Skip to content

อีกนานไหม กว่าเงินหยวนจะเป็นเงินสกุลหลักของโลก?

วันพฤหัส 28 มกราคม 2010

January 26, 2010
ที่มา – Siam Intelligence Unit

แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ในทุกวันนี้ แต่ในโลกการเงินนั้น เงินหยวนยังมีอิทธิพลน้อยมาก ไม่ต้องเทียบกับเงินสกุลหลักของโลกอย่างดอลลาร์ ยูโร และเยน ก็ได้ เพราะเทียบกับเงินสกุลที่รองลงมาอย่างปอนด์สเตอลิง ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือฟรังซ์สวิสแล้ว หยวนยังด้อยกว่ามาก

แม้ว่าช่วงหลัง รัฐบาลจีนจะพยายามสร้างความสำคัญของเงินหยวนให้มากขึ้น แต่พัฒนาการยังเป็นไปอย่างช้าๆ เช่น จีนอนุญาตให้สถาบันการเงินในฮ่องกง สามารถขายพันธบัตรในสกุลเงินหยวนได้เมื่อเดือนกันยายน 2009 และล่าสุดเพิ่งอนุญาตให้ธนาคารของจีนทำ credit swap กับธนาคารต่างชาติบางแห่งได้

หนังสือพิมพ์ FT ของอังกฤษมองว่า ปัจจัยสำคัญในการสร้างอิทธิพลของเงินหยวน คือรัฐบาลจีนต้องผ่อนคลายกฎเกณฑ์ความเข้มงวดในการค้าเงินหยวน เพราะปัจจุบันนี้นักลงทุนจากต่างชาติยังประสบปัญหามากมายในการใช้เงินสกุลหยวน ที่จีนสงวนไว้ให้เฉพาะประชากรของตัวเองเท่านั้น

จากบทเรียนของเงินยูโรและเงินเยน สอนว่าต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าเงินจะกลายเป็นสกุลที่คนสนใจใช้งาน ญี่ปุ่นใช้เวลา 20 ปี (1980s-2000s) ในการผลักดันเงินเยน ซึ่งว่ากันตามตรงแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ส่วนเงินยูโรก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนอกทวีปยุโรปเช่นกัน ดังนั้น การปั้นเงินหยวนสู่เงินสกุลหลักของโลก ยังเป็นเส้นทางอีกยาวไกล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: