในสภาพนรกบนดินมีแต่ทุกข์ยากแสนเข็นทุกย่อมหญ้า การยุบสภาถึงไม่ได้แก้ปัญาทั้งหมด แต่ก็คืนอิสระภาพให้กับคนได้คิด ได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง และการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันไม่มีทางออกอื่นอีกที่ดีกว่านี้ ถ้าท่านมีทางออกอื่นทำไมไม่รีบทำ รีรอเวลาอะไร ประชาชนเดือนร้อน จากบ้านมากินนอนอยู่ที่ถนนคิดว่ามีความสุขหรือ ความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ผู้นำมีกันบ้างไหม อย่างน้อยต่อไปประชาชนก็รู้แล้วว่าผู้นำแบบไหนที่เข้ามาบริหารแล้วไม่มีความจริงใจแก้ไขปัญหา ปัญหาปัจจุบันแก้ไขโดยด่วนที่สุดคือยุบสภา อย่าออกความเห็นว่าอนาคตมันจะมีปัญหาเพราะปัญหาของอนาคตต้องแก้ที่อนาคตแต่ต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้(พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคาดเดาอนาคต ให้อยู่กับปัจจุบัน ,ปัจจุบันไม่ดีมาจากเหตุกระทำในอดีตไม่ดี ถ้าปัจจุบันทำดีผลดีจะเกิดในอนาคตแน่นอน,อดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผล)

 2. วันเสาร์ 17 เมษายน 2010 12:25 น.

  ผู้นำบริหารชั่ว ไม่สำนึกบาป รับอาสาเข้ามาบริหารประเทศให้ความหวังประชาชนว่า จะแก้ไขปัญหาโน่นนี่ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนส่วนใหญ่ มีความสุขความเจริญ แต่ปัจจุบันไม่ใช่?? ผู้นำอยู่ในตำแหน่ง โดยมีคน/องค์กร เงินงบประมาณ เครื่องมือ/สื่อฯลฯ ใช้ในการบริหารแล้วไม่บรรลุเป้าแก่สังคมทั่วไป ผลการบริหารขาดประสิทธิภาพเกิด ล่าช้า คดโกง ความขัดแย้งกว้างขวางทั่วไป ขาดความยุติธรรม คนที่ใกล้ชิดได้ดี คนที่ไม่สนับสนุนถูกใส่ร้ายว่าล้มเจ้า ก่อการร้าย ทำเพื่อคนๆเดียวฯลฯ คนเป็นผู้นำพูดเพ้อเจ้อขาดหลักฐานเอาผิด คุณมีกฎหมายอยู่ในมือถ้าคุณมีความชอบธรรมคุณก็จับเขาติดคุกซิครับ แต่ความเป็นจริงไม่ใช่เป็นการหาช่องทางจับผิดเขาไปเรื่อยๆ โดยผู้ที่ถูกกล่าวไม่ยอมรับผิด แน่แหละผู้นำที่ขาดความชอบธรรมในด้านการบริหาร มีผลการกระทำคือสังคมไม่ยอมรับ เมื่อสังคมไม่ยอมรับ โครงการต่างๆต้องอาศัยแรงงานในสังคมให้เดินไปข้างหน้า แต่มันไม่เดินไปข้างหน้า แต่เดินไปในทิศทางเสื่อม เกิดความขัดแย้งหนักขึ้นเรื่อยๆ หนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่ได้คิดหาเงิน ผู้คนมากมายตกอยู่ในสภาพนรกบนดินมีแต่ทุกข์ยากแสนเข็นทุกย่อมหญ้า การยุบสภาถึงไม่ได้แก้ปัญาทั้งหมด แต่ก็คืนอิสระภาพให้กับคนได้คิด ได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง และการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันไม่มีทางออกอื่นอีกที่ดีกว่านี้ ถ้าท่านมีทางออกอื่นทำไมไม่รีบทำ รีรอเวลาอะไร ประชาชนเดือนร้อน จากบ้านมากินนอนอยู่ที่ถนนคิดว่ามีความสุขหรือ ความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ผู้นำมีกันบ้างไหม อย่างน้อยต่อไปประชาชนก็รู้แล้วว่าผู้นำแบบไหนที่เข้ามาบริหารแล้วไม่มีความจริงใจแก้ไขปัญหา ปัญหาปัจจุบันแก้ไขโดยด่วนที่สุดคือยุบสภา อย่าออกความเห็นว่าอนาคตมันจะมีปัญหาเพราะปัญหาของอนาคตต้องแก้ที่อนาคตแต่ต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้(พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคาดเดาอนาคต ให้อยู่กับปัจจุบัน ,ปัจจุบันไม่ดีมาจากเหตุกระทำในอดีตไม่ดี ถ้าปัจจุบันทำดีผลดีจะเกิดในอนาคตแน่นอน,อดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผล)

 3. แมวเหมียว permalink
  วันเสาร์ 17 เมษายน 2010 21:57 น.

  ดาวเทียมใครเป็นเจ้าของกันแน่ ขี้ต

  ดาวเทียมเป็นของใครกันแน่ ขี้ตู่
  หรือเปล่า

  • คนไทยหัวใจเต็ม 100 permalink
   วันอังคาร 20 เมษายน 2010 22:55 น.

   แมวเหมียว…นี่มึงโง่จริงหรือแกล้งโง่วะเนี่ย!!!????

 4. Konnuefah permalink
  วันอังคาร 20 เมษายน 2010 10:06 น.

  กรรมไม่เคยรับสินบล ไม่เคยลำเอียง ใครสร้างกรรมอะไรไว้ต้องได้รับแน่นอน อย่าเถียงกันให้เสียเวลา ไม่ว่าจะเป็นใครต้องรับผลของกรรมทั้งสิ้น

 5. ไดอมอน permalink
  วันอังคาร 20 เมษายน 2010 12:12 น.

  ยังมีกษัตรานิรันดร์ ผู้อยู่เหนือสรรพสิ่ง ผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน เเละทรงมองเห็นความบาปชั่วช้าที่เกิดขึ้นจนเต็มเเผ่นดิน นับวันจะมากขึ้น หากคนไทยทั้งชาติไม่เห็นความผิดของตัวเอง ไม่เข้าใจชีวิต ไม่หันกลับมาถามพระผู้ทรงสร้างชีวิต ไม่มีวันที่บ้านนี้เมืองนี้จะพบกับทางเเห่งสันติสุขที่เเท้จริง รอรับผลเเห่งบาปได้เลย

 6. เกลียดเห้ permalink
  วันพุธ 21 เมษายน 2010 03:05 น.

  ผมเกลียดมากที่สุดก็ พวกเห้เปลี่ยนสีนี่หละครับ ตอแหลทุกเวลา ยกเว้นเวลานอน

  • คนดีศรีสยาม permalink
   วันพุธ 21 เมษายน 2010 14:50 น.

   นั่นสิครับ..ไอ้พวกเปลี่ยนสีนี่มันเลวจริงๆครับ!
   ดูอย่างคุณพี่เหวงสิครับ…ไม่กี่ปีก่อน เพิ่งตะโกนแหกปากบนเวทีด่า”ทักษิณ..ขายชาติ!!ทักษิณ..ขายชาติ!!”ปาวๆ..มาปีนี้แทบจะเลียแข้งเลียไข่กราบไหว้เทอดทูนทักษิณราวกับเป็นพ่อบังเกิดเกล้า!
   เห้..จริงๆเลยครับ!!
   ไม่รู้พี่เหวงแกหน้าหนาตราช้างอยู่แบบนี้ได้ยังไง…
   ไม่อายประชาชีซะบ้างเลย!

   เฮ้อ…อำนาจเงินนี่มันแรงจริงๆครับ…

   วัยรุ่นเซ็ง!!

 7. บอยพิดโลก permalink
  วันพุธ 21 เมษายน 2010 23:21 น.

  หากทักษินเขาไม่ใช่คนที่มีความดีติดตัวอยู่บ้าง(เงินแม่งก็เยอะเพราะมันโกงสารพัด)คงไม่มีใครมาศรัทธาในตัวเขาขนาดนี้ ที่พูดแบบนี้มิได้หมายความว่านิยมชมชอบ แต่…คนบ้านนอกอย่างผมถูกข้าราชการรังแกมาตลอด กดดันทั้งจิตใจ
  เอาง่ายๆเช่น ตาแก่คนนึง เดินทางทางมาจากหลังเขา วันนึงเต็มๆ มาทำบัตรประชาชนที่อำเภอ ข้าราชการเช้าชาม-เย็นชา่ม ก็บอกว่า ต้องไปแจ้งความก่อนที่โรงพัก ก็ไปที่โรงพักแจ้งงความบัตรหายกลับถูกตำรวจสอบสวนหาว่าเป็นคนต่างด้าว เพราะอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ กว่าจะรู้เรื่องเสียเวลาเป็นวัน
  แต่เมื่อถึงยุคทักษิน ก็จับปลัดมานั่งโต๊ะรับแจ้งนั่งคุย ทุกอย่างเสร็จภายใน ครึ่งชั่วโมง
  คนบ้านนอกอย่างทั้งหมดก็เทใจให้กับทักษิณไป แล้วไหนจะเงินกอวฃงทุนหมู่บ้านอีก ชาวบ้านเขาไม่สนหรอกครับว่ามันมายังไง แต่ที่แน่ๆ มันทำให้เขาพอมีกินต่ออายุได้ในยามเขาเดือดร้อน(ต้องคนที่ร้อนจึงรู้)
  เป็นอุธาหรณ์สอนให้รู้ว่า นายกท่ผ่านมาของประเทศไทย ตีนไม่ติดดิน ดีแต่ปาก แต่ทักษิณทำให้คนบ้านนอกทุกคนรู้ว่าเขาจริงใจ (ถึงแม้ว่ามันจะสร้างภาพเอางบชาติไปผลาน) แต่มันก็ได้หัวใจคนบ้านนอกไปถูกต้องหรือไม่
  ถ้าทักษิณ ยังไม่ตาย… ฝันไปเถอะครับ ว่าบ้านเมืองจะสงบได้ง่ายๆ หรือไม่ก็ยกเชียงใหม่ให้มันไปปกครองเอง (มันจะได้เป็นสารพัดที่มันอยากจะเป็น) ฮ่า ๆ ๆ ๆ อายกจะบ้าาาาาา….

 8. konnuefah permalink
  วันพฤหัส 22 เมษายน 2010 09:54 น.

  ปลอมแปลงเอกสารทางราชการเพื่อเข้าไปเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยไง แถมยังเอาเอกสารเท็จเพ็ดทูลขอพระราชทานยศด้วย พอใจรึยัง แค่อยากบอก

 9. กัง permalink
  วันพฤหัส 22 เมษายน 2010 22:20 น.

  เจ้าฟ้าชายคือผู้สมควรได้รับสืบต่อจากในหลวง ไม่ใช่ไอ้วัวลืมตีน ลืมกำพืดอย่างหมาเปรม

  • คนดีศรีสยาม permalink
   วันศุกร์ 23 เมษายน 2010 02:23 น.

   บ้าจริงหรือแกล้งโง่ครับเนี่ย..คุณ”กัง”!? …
   แล้วใครบอกว่าท่านพลเอกเปรมจะเป็นผู้สืบทอดครับ…
   ท่านเป็นองคมนตรีครับ…ไม่ใช่องค์รัชทายาท

   ว้า..คุณนี่ก็มั่วข้อมูลฉิบ!…ประมาณว่าขอให้กูได้ใส่ร้ายพลเอกเปรมก็พอ!
   ท่าทางวันๆจะนั่งฟังแต่แกนนำเสื้อแดงบนเวทีนะครับเนี่ย!!
   เหวงนะเรา!!!

  • แค่อยากบอก permalink
   วันจันทร์ 26 เมษายน 2010 09:09 น.

   เฮ้อ อนาทจิต
   อย่าฟังความข้างเดียวจนคิดไรเองไม่เป็นน่ะค่ะ
   ยึดหลักความจริงหน่อย…

 10. วันศุกร์ 23 เมษายน 2010 09:55 น.

  อยากเห็นทุกคนกลับบ้าน ไม่อยากให้มาชุมนุมที่กรุงเทพ มันร้อน และ เหนื่อย กลับบ้านเราเถอะนะ

 11. ศิริประกาย permalink
  วันพุธ 28 เมษายน 2010 13:13 น.

  เชียร์สมเด็จพระเทพ

 12. 555 เหลืองขี้ permalink
  วันพฤหัส 29 เมษายน 2010 16:41 น.

  เสื้อเหลืองโดนล้างสมองไปหมดแล้ว ตอนตัวเองทำระยำไว้ไม่เคยคิด ตอนเสื้อแดงทำบ้างยังไม่เท่า พธม เลยกลับทำเป็นพูดมันเลวอย่างโน้นอย่างนี้ อ้างสถาบันเพื่อความชอบธรรมของตัวเอง ยุยงให้เกิดความแตกแยก ยุให้ทหารใช้กฎอัยการศึกปราบเสื้อแดง เนี่ยนะอยากให้ไทยสงบ พูดมาได้ จะสงบได้คือไอพวกเหลืองหมดไปจากประเทศตาหาก

  เสื้อหลากสี(พธม)บอกว่ายุบสภา แล้วมันจะจบเหรอ เพราะถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลอีกก็จะมีคนออกมาต่อต้านอีก แล้วทำไมไม่คิดล่ะครับตอนที่ พธม เองทำชั่วๆไว้มากมาย สิ่งที่ตัวเองทำวันนั้น ให้สมชายยุบสภาทำไม ในเมื่อก็รู้ว่ามันไม่จบ อีกฝ่าย(แดง)ย่อมไม่พอใจออกมาต่อต้านอีก ก็ยังเสือกทำ แล้วพอมาวันนี้จะมาอ้างอะไรไม่จบอีก จบไม่จบมันอยู่ที่ตัว พธม เองตาหาก ว่าจะออกมาป่วนอีกหรือยอมรับผลการเลือกตั้ง ตัวเองก่อเรื่องก่อเวรก่อนยังไม่ยอมรับ

  เสื้อแดงก็มีเหตุผลที่จะออกมาดังนี้
  -ออกมาเพราะความเดือดร้อน ที่รัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนรากหญ้าได้ดีเท่าที่ควร(รัฐมุ่งแต่คนรวย สร้างภาพเก่ง)
  -ออกมาเพราะไม่ชอบสองมาตรฐาน พธม ทำอะไรก็ไม่ผิด ไม่โดนจับ นปช ทำไรหน่อยโดนจับ โดนยัดข้อหาก่อการร้าย จ้องล้มสถาบัน ทั้งที่ไม่เป็นความจริง พธม เองตาหากที่นำสถาบันมาอ้าง ทำให้สถาบันเสียหาย มีกฎหมายแต่เลือกปฎิบัติ ตัวเองไม่ผิด หยวนๆ ศัตรูข้าไม่ได้ ต้องจัดการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น
  -ออกมาเพราะทนไม่ได้กับระบอบอำมาตย์ ที่ทหาร องค์มนตรี ผู้มีอำนาจต่างๆ มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไป ศาลตุลาการไม่มีความเที่ยงธรรม เล่นพรรคเล่นพวก องค์กรต่างๆไม่อิสระ
  -ออกมาเพราะทนไม่ได้ที่มีการปิดกั้นข่าวสาร เสรีภาพของประชาชน ปิดสื่อ คุมสื่อทีวี ให้เสนอข่าวด้านเดียวที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล และกล่าวร้ายผู้ชุมนุมเสื้อแดง
  -ออกมาเพราะรัฐบาลสั่งสลายการชุมนุมที่มีความรุนแรง และผิดหลักสากล ส่งผลให้มีคนไทยเสียชีวิต 25 คน

  อย่ามาอ้างแดงโง่หลงเชื่อทักษินอะไรนั้นเลย เพราะเสื้อแดงหลายคนเขาก็ก้าวข้ามคุณทักษินไปแล้ว เขาทำเพื่อความยุติธรรม และที่สำคัญเขาไม่ได้โง่ เขามีเน็ต มีช่องทางรับรู้ข่าวสารมากมาย รากหญ้าจะรับรู้สึกถึงนโยบายรัฐบาลมากที่สุด เขาถึงรู้ว่าคนไหนควรเลือกคนไหนไม่ควรเลือก ส่วนคนที่ทำตัวมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้ เคยไปลำบากแบบรากหญ้าไหม พวกนี้ไม่ต้องพึ่งพารัฐเท่าไหร่เพราะมีเงินมีงานดีๆทำแล้ว จะไปรู้อะไร

 13. black permalink
  วันศุกร์ 30 เมษายน 2010 23:24 น.

  เสื้อแดงจ๊ะ กลับไปเถอะนะ

  ควายเรียกไปไถนาแล้วน๊ะ ^^

  • ddd permalink
   วันอาทิตย์ 9 พฤษภาคม 2010 09:52 น.

   ไปด้วยกันนะ ฟาย

 14. pat permalink
  วันอาทิตย์ 2 พฤษภาคม 2010 16:54 น.

  ไม่ต้องเถียงกันค่ะ ไม่มีใครฟังใครหรอกและเปลี่ยนความคิดของใครไม่ได้ เอายังงี้ ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่
  ก็จะรู้ว่า ใผเป็นใผ

 15. Dlight permalink
  วันจันทร์ 3 พฤษภาคม 2010 15:39 น.

  เรื่องของการเมืองตอนนี้ ซับซ้อนมาก เกินกว่าเราเราท่านท่านจะซาบซึ้งถึงตื้นลึกหนาบาง
  บางอย่างกระจ่างใสอย่างภาพที่เห็น บางอย่างก็มีเบื้องลึกยากเกินจะคาดเดาหรือเข้าใจ

  วิงวอนท่านอย่าวิวาทกันเพียงเพราะสิ่งที่เห็น ทั้งที่เราไม่อาจประเมินได้ว่านั่นคือแผนการเป็นกลชั้น หรือความจริงแท้ที่เป็น
  นอกจากสวรรค์เท่านั้นที่ท่านเห็นถึงจิตใจคน เหนือคนธรรมดาอย่างเรา ท่านจึงตัดสินถูกผิดของคนได้ ฉะนั้นเราอย่าตัดสินว่าใครดีใครเลวเลยครับ มันเป็นกระแสของความเกลียดชัง รังแต่นำพาความแตกแยก สภาพบ้านเมืองเราตอนนี้ ชวนให้นึกถึงอยุธยาเมื่อกรุงแตก ซึ่งอาจกลายเป็นช่องทางของผู้ไม่หวังดีได้

  ก่อนจะมีสีเสื้อ เราแบ่งปันกันนับเป็นพี่เป็นน้อง ใครเจ็บใครเดือดร้อนเราเห็นเราก็ช่วยเหลือกัน ไม่เกี่ยงงอนว่าลูกใครหลานใคร
  อยากให้ความรักพาเราไป เผื่อแผ่แบ่งปัน รักกันเหมือนเดิมเหมือนที่เคยรักกันครับ ปรองดองกันต่างหากคือการทำเพื่อชาติ

 16. Thai permalink
  วันอังคาร 4 พฤษภาคม 2010 13:45 น.

  ทรงวางพระองค์ได้งดงามยิ่ง ทุกสีเสื้อคือพสกนิกร คือคนไทยที่อาศัยแผ่นดินไทยนี้อย่างหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิ์คิดเห็นส่วนตนได้ แต่การแต่งเครื่องแบบข้าราชการในพระองค์มาทำเยี่ยงนั้น ไม่ว่าจะเข้าไปในม็อบใด ก็ไม่สมควรอย่างยิ่ง ควรนึกถึงความเหมาะควรในสิ่งที่อาจกระเทือนถึงพระองค์ท่าน หากอีกกลุ่มที่เห็นขัดแย้งจะรู้สึกไม่ดี สมเด้จพระบรมฯและพระวรชายาฯ ทรงมีน้ำพระทัยกับประชาชนเสมอกันหมด …….. 60 ล้านคน อาจคิดกันได้หลายหลาก เห็นด้วย เห็นต่าง แต่…..อย่าดึงท่านลงมาเลย.

 17. themself permalink
  วันพฤหัส 6 พฤษภาคม 2010 01:24 น.

  ยุบสภาแล้วเลือกตั้งด่วนมาร์ค จะได้เลิกทะเลากัน อย่าแถ

 18. นัน permalink
  วันอาทิตย์ 9 พฤษภาคม 2010 10:47 น.

  อยากรู้ว่า….

 19. นัน permalink
  วันอาทิตย์ 9 พฤษภาคม 2010 10:48 น.

  อยากรู้ว่า…….

 20. นัน permalink
  วันอาทิตย์ 9 พฤษภาคม 2010 13:56 น.

  พระบรมฯ ทรงห่วงใยประชาชนไม่ผิดตรงไหน แต่พวกบ่างช่างยุ ไปอ้างชี้นำให้ผิดจากความจริง เป็นเสมือนลิงหลอกเจ้า เพราะกลัวเสียผลประโยชน์ ความจริงแล้วต้องคิดให้ดีทำไมเขาเหล่านั้นจึงมากันมากมาย อยู่กันอย่างไรและในประเทศนี้มีคนเสื้อแดงมากเท่าไร

 21. magic permalink
  วันอาทิตย์ 9 พฤษภาคม 2010 19:28 น.

  ไปเสื้อเหลืองได้ เพราะพวกเขาปกป้องสถาบัน

 22. รักประเทศไทย permalink
  วันพุธ 15 กันยายน 2010 14:39 น.

  กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 23. รักษ์ในหลวง 292 permalink
  วันพุธ 20 กรกฎาคม 2011 10:07 น.

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 24. วันจันทร์ 1 สิงหาคม 2011 16:11 น.

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (เสี่ย O) และ นุ้ย, (เมียใหม่ที่เยอรมัน) (Crown prince of Thailand and another of his many concubines, “Nui”, in Germany) http://www.4shared.com/photo/U7GaXWbh/Crown_prince_of_Thailand_and_a.html

 25. วันพุธ 17 สิงหาคม 2011 22:28 น.

  ท่านเหนื่อยมาก ไปที่ทุรกันดาร ท่านนั่งฮ ไปนะมันเหนื่่อยกว่าเดินอีก ประชาชนน่ะถ้ารวยติดอันดับ 1 เมื่อไร ก็ รู้จักพอเพียงมั่งนา ถ้าใจไม่รักท่านก็ต้องทำให้รัก เพราะท่านแสดงมาตั้งนาน ยังไม่ซาบซึ้งอีกหรือ

 26. รักษ์ในหลวง 292 permalink
  วันจันทร์ 22 สิงหาคม 2011 07:54 น.

  ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์ ดับทุกข์ มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้า

 27. มว.ทพ.หญิง46 permalink
  วันพุธ 7 กันยายน 2011 11:19 น.

  ปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง

 28. มว.ทพ.หญิง46 permalink
  วันพุธ 7 กันยายน 2011 11:20 น.

  ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน

 29. มว.ทพ.หญิง46 permalink
  วันพุธ 7 กันยายน 2011 11:20 น.

  พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี

 30. มว.ทพ.หญิง46 permalink
  วันพุธ 7 กันยายน 2011 11:21 น.

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 31. มว.ทพ.หญิง46 permalink
  วันพุธ 7 กันยายน 2011 11:22 น.

  เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 32. ชาวสยาม permalink
  วันเสาร์ 22 ตุลาคม 2011 00:16 น.

  คนหนึ่งมาจากครอบครัวพ่อค้าซึ่งมีแนวคิดเรื่องกำไรขาดทุน อีกคนเป็นกษัตริย์ซึ่งเห็นประชาชนเหมือนลูกหลาน ขอให้นึกให้ดีๆ ว่า ใครจะจริงใจต่อกัน ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พวกคุณเป็นคนยุคใหม่คิดแค่เรื่องเฉพาะหน้า พวกคุณไม่คิดถึงลูกหลานรุ่นต่อไปมั่งหล่ะว่าเค้าจะอยู่ยังไง ทำไมไม่สร้างให้พวกเค้าหล่ะเหมือนที่กษัตริย์เราทำ เอาแต่ตามเงินที่พ่อค้าเอามาล่อ โปรดช่วยสละความเห็นแก่ได้ สักนิดได้ไหมครับ
  ผลกระทบจากความเห็นแก่ตัวของคนหรือกลุ่มคน เห็นได้จากสาเหตุของน้ำท่วมในปีนี้ โปรดนึกให้ดีๆ นะครับ ทำไมน้ำในเขื่อนถึงเต็มแล้วค่อยปล่อยอกมา!! นี่แหละ โปรดคิด คิดให้ตายว่าใครเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ทำให้วกคุณเดือดร้อน

  • วันจันทร์ 24 ตุลาคม 2011 04:05 น.

   เรื่องน้ำท่วมไทยคราวนี้ทะเลาะกันให้ตายว่าใครเห็นแก่ตัวก็หาไม่เจอหรอก ( ประมาณว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน )
   ต้องบอกว่าสาเหตุที่น้ำท่วมเพราะฝีมือมนุษย์ด้วยหรือเปล่า เหตุการณ์ภัยภิบัติคราวนี้คนส่วนมากก็ออกมาช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะ รัฐบาลปูจ๋าทำงานกันสุดความสามารถแล้วยังมีคนด่าว่าปญอ. ( อันนี้คนที่มีจิตสำนึกเขาจะทราบเองล่ะ ใครทำอะไรก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจเน้อ )งานนี้ไม่เกี่ยวกันหรอกเรื่องพ่อค้าเอาเงินมาล่อ
   คนที่ควรจะสละความเห็นแก่ได้น่ะต้องเป็นคนที่มีมากมายเกินพอแล้ว ส่วนคนจนคนที่ยังไม่มีเขาก็อยากได้น่ะมันก็สมควรแล้ว การที่มาว่าเขาเห็นแก่ได้นั้นจึงไม่ถูกต้อง คนที่เห็นแก่ได้คือคนที่ร่ำรวยล้นฟ้าแล้วยังไม่พอ แต่ออกมาหอนสอนให้คนอื่นพอเพียงแล้วยังผลาญงบประมาณชาติกันทั้งตระกูลได้อย่างหน้าด้านๆ ต่างหากเล่าคือคนที่เห็นแก่ได้…….
   และพวกที่หากินบนความทุกข์เดือดร้อนของประชาชน พวกอมเงินบริจาคด้วยนะคือพวกเห็นแก่ได้….
   ชาวสยามติดตามต่อไปเต๊อะแล้วจะฮู้ว่าอะหยังคืออะหยัง ความสุขใต้ร่มพระบารมี … ไผกันแน่ตี้มีความสุข…

 33. เกลียดรัฐประหาร permalink
  วันเสาร์ 17 ธันวาคม 2011 16:26 น.

  ข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่านายกคนไหนดีไม่ดี ทักษิณจะดีหรือเปล่าข้าพเจ้าก็ไม่รู้ แต่ข้าพเจั้ารู้อย่างเดียวว่านายกรัฐมนตรี ต้องมาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่มาจาก การลากตั้ง

 34. 31122501 permalink
  วันจันทร์ 19 ธันวาคม 2011 15:21 น.

  ทุกคนออกความเห็นได้แต่ต้องเป็นความจริวด้วย ไม่จริงขอให้ฉิบหายเลยนะ

 35. WASAN permalink
  วันพุธ 21 ธันวาคม 2011 13:29 น.

  ประเด็นสำคัญคืิอ คนจน ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่รับนโบายโดยคิดคาดไม่ถึงในกาลต่อมา(เพราะคนจนคือคนส่วนใหญ่ที่เกินครึ่งจากจำนวนประชากรในประเทศไทย)

 36. Supermic&superman permalink
  วันศุกร์ 20 มกราคม 2012 14:41 น.

  บางทีอาจจะการเข้าใจผิด

  ซึ่งมีหลายข้อมูลที่ผ่านมาที่ได้รับฟัง…ควรไตรตรองคำพูดดีๆ

 37. วันศุกร์ 20 มกราคม 2012 18:00 น.

  โอ้โหโอ้โห..หลงเข้าใจผิดมาซะนานมาเข้าใจถูกต้องตรงเพะก็เพราะ ความลับมันไม่ลับอีกต่อไป ไตร่ตรองแล้วนะไตร่ตรองภาษาของคนที่ตาสว่างแล้วจ้า ไม่ใช่ไตร่ตรองแบบหลับตาซาบซึ้งอย่างเดียว.

 38. วันอังคาร 24 มกราคม 2012 16:03 น.

  เห็นประชาชนเหมือนลูกหลานหรือเห็นประชาชนเป็นเป้าหว่า

 39. วันอังคาร 24 มกราคม 2012 16:10 น.

  ไปเสื้อแดงได้เพราะเสื้อแดงรักความเป็นธรรม รักความถูกต้อง

  • นารูโตะ permalink
   วันศุกร์ 27 มกราคม 2012 09:16 น.

   มีคนมาบอกว่าให้ไปร่วมชุมนุมกับบุคคลเสื้อแดง มีค่าจ้างให้ ต่อครอบครัว 10000.- บาท อาหารพร้อม เราคิดว่าไอ้พวกเสื้อแดงโง่ว่ะ มันโอนเงินให้เราที 3 แสน รวยแร๊ะ 5555+

 40. วันอังคาร 24 มกราคม 2012 16:29 น.

  ได้รับข้อมูลมาทั้งสองฝ่ายฟังทั้งสองฝ่าย แต่ฟังด้วยใจไม่เกลียดเป็นกลาง แต่ข้องใจตรงที่แป๊ะลิ้มมันประกาศว่า มันเอาหลังพิงวังสู้ มันเส้นใหญ่ เข้าถึงวัง ในวังโทรมาหามัน ให้ของขวัญมันเพราะเห็นมันจะโค่นทักษิณได้ แปลว่าในนั้นสนับสนุนทำรัฐประหารหรือ ในนั้นแบ่งพวกหรือ รวมถึงการไปงานศพเด็กดีและยกย่องเชิดชู ในนั้นแบ่งเขตไว้ที่ใคร และคนที่นั่งซื่บื้อ ทีแรกผูกไท้แดง พออภิสิทธิ์เป็นนายกก็ผูกไท้เหลือง ความจริงเป็นคนสนับสนุนใคร ใครโกหก แป๊ะลิ้มหรือวัง ขอผู้รู้ตอบให้หายข้องใจหน่อย

 41. วันอังคาร 24 มกราคม 2012 16:38 น.

  แป๊ะลิ้มมันบอกว่ามีคนคนหนึ่งคุยว่าพ่อตัวเองใหญ่ไปเล่นการพนันในปอยเปต แป๊ะลิ้มบอกว่าเขาคนนั้นสั่งให้ปิดกล้องวงจรปิด เพราะกลัวมีชื่อเสียงโด่งดัง ก็ต้องปิดเพราะเจ้าของบ่อนเป็นคนไทย อยากถามผู้รู้ว่าแป๊ะลิ้มโกหกหรือเรื่องจริง

  • ใส่ความคิดเห็น permalink
   วันศุกร์ 27 มกราคม 2012 09:23 น.

   พวกมรึงนี่ไม่มีความคิดซะเลยนะ ทำไมไม่เอาสมองส่วนกลางของพวกมึกคิด หรือชอบให้คนอื่นเค้ามาคอยเจาะจมูก เค้าจะจูงไปทางไหนพวกมึงก็ไปทางนั้น กูไม่เข้าใจพวกมึงเลย กูอ่ะ เป็นเสื้อไหนกูไม่สำคัญ แต่สำคัญที่กูเป็นเสื้อขาว ใครมาแต่งแต้มตรงไหนยังงัยก็ยังเป็นเสื้อ แต่กูก็รักทุกคนนะ คนไทยเหมือนกัน ผมเองก็ทราบดี ไอ้พวกที่มาพิมพ์ๆ กันอยู่เนี่ยนะ ฯลฯ ไม่ธรรมดา บางคนเอ็นระดับอาจารย์ด่วยซ้ำไป กูน่ะมีความรู้แค่ ม.3 กูยังรูเลย ว่าไอ้พวกมึงไม่มีความคิด กูว่านะเอาสมองมึงที่คิดแต่จะทะเลาะกับพี่น้องคนไทยด้วยกัน เอามาสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองเถอะ ไอ้พวกสันขวาน

 42. วันอังคาร 24 มกราคม 2012 16:43 น.

  อยากถามผู้รู้ว่า มันกล่าวถึงสถาบันแรงนะ ไม่เห็นมีเหลืองหน้าใหนเกลียดมันเลย กระบวนอยุติธรรมก็ไม่กล้า เพราะมันสมสู่กับปลาวาฬจริงหรือเปล่า

 43. รักษ์ในหลวง 292 permalink
  วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2012 12:10 น.

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  – ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง

 44. รักษ์ในหลวง 292 permalink
  วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2012 12:11 น.

  – ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
  – ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
  – ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
  – ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
  – ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วยเทอญ
  – พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 45. รักษ์ในหลวง 292 permalink
  วันพฤหัส 8 มีนาคม 2012 08:07 น.

  ธ คือพ่อ คือครู คือผู้ให้
  น้ำพระทัยใสสะอาดดั่งหยาดฝน
  ทรงมีเพียงคำว่า “ให้” ในกมล
  ที่ถั่งท้นเพื่อประชาทุกนาที

 46. sawai permalink
  วันเสาร์ 10 มีนาคม 2012 12:20 น.

  เราคิดว่าทำไมเราต้องทะเลาะกัน แย้งชิงอำนาจกัน เป็นเพราะผลประโยชน์อันมหาศาล และอำนาจที่คนเราอยากได้มากกว่า ทราบใดที่คนเรายังมีกิเลส ความขัดแย้งก็คงไม่จบสิ้น เหมือนดังที่เกิดอยู่ในขณะนี้

 47. ritchy noy permalink
  วันพุธ 14 มีนาคม 2012 23:49 น.

  มรึงคุยไรกัน……….งง

 48. ritchy noy permalink
  วันพุธ 14 มีนาคม 2012 23:51 น.

  ,มรึงคุยเรื่องไรกัน……………………..งง

 49. รักษ์ในหลวง 292 permalink
  วันอังคาร 24 เมษายน 2012 08:07 น.

  บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม ๖๔ ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะ สดุดี
  ธ บำรุง ประชาไทย ให้เป็นสุข ธ บำราศ นิรทุกข์ ทุกถิ่นที่ พระประเสริฐ เลิศฟ้า ทั่วธานี น้อมชีวี ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

 50. รักษ์ในหลวง 292 permalink
  วันจันทร์ 30 เมษายน 2012 09:35 น.

  พระองค์ทรงเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน ทรงปกป้องคุ้มภัยให้พสกนิกรไทยเป็นสุขทั่วหล้า ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิวาราตรี ทรงพระบารมีแผ่ไพศาล ทรงพระชนมวาลย์ สถิต สถาพร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: