Skip to content

รศ.ใจ อึ๊งภากรณ์: ทำไมไทยควรเป็นสาธารณรัฐ

วันพุธ 9 ธันวาคม 2009

December 6, 2009
เขียนโดย – ใจ อึ๊งภากรณ์
ที่มา – RedSiam

ประเทศไทยควรเป็นสาธารณรัฐเพื่อให้เรามีประชาธิปไตยแท้ มันถึงเวลานานแล้ว ตั้งแต่การปฏิวัติ ๒๔๗๕ ผ่านการต่อสู้ในช่วงตุลาคม ๒๕๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ประชาชนได้ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทางสังคมมาตลอด แต่ถูกขัดขวางโดยทหารเผด็จการ อภิสิทธิ์ชน และชนชั้นกลางปฏิกิริยา ที่อ้างความชอบธรรมในการกดขี่ประชาชนจากระบอบกษัตริย์ และกษัตริย์ภูมิพลเองก็ไม่เคยทำหน้าที่ประมุขเพื่อปกป้องระบบประชาธิปไตยจากฝ่ายเผด็จการเลย นี่คือสาเหตุหลักที่เราต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่สาธารณรัฐ

ฝ่ายอำมาตย์พยายามโกหกสร้างภาพเกินเหตุ ว่าการเสนอสาธารณรัฐ อย่างที่มีอยู่ในอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน อินเดีย หรืออินโดนีเซีย เป็นสิ่งที่ “เลวทราม น่ากลัว และไม่ควรพูดถึง” แต่อำมาตย์ไม่เคยเถียงด้วยปัญญาและเหตุผลว่าประชาชนไทยส่วนใหญ่ได้ประโยชน์อะไรจากระบอบกษัตริย์ ดังนั้นเราควรมาพิจารณาบางประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย?

อำมาตย์อ้างว่าสังคมไทยมีกษัตริย์อยู่ใจกลางสังคม “มาตั้งแต่สุโขทัย” ไม่จริง เพราะสถาบันกษัตริย์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากระบบศักดินา สู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ ไทยไม่ได้มีรูปแบบสถาบันกษัตริย์ที่คงที่หรือเก่าแก่แต่อย่างใด ในปัจจุบันสถาบันกษัตริย์ไทยมีลักษณะสองมาตรฐานเพราะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเป็นประมุขใต้รัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่าฝ่ายนิยมเจ้าใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญเสมอ หลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ไทยได้ถูกลอกแบบมาจากระบบในตะวันตกอีกด้วย โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕ นอกจากนี้กษัตริย์ไทยสมัยนี้เป็นนายทุนใหญ่ที่ถือครองและควบคุมทรัพย์สมบัติมากกว่าทุกคนในประเทศ และรวยกว่ากษัตริย์ประเทศอื่นอีกด้วย

คนไทยในยุคศักดินา ไม่ได้ปลื้มกษัตริย์เหมือนที่อำมาตย์สร้างภาพ เพราะกษัตริย์ ขุนนาง และเจ้าขุนมูลนายจะเป็นพวกที่กดขี่ขูดรีดประชาชน ผ่านระบบแรงงานบังคับที่ใช้ไพร่กับทาส และเกณฑ์คนไปรบเพื่อความมั่งมีของคนชั้นสูง ถ้าชาวบ้านเห็นกษัตริย์และทหารมาใกล้บ้านเขา เขาจะหนีเข้าป่า ต่อมาในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๕ ประชาชนเริ่มไม่พอใจกับการรวมศูนย์ผูกขาดอำนาจ รวมทั้งประชาชนในชนบทมองว่ากษัตริย์เป็นเรื่องไกลตัว ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตชาวบ้านเลย ในที่สุดจึงมีการปฏิวัติในปี ๒๔๗๕ ในช่วงนี้กษัตริย์ตกต่ำในสายตาประชาชนทั่วไป พึ่งจะมีการปลุกระดมให้คนรักเจ้าในช่วงเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ แต่นั้นก็มีผลน้อย เพราะต้องใช้กฎหมายเผด็จการบังคับความจงรักภักดี ในช่วงหลัง๑๔ ตุลา ประชาชนจำนวนมากต้องการระบบสาธารณรัฐ และสนับสนุนการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ ฝ่ายอำมาตย์พยายามกู้ภาพกษัตริย์ให้ดีขึ้น มีการรณรงค์อย่างดุเดือดบ้าคลั่ง จนสร้างภาพกษัตริย์ว่าเป็นเทวดาเหนือมนุษย์ ซึ่งเกินเหตุผลวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกันประชาชนก็พูดคุยกันในพื้นที่ส่วนตัวเรื่องพฤติกรรมของราชวงศ์ อย่างที่เรารู้กัน แต่พออำมาตย์ทำรัฐประหาร ๑๙ กันยาและทำลายประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบในนามของกษัตริย์ ประชาชนจำนวนมากหันมาคิดเรื่องสาธารณรัฐอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงท้ายรัชกาลด้วย

จะเห็นได้ว่าการรักระบอบกษัตริย์ ไม่ใช่อะไร “ไทยๆ” อย่างที่พวกอำมาตย์โกหก และสังคมไทยมีประเพณีอันยาวนานในการเสนอสาธารณรัฐอีกด้วย

กษัตริย์เป็นคนเก่ง?

ใครที่เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ สามารถเชื่ออย่างจริงใจได้หรือ ว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นคนเก่งทางวิทยาศาสตร์ เกษตร วิศวกรรม ดนตรี และการเมือง? ถามจริง กษัตริย์ไทยค้นพบอะไรที่คนธรรมดาอื่นๆ ไม่ได้ค้นพบทั่วโลก? แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเก่งจริง ลูกชายหรือลูกสาวเขาเก่งไปด้วยหรือ? เก่งเพราะแค่มีสายเลือดเดียวกันอย่างนั้นหรือ? เมื่อไรเราจะสามารถพิจารณาความจริงอย่างเปิดเผยได้? เมื่อไรเราจะมีสิทธิ์ที่จะไม่เป็นคนปัญญาอ่อนประเภทที่เชื่อว่ากษัตริย์เก่งทุกอย่าง? และถ้ากษัตริย์คนต่อไปไม่ฉลาดเท่าไร เราควรยกเลิกไหม? หรือเราต้องหลอกตัวเองและคนอื่นว่าเขาฉลาด? ผมไม่อคติกับคนโง่ บางครั้งคนโง่จริงอาจไม่มี แต่เราต้องมีสิทธิ์เลือกผู้นำตามความสามารถและจุดยืน ไม่ใช่ใช้ระบบสืบทอดสายเลือด

กษัตริย์เป็นคนดี?

มนุษย์ปกติมีทั้งความดีและความชั่วเป็นธรรมดา กษัตริย์ไทยเป็นคนดีพิเศษอย่างไร? อำมาตย์พูดเสมอว่าเป็นคนดี เป็นคนดีเพราะเขาไม่บอกความจริงต่อสังคมเรื่องการเสียชีวิตของพี่ชาย? เป็นคนดีเพราะไม่กล้าออกมาเคารพประชาชนและปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย? ผมไม่อยากพิพากษาใคร เพราะผมเองไม่ใช่คนดีตลอดเวลา แต่การเสนอว่ากษัตริย์ไทยเป็นคนดีพิเศษต้องมีมูลเหตุ และการเป็นกษัตริย์เป็นหลักประกันว่าต้องเป็นคนดีหรือ? ถ้ามีรัชกาลที่ 10 เขาจะเป็นคนดีหรือไม่?

กษัตริย์รักประชาชนและความเป็นธรรม?

ถ้ากษัตริย์รักประชาชน ทำไมไม่ปกป้องประชาชนจากการถูกฆ่าฟันเมื่อออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย? ทำไมไม่ปกป้องสิทธิเสรีภาพของพลเมืองไทย? ถ้ารักประชาชนและความเป็นธรรม ทำไมไม่สละทรัพย์สมบัติมหาศาลของตน เพื่อกระจายรายได้สู่พลเมืองยากจนจำนวนล้านๆ คน ทำไมแค่บอกให้ทุกคน “พอเพียง” คนจนต้องพอเพียงกับความยากจน คนรวยพอเพียงได้กับความรวย? ทำไมกษัตริย์คัดค้านการสร้างรัฐสวัสดิการในสังคม เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีและเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์? ทำไมไม่ยกวังตามจังหวัดต่างๆ ให้คนชราใช้เป็นบ้านพัก? ทำไมยอมให้มีการปิดถนนเวลาเขาและครอบครัวเดินทางไปไหน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมากมาย?

กษัตริย์ปกป้องประชาธิปไตย?

กษัตริย์ไทยคนนี้เคยออกมาคัดค้านการทำรัฐประหารที่ทำลายประชาธิปไตยหรือไม่? คำตอบคือไม่เคย ใครมาใครไป ไม่ว่าจะเป็นเผด็จการทหารหรือนายกรัฐมนตรีประชาธิปไตยก็รับได้หมด ชมหมด แล้วหน้าที่ประมุขคืออะไรถ้าไม่ทำอะไรเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย? เราเสียภาษีมหาศาลเพื่อระบบกษัตริย์ไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร?

กษัตริย์สร้างความสงบและความสามัคคี?

สังคมไทยมีวิกฤตทางการเมืองมา 4ปีแล้ว พวกที่ทำลายประชาธิปไตยอ้างความชอบธรรมจากกษัตริย์ และกษัตริย์ไม่เคยทำอะไรเพื่อสร้างความสามัคคีเลย เวลาอำมาตย์พูดถึง “ความสามัคคี” เขาพูดถึงความสามัคคีภายใต้รองเท้าเขา ในอดีตเมื่อมีวิกฤตการเมืองในช่วงก่อนและหลัง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ กษัตริย์ก็ไม่ได้สร้างความสามัคคีเลย เพราะไปเข้าข้างฝ่ายที่กดขี่ปราบปรามประชาชน

ในกรณีที่กษัตริย์ออกมาพูดในโทรทัศน์หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา หรือ พฤษภา ๒๕๓๕ ก็ออกมาหลังเหตุการณ์ หลังการฆ่าประชาชน และที่สำคัญคือหลังจากที่ชัดเจนว่าใครชนะใครแพ้ ไม่ได้ทำอะไรเพื่อสร้างความสามัคคีหรือห้ามเหตุการณ์นองเลือดแต่อย่างใด

ประชาชนเกิดมาต่ำ จึงควรเคารพคนชั้นสูง?

พวกอำมาตย์สอนเราว่ากษัตริย์เป็น “พ่อ” เหมือนกับว่าพลเมือง 70 ล้านคนเป็นแค่ “เด็ก” เวลาพูดถึงกษัตริย์เราถูกบังคับให้ใช้ภาษาเขมร (ราชศัพท์)ที่ไม่มีใครเข้าใจ เพื่อ”พิสูจน์” ว่ากษัตริย์ “เหนือมนุษย์” ในขณะเดียวกันอำมาตย์สอนเราว่า “ไทย” แปลว่า “เสรี” แต่มีการส่งเสริมการมอบคลานกราบไหว้กษัตริย์เหมือนเป็นเทวดาเหนือมนุษย์ตลอด ทั้งๆ ที่ความงดงามและความเจริญของสังคมไทยที่มีอยู่ มากจากการทำงานและความสร้างสรรค์ของพลเมืองสามัญทั้งสิ้น ถ้าเราจะมีประชาธิปไตย เสรีภาพ และความเจริญ เราต้องมองว่าพลเมืองทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น

เราจะสูญเสียอะไรถ้าไม่มีกษัตริย์?

อำมาตย์จะสูญเสียข้ออ้างในการกดขี่ประชาชน คนรักเจ้าจะเสียใจ แต่ประชาชนจะไม่ต้องจ่ายเงินภาษีเพื่ออุดหนุนระบบกาฝากที่ไม่ทำประโยชน์ให้สังคม ระบบนี้มีเครือข่ายคนกินประโยชน์จากสถาบันมากมาย เช่นทหาร องค์มนตรี โครงการหลวงต่างๆ และทรัพย์สินทั้งหมดที่กระจุกอยู่ในมือของกษัตริย์จะนำมาสร้างรัฐสวัสดิการได้ สรุปแล้วเราจะไม่สูญเสียอะไรเลย

การเป็นสาธารณรัฐรับประกันว่าจะเป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะแค่การเป็นสาธารณรัฐไม่ได้แปลว่าจะเป็นประชาธิปไตย สาธารณรัฐที่เป็นประชาธิปไตยมี เช่นฝรั่งเศส เยอรมัน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน หรือสหรัฐอเมริกา แต่ประชาธิปไตยในหลายประเทศที่เป็นสาธารณรัฐอาจไม่สมบูรณ์ ต้องพัฒนาต่อตลอด เช่นกรณีสหรัฐอเมริกาเป็นต้น และสาธารณรัฐที่เป็นเผด็จการก็มี เช่นจีน เวียดนาม เกาหลีเหนือ ประชาธิปไตยไม่เคยเกิดมาโดยอัตโนมัติ เราต้องต่อสู้เพื่อสร้างประชาธิปไตยเสมอ

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและมีกษัตริย์เป็นประมุขก็มี เช่นอังกฤษ ญี่ปุ่น และประเทศสแกนดิเนเวีย แต่ในประเทศเหล่านี้ไม่มีกฎหมายหมิ่นฯ หรือกฎหมายที่บังคับความจงรักภักดี ประชาชนสามารถเสนอสาธารณรัฐและวิจารณ์กษัตริย์ได้เต็มที่ แต่ในกรณีไทยระบบกษัตริย์ที่เป็นประมุขถูกใช้โดยทหารและอำมาตย์ส่วนอื่นๆ เพื่อทำลายประชาธิปไตยเสมอ นี่คือสาเหตุสำคัญที่เราควรมีระบบสาธารณรัฐ และเราต้องลดบทบาทและอำนาจของกองทัพด้วย เพราะตราบใดที่มีกษัตริย์กับกองทัพ สองสถาบันนี้จะเป็นภัยต่อสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม อย่างที่เราเห็นอยู่

การเป็นสาธารณรัฐจะสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้หรือไม่?

ไม่ได้โดยอัตโนมัติ เพราะความเป็นธรรมทางสังคมเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าประชาธิปไตย และเราต้องต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมอย่างชัดเจน เช่นการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการหรือเพื่อสร้างสังคมนิยมแทนทุนนิยม แต่เราสามารถพูดได้ว่าความเป็นธรรมจะไม่เกิดถ้าเราไม่มีประชาธิปไตย และแนวความคิดเรื่องสาธารณรัฐที่มองว่าพลเมืองเท่าเทียมกัน เป็นแนวความคิดที่ส่งเสริมความเป็นธรรมมากกว่าแนวที่เชิดชูกษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวมนุษย์

ทั้งหมดที่ผมเสนอในบทความนี้ เป็นเรื่องธรรมดา และเป็นการพยายามใช้เหตุผลและปัญญา ถ้าเสนอในประเทศอื่น สังคมจะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการถกเถียงปกติ แต่ทำไมในไทยแค่พูดเรื่องแบบนี้กลายเป็นเรื่อง “ต้องห้าม ติดคุก” ได้? มันแสดงว่าอำมาตย์ทำให้สังคมไทยไร้ปัญญาหรือไม่? ถ้าพวกรักเจ้า พรรคประชาธิปัตย์ พันธมิตรฯ หรือส่วนอื่นของอำมาตย์แน่จริง ก็ลองเถียงกับประเด็นที่ผมเสนออย่างเปิดเผยในสังคมก็ได้ ยกสิ่งที่ผมเขียนมาเป็นข้อๆ และเถียงเป็นข้อๆ ก็ดี แต่ผมคิดว่าเขาไม่กล้า คงได้แต่เซ็นเซอร์ บิดเบือนและปราบปราม นี่คือสาเหตุที่เราต้องล้มอำมาตย์และสร้างประชาธิปไตยแท้

วันหนึ่งสังคมเราจะมี เสรีภาพ ความเท่าเทียมและสติปัญญา

Advertisements
57 ความเห็น leave one →
 1. tytyty permalink
  วันพฤหัส 10 ธันวาคม 2009 05:19 น.

  เรื่องที่น่าชื่อใจคือระบบคงจะจบเอารัชกาลนี้แน่นอน เพราะคนต่อไปเป็นที่ยอมรับกันทั้งประเทศว่า “เสื่อม”

  • superba permalink
   วันพฤหัส 22 เมษายน 2010 00:57 น.

   อาจไม่ใช่คนนั้นก็ได้

 2. joojee permalink
  วันศุกร์ 11 ธันวาคม 2009 06:46 น.

  ขอลอกมาจาก นายสิน แซ่จิ๋ว ผู้แปล TKNS หนังสือทีห้ามขายเป็นภาษาไทย

  กูไม่ใช่ฝุ่นใต้ฝ่าตีนของผู้ใด

  “คนไทยไม่สามารถปลดแอกตัวเองได้ หากไม่เริ่มต้นด้วยการปฎิวัติวัฒนธรรมประเพณีโบราณ ที่ก้มกราบไหว้ผีสาง เทพหรือเทวดาจอมปลอม และความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ที่บรรดาสถาบันกษัตริย์ล้างสมองชาวไทยให้เชื่อว่า พวกเขามีบารมีเหนือคนธรรมดาทั่วไป หรือที่อ้างตัวเองว่าเป็น สมมุติเทพ จึงต้องปกครองประเทศไทยด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แท้จริงแล้วมันคือราชาธิปไตยนั่นเอง”

  • ดีทีเดียว permalink
   วันศุกร์ 11 ธันวาคม 2009 11:34 น.

   เห็นด้วยอย่างยิ่ง……อยากให้ประชาชนตาสว่าง ก็ต้องช่วย ๆ บอกต่อ ๆ กันไป รอมานานแล้ว ประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ของคนถือปืน..แต่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนที่แท้จริง

   • superba permalink
    วันพฤหัส 22 เมษายน 2010 00:52 น.

    ระวังพวกเขมรถือปืนจะเข้ามาช่วยปกครองนะครับ เมื่อมีแต่ประชาชนทั้งนั้น

 3. สวยมากมาย permalink
  วันศุกร์ 11 ธันวาคม 2009 09:23 น.

  สนิมย่อมเกิดแต่เนื้อในตน

 4. Gneisenau permalink
  วันศุกร์ 11 ธันวาคม 2009 21:50 น.

  Viva la Republique!!!

 5. คนไทยรักชาติ ไม่ได้รักพ่อค้าไม่ได้ศรัทธาพ่อค้าที่เอากระดูกมาล่ออ permalink
  วันศุกร์ 11 ธันวาคม 2009 22:28 น.

  ขอตังทักษิณไปซื้อป่าอเมซอนแล้วยกไปอยุ่จิ่ จะได้ไม่แตกแยก

  การปกครองนี้ทำให้ประชาชนเจ็บปวดขนาดนี้เลลยหรือ รับรู้ด้วยความรู้สึกของตัวเองหรือปล่าว

  หรือโดนเป่าหูไปวันๆ ตาไม่สว่าง ก็ดีกว่าหูเบาไง

  • tytyty permalink
   วันเสาร์ 12 ธันวาคม 2009 20:17 น.

   โดนทุกวันเนี่ยล่ะครับตอนแปดโมงเย็น

 6. นกฮูก permalink
  วันอาทิตย์ 13 ธันวาคม 2009 11:29 น.

  ครั้งหนึ่งเราก็เป็นหนึ่งในจำนวนคนเหล่านั้นหลงกราบไห้วรูปเทวดามาซะนาน แต่วันนี้หัวสอมงโล่งตาสว่างรู้จักคิดหลักของความเป็นจริงว่าอะไรจริงอะไรลวง ก็ได้แต่ภาวนาขอให้ลูกหลานรุ่นใหม่จงอย่าได้งมงาย จะได้ไม่ถูก ลูกหลานเทวดาเอาเปรียบ

 7. สาธารณรัฐสยาม permalink
  วันจันทร์ 14 ธันวาคม 2009 13:34 น.

  เห็นด้วยกับบทความของอาจารย์ใจทั้งหมดที่กล่าวมา แบบว่าตาสว่างมานานแล้ว ก็ได้แต่รอ และ รอ……เมื่อไหร่จะถึงวันนั้นสักที

 8. pheacharach permalink
  วันอังคาร 15 ธันวาคม 2009 14:43 น.

  เมื่อไรจะสาบสูญไปซะทีนะอาจานใจนรกประทาน ทั้งซื่อ แซ่ก็บ่งอยู่ไม่มีไทยสักนิด ชั่วได้ใจจริงๆไปสร้างกันเองเถอะไอ้ความเพ้อเจ้อ คนไทยไม่เอากับคุณหรอก นรกบันดาล

 9. สวยมากมาย permalink
  วันพุธ 16 ธันวาคม 2009 20:30 น.

  อ ใจ สู้ๆ คนไทยเป็นกำลังใจ

 10. วันเสาร์ 19 ธันวาคม 2009 20:19 น.

  พวกท่านไม่เห็นความดีของกษัตริย์เลยหรือที่ทําให้เเผ่นดินเป็นปึกเเผ่น ออกรบทําให้เราไม่เป็นเมืองขึ้น มีประเทศอยู่ ผมว่าเราดูเหมือนคนไม่รู้บุญคุญของกษัตริย์นะ ผมว่าเราหลงตัวเองมากไป ดูเเล้วถ้าไม่กษัตริย์คงจะเป็นเมืองขึ้นไปเเล้ว ผมว้าเราเล่นกันสูงเกินไป ถ้าไม่มีกษัตริย์ผมว่าประเทศไทยคงไม่มีความสุข คิดดีดีนะครับ ต้องรู้จักบุญคุณของกษัตริย์เเละประเทศไทย

  • jord permalink
   วันพุธ 24 กุมภาพันธ์ 2010 13:15 น.

   กษัตริย์นะตัวดีเลยครับที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกมันนะแหละ

  • คนลาว permalink
   วันศุกร์ 14 พฤษภาคม 2010 20:30 น.

   เข้านำออกรบแต่ไม่ตายได้เสวยสุข ปู่ย่าเรารบตายห่าในสนามรบ….ใครหนอที่รักษาแผ่นดิน

 11. man permalink
  วันจันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2010 12:29 น.

  ถ้าเป็นสาธารณรัฐแล้วต้องเจอคนเลว ๆ มาเป็นประธานาธิบดี ประเทศกลับเลวร้ายลง จนอาจไปเป็นเผด็จการแบบเกาหลีเหนือ เพราะไอ้พวกคอมมิวนิสต์มันจ้องจะรุมกินโต๊ะด้วยอยู่แล้ว หรือประชาธิปไตยแบบฟิลิบปินส์ที่เจอคนเลว ๆ เป็นประธานาธิบดีทีนึงแล้วต้องล้มลุกคลุกคลานจนเห็นเป็นอย่างปัจจุบัน คุณและไอ้พวกที่เรียกร้องระบอบนี้ทุกคน จะรับผิดชอบหรือไม่ ขนาดมีสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเลว ๆ ยังผงาดได้ขนาดนี้ ถ้าไม่มีแล้วพวกเลว ๆ มันไม่ชูคอเป็นกิ้งก่าได้ทองเลยเหรอ

  • Nathee permalink
   วันอังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2010 10:03 น.

   นั่นสิครับ ทำไมพวกนี้ถึงไม่เห็นความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์กันมั่งเลยนะครับ ใครที่เป็นคนคิดทำฝนหลวง ทำโครงการแก้มลิง ทั้งๆ ที่ โครงการเหล่านี้น่าจะมาจาก นักการเมือง ข้าราชการ มากกว่า จะมีนักการเมืองหรือข้าราชการสักกี่คนที่ทำโครงการได้เป็นรูปธรรมขนาดนี้ครับ นักการเมืองเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้ว จะรู้สึกว่าพวกเราเป็นประชาชนของพวกเค้า เท่ากับที่ ในหลวง ทรงรู้สึกว่า พวกเราคือประชาชนของท่านหรือไม่ ผมว่า ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ ทุกพระองค์ในราชวงศ์ทรงมีขัตติยะมานะ ไม่ปล่อยให้ประเทศเราล่มจมง่ายๆ หรือ เอาประเทศไปแลกกับผลประโยชน์ของตัวเองหรอกครับ

 12. S.Rodbon permalink
  วันพฤหัส 15 เมษายน 2010 14:54 น.

  เป็นสาธารณะรัฐแล้ว อะไรระยำๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะไม่เกิดขึ้นเหรอ???
  ดูๆแล้วไม่น่าจะดีขึ้นกว่าเดิม หรืออาจจะแย่ลงกว่าเดิม เพราะเทคนิคและวิธีการของนักธุรกิจ
  ย่อมซับซ้อน แยบคายกว่า นักปกครองมากมายอยู่แล้ว โดนสูบแบบไม่รู้ตัว
  ดูโทรศัพท์มือถือเด่ะ เราใช้กันนาทีละแพงๆอยู่นานเท่าไหร่ +555 แล้วถึงตอนนี้ราคาเป็นยังไง…
  ก็ยังเสือกแพง กว่าบริษัทชาวบ้าน ชาวช่องเค้าอยู่ดีนี่เป็นส่วน เล็กๆที่ยกมาคิด เอาง่ายๆ
  ตามประสาเด็กๆ ไม่สนใจด้วย
  ว่าใครมันจะจ้องล้มล้างสถาบัน เพราะคนดี ดีที่การกระทำ ไม่ใช่ดีที่ปาก (กล่าวโทษทุกอย่างรอบตัวเอง
  ไม่เคยโทษตัวเอง) คนดีย่อมไม่กลัว ความดีที่คนดีทำนั้นแหละจะคุ้มครองเค้าเอง ตามดูกันต่อเถอะ
  (พวกท่านอย่ารู้มากเลย ถ้าอยากปกครองประเทศนี่มากนัก สมัยพวกพม่ามันบุกพวกปู่ย่าตายายท่านไปมุด
  หัวอยู่ที่ไหนมาวันนี้จะ ทำตัวอัปปรี์จันไร ทรยศซะงั้น สมคำที่เค้าว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆ )
  เมื่อไหร่ที่เงินไม่มีค่า ข้าวปลาอาหารกลายเป็นของมีค่าขึ้นมา เชื่อผมดิ
  ว่าจะไม่มีใครสนใจจะพูดเรื่องพวกนี้หรอก …มันกระจอกว่ะ…พระท่านว่า..!เด็กก็ว่า..!

  อีกอย่าง…พ่อของไอ้อาจาย์ใจที่ว่าเนี่ยมี อุปนิสัย การกระทำ (เรียกไม่ถูกแล้ว) พรรค์นี้เหมือนกันรึป่าว เกิดไม่ทัน อยากรู้….???
  -แต่พ่อผมไม่เคยสอนอย่างนี้นะ ท่านสอนให้กตัญญูอย่างเดียวแหละ-…!

  • รักแท้มันคืออะไรตับไตไส้พุง permalink
   วันพฤหัส 31 มีนาคม 2011 20:29 น.

   พ่อของอาจารย์ใจ คืออ. ป๋วย อึ๊งภากรณ์และเป็นคนดีมากคนหนึ่ง

   เราว่าสาเหตุมันมาจาก 6 ตุลาคม ที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนนั้น

   เขาคงไปรู้อะไรที่มันไม่ควรรู้เข้า…

 13. นิรนาม permalink
  วันเสาร์ 17 เมษายน 2010 12:50 น.

  เราจะร่วมกันสร้างสาธารณรัฐในอดมคติ…
  โดยให้อำนาจแก่คนดีแต่เปลือก ฉลาด โกงกินเงินประชาชน และสร้างอำนาจให้แก่พวกพ้องตนเอง ที่ชื่อ “ทักษิณ ชินวัตร”…

  • puu permalink
   วันจันทร์ 24 พฤษภาคม 2010 15:32 น.

   you might not understand something , why you think that only Taksin, who coruption. Actually all of the ministers in Thailand do the same, do not say no, even Apisit he is that person too.

 14. sato permalink
  วันเสาร์ 17 เมษายน 2010 19:14 น.

  เคยเห็นประธานาธิบดี ในโลกคนไหนที่บริจาคเงินตัวเองเพื่อช่วยประชาชนของตัวเองให้อยู่ดีมีสุข แม้ว่าจะไม่สามารถทำได้ครบทั้ง 65 ล้านคนก็ตาม แต่อย่างน้อยพระองค์ท่านก็ช่วยให้คนไทยซึ่งผมเชื่อว่าไม่น้อยกว่า 1,000,000 คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเขา หรือ ผู้คนที่อยู่ไกล ผมอยากถามแค่คำเดียวว่า ประเทศไทยอยู่มาได้ ไม่ใช่เพราะกษัตริย์ แล้วเป็นเพราะอะไร เคยเห็นนักการเมืองเสียสละมากกว่าพระองค์ท่านเหรอ การที่คนส่วนใหญ่มาเรียกร้องสิทธิของตัวเอง ต้องย้อนกลับไปถามตัวเองก่อนว่า คำว่าสิทธิและหน้าที่ต่างกันอย่างไร
  คนมักมองว่า กษัตริย์คือการเลื่อมล้ำ อยู่เหนือสิทธิของบุคคลอื่น งั้นต้องย้อนถามตัวเองก่อนว่า พวกคุณเคยเสียสละของส่วนตัวให้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่าหรือไม่ ถ้าไม่เคย หรือ แค่เคยบ้าง ก็ต้องถามต่อว่า เพียงพอต่อการที่จะไปเทียบกับพระองค์ท่านหรือไม่ คนเรามักไม่ยอมมองที่ต่ำกว่า ชอบเปรียบเทียบกับสิ่งที่เหนือกว่า ก็เลยให้เกิดความไม่รู้จักพอ ลองนึกย้อนกับไปซิว่า สมัยพระองค์ท่านยังมีพลานามัยสมบูรณ์ มีมั้ยวันไหนที่ไม่เห็นพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรของพระองค์

  ลองดูหลายๆ ประเทศในโลกที่ชอบอ้างประชาธิปไตย สุดท้ายก็ต้องตายเพราะไม่สามารถควบคุมกันได้ อเมริกา เป็นประเทศที่ผู้คนชอบว่ามีความเป็นประชาธิปไตย ลองดูให้ดีๆ สิ่งที่อเมริกาทำ แล้วผมเห็นว่าโหดร้ายที่สุด คือ การใช้อำนาจของตนเองไปบังคับให้ประเทศอื่นปฏิบัติตามที่เค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมก็ตาม แม้แต่ทุกวันนี้ ชาวอเมริกาเอง ก็ยังเหยียดหยามชนเผ่าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ชนผิวดำ หรือ อินเดียนแดง เองก็ตาม นี่หรือ ประชาธิปไตยที่ทุกคนอยากได้กันนัก นี่หรือคือสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนอยากได้ ผมนับถือประเทศจีนตรงที่เค้ารู้ว่า ประชาธิปไตย จะทำให้เค้าไม่สามารถปกครองได้ ถ้าไม่มีการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง เค้ายอมเสียเลือดเนื้อของผู้ประท้วงที่เทียนอันเหมิน เพื่อรักษาระเบียบวินัยของคนส่วนใหญ่ไว้ ทุกวันนี้ ผมว่า หลายๆ คนให้ความนับถือจีนมากกว่า อเมริกาด้วยซ้ำ ไม่งั้นอเมริกาจะบังคับให้จีนลดค่าเงินเหรอ…ประชาธิปไตยที่ทุกคนอ้าง

  • รักแท้มันคืออะไรตับไตไส้พุง permalink
   วันพฤหัส 31 มีนาคม 2011 20:31 น.

   พวกเราไม่ได้นับถือพวกอเมริกันอยู่แล้ว

   ด่าอเมริการะวังไปกระทบ”ใคร”เข้าล่ะ

 15. พ่อมึง permalink
  วันจันทร์ 19 เมษายน 2010 09:40 น.

  ให้คนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยมาพูดจาเพ้อเจ้อโดยใช้ความคิดตัวเองนำหน้า โดยไม่ดูว่ากว่าจะมาเป็นประเทศมันผ่านอะไรมาบ้าง มีประเทศไหนไหมที่ถูกออกแบบมา เค้ามีประวัติและความเป็นมาในตัวมันเอง แล้วมันก็จะเดินไปด้วยตัวมันเอง…เมื่อไหร่ที่ใครคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรจากธรรมชาติที่เป็นอยู่ เราก็เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น มีแต่เสีย หลายครั้งแล้วที่เจ๊กลูกผสมเพ้อเจ้อแบบน้ำลายยืดเหมือนหมาบ้าเดินโซซัดโซเซไปมากับคำพูด(เห่า)ซ้ำๆซากๆวกวน…แต่ไงก็ให้เป็นเรื่องของหมาบ้าละกัน

 16. วันจันทร์ 19 เมษายน 2010 21:03 น.

  ใจ อึ๊งภากรณ์ / อึ๊งภากรณ์ แนวคิดกบฎทั้งนั้น
  ไม่ว่าจะปรีดี พนมยงค์
  แหวง โตจิราการ
  หม่อม ปลื้ม
  พวกนี้ประเภทเดียวกันทั้งนั้น
  ความคิดกบฎ
  สาธารณรัฐ เพื่อให้เรามีประชาธิปไตย เอาส่วนไหนมาคิด
  ถ้าประชาชนยังไม่เลิกกดขี่ข่มเหง ใช้เสียงส่วนมากรังแกส่วนน้อย
  และเห็นความคิดตนเองเป็นใหญ่ คนเห็นแก่ตัวมากเกินไป
  ถึงมีประชาธิปไตยก็ไร้ความหมาย
  บางคนแค่ดูหน้าเห็นถึงสันดาน
  ประชาธิปไตยเป็นเพียงข้ออ้าง
  สันดานที่แท้จริงก็คือการใช้ประชาธิปไตยใฝ่หาอำนาจให้ตน

  • คนลาว permalink
   วันศุกร์ 14 พฤษภาคม 2010 20:34 น.

   ปสด.

  • รักแท้มันคืออะไรตับไตไส้พุง permalink
   วันพฤหัส 31 มีนาคม 2011 20:36 น.

   ก็แล้วคนกลุ่มน้อยแต่เป็นอภิสิทธิ์ชน ก็เลยโกงอำนาจให้พวกตัวเองได้เรียกว่าเลวแบบไหน

   อย่าไปเชื่อถืออะไรให้มากเลย มันก็ทำเพื่อรักษาเงาหัวให้พวกตัวเองเท่านั้น

   รู้จักราชวงศ์โรมานอฟมั้ย ตัวอย่างก็เห็นอยู่ ถ้าเค้าไม่พยายามสุดชีวิตเพื่อรักษาอำนาจตัวเองไว้

   จุดจบจะเป็นอย่างไร

   ออกจะแปลกใจมากที่คนกลุ่มนึง มองออก ว่ามันเป็นเกมส์แห่งอำนาจ แต่มัคนบางกลุ่มกลับคลั่งไม่ลืมหูลืมตา

   แล้วมาบอกว่าตัวเองฉลาด การศึกษาสูง

   โลกนี้อะไรๆไม่จีรัง ทุกสิ่งมันต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา

 17. วันจันทร์ 19 เมษายน 2010 22:37 น.

  เขียนถึงนาย ใจ อึ้งภากรณ์ เราอยากถามว่าคุณเคยเสียเลือดสักหยดเพื่อคนอื่นบ้างหรือเปล่า คุณภูมิใจไหมที่ไม่มีประเทศให้อยู่ ออกไปจากแผ่นดินไทยซะเถอะ คุณเอาความรู้ ความสามารถ มันสมองที่พ่อคุณให้ไปพัฒนาประเทศที่คุณปรารถนาเถอะ ออกไปจากแผ่นดินไทยเสียเถอะ ก่อนที่นรกจะสูบคุณ

 18. pd2342 permalink
  วันพุธ 21 เมษายน 2010 11:58 น.

  อยากเป็นสาธารณรัฐกันนักมันดียังไงแล้วใครเป็นผู้นำอยากรู้มันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่มีอำนาจและจะควบคุมเบ๊ดเสร็จกดขี่ข่มเหงประชาชนประชาชนไม่มีศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจมันจะฉิบหายกันใหญ่โตไอ้พวกนี้ไม่มีสมองหรองเรื่องยังไม่เกิดพวกมันไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดเมื่อไรพวกมันก็ตายไปโดยยังไม่ทันได้สำนึกแล้วผมห่วงลูกหลานในอนาคตของกูไม่เอากับพวกมึงหรอกไปอยู่พม่าเลยไปไอ้พวกนรกมาเกิด

 19. ไม่เคยคิดอยากจะดีอย่างคุณ แต่ก็ไม่เคยลืมความกตัญญู permalink
  วันพุธ 21 เมษายน 2010 23:54 น.

  ต้องหนีไปเมืองนอก
  เอาความรู้ที่ได้มาจากใช้ภาษีของประชาขน
  ไปเขียนบทความด้วยภาษาเทห์ๆ วิขาการหรูๆ วิพากษ์ “บ้านเกิดเมืองนอน”
  สอนให้คนลืมความกตัญญู
  เพื่อรับใช้นายทุนหรอครับ
  ถึงจะเรียกว่าเป็นคนดี

  อย่าลืมนะครับว่ากฎที่อยู่เหนิอกฎทั้งปวง คือ “กฎแห่งกรรม”

 20. รักชาติ permalink
  วันศุกร์ 30 เมษายน 2010 14:49 น.

  เก็บกดมาจากรุ่นบรรพบุรุษหรือป่าวคะ คุณใจ สำนึกในบุญคุณของแผ่นดินมีบ้างหรือป่าวสักแต่ว่าเป็นนักวิชาการเเล้วจะสามารถเขียนอะไรให้ใครเชื่อก็ได้งั้นหรอ

 21. รักในหลวงมากมาย permalink
  วันศุกร์ 30 เมษายน 2010 16:23 น.

  ไอ้ใจ ไอ้แก่เพราะกินข้าว ในใจแกมีแต่ความอิจฉาริษยา อยากมีบารมี แต่ไม่มีใครเห็นหัว แกก็เลย ปั่นหัวคนอื่น มีแต่ควาย นปช. เท่านั้นแหละ ที่เห็นด้วย

 22. adml permalink
  วันศุกร์ 14 พฤษภาคม 2010 19:56 น.

  ความคิดเห็นทางการเมืองของคนไทยปัจจุบัน มันแตกแยกกันจนตกผลึกได้ที่ดีแล้ว คนไทยที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองจากระคับต่ำสุด ไปสู่สูงสุด ต่างก็รู้ที่ยืนของฝ่ายตนเป็นอย่างดี การตกผลึกของอุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละฝ่ายจึงแบ่งคนไทยออกเป็นฝักฝ่าย ต่างฝ่ายต่างก็เชื่อมั่นในอุดมการณ์ที่ตนเชื่อถือศรัทธา มาวันนี้ต่างฝ่ายต่างก็ แสดงที่ยืนทางการเมืองของตน และมีปีกกล้าขาแข็ง พอที่จะเผชิญหน้าท้าทายในกำลังและศักยภาพของฝ่ายตน ดังนั้นการเผชิญหน้าฆ่ากันของฝักฝ่ายต่างๆ ในประเทศของเราจึงเป็นเรื่องธรรมดามากที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไร มันกำลังดำเนินของมันไป หมายถึงยังต้องเข้าสู้รบและฆ่าฟันกันเอง เป็นระลอกไป จำนวนคนตายและบาดเจ็บจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญ หากต่างฝ่ายต่างมีคนร่วมอุดมการณ์ ของตนฝ่ายละ30ล้านคน กว่าแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะขั้นเด็ดขาดได้ คนไทยต้องฆ่าสังหารกันเอง จนทำให้โครงสร้างใหญ่ของชาติไทย ที่มีหลากหลายมิติ พังครืนลงมาเสียก่อน จากนั้นคนไทยจึงจะเริ่มนับหนึ่งเพื่อสร้างชาติไทยขึ้นมาใหม่ การเผชิญหน้าฆ่าฟันกันของคนไทยในกรุงเทพๆขณะนี้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้น เพื่อให้ดำเนินไปสู่การเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในเร็ววันนี้ ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงต้องอดทนกัดลิ้นกินเลือด บรรดาผู้มีอุดมการณ์ที่สูงส่งเท่านั้นจึงจะได้รับชัยชนะขั้นเด็ดขาด และผู้มีอุดมการณ์ที่ต่ำทรามย่อมพินาศ คนไทยต่างเลือกฝ่ายกันเรียบร้อยแล้ว ชาติไทยจงเจริญ

 23. คนไทย 100% permalink
  วันศุกร์ 14 พฤษภาคม 2010 20:49 น.

  ไม่ถามหรอกว่าคุณใจ เป็นคนไทยหรือเปล่า แต่จะถามว่าคุณคือคนท่ีเกิดมาจากผู้ให้กำเนิดท่ีเป็นคนไทย ถ้าหากไม่รักชาติไทย คุณก็อย่าทำลาย ประเทศไทยไม่เคยทำร้ายคุณ คุณถ้ามีความเป็นคนหลงอยู่ในตัวบ้าง คงไม่เลวจนคิดได้เยี่ยงนี้

 24. adml permalink
  วันเสาร์ 15 พฤษภาคม 2010 10:02 น.

  จุดออ่อนของคนไทยก็คือ มีอารมณ์ร้อน ดูคนอังกฤษและญี่ปุ่นซิ พวกเขามีประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์ พวกเขาเป็นคนเยือกเย็นสุขุมรอบคอบ มีมารยาทที่งดงาม พวกเขาต่างเคารพยกย่อง พระมหากษ้ตริย์และจักรพรรดิ์ของเขาอย่างสูง ไม่เสื่อมคลาย พวกเขาจะมีสันติภาพหรือสงคราม ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญชาของกษัตริย์ และจักรพรรดิ์ ของพวกเขา จึงทำให้พวกเขาเป็นมหาอำนาจที่สำคัญของโลก คนไทยยังไม่ผ่านวิบากกรรมนี้ เรายังอยู่ในวังวนของการกล่าวหาใส่ร้ายกัน อย่างร้ายแรง ซึ่งเลวร้ายยิ่งกว่าการฆ่าสังหาร การใส่ร้ายกันที่เลวร้ายที่สุดก็คือการกล่าวหาอย่างไร้เมตตาธรรมว่า คนไทยด้วยกันไม่รักชาติ รักในหลวง รักแผ่นดิน แต่ทีกำลังวิ่งไล่ฆ่าฟันกันกลางถนนกรุงเทพขณะนี้ พวกเขาเป็นใครกัน ช่วยบอกที่ ขอเป็นหลักการณ์และเหตุผลนะ ไม่ใช่อารมณ์รุนแรง เย็นไว้โยม

  • รักแท้มันคืออะไรตับไตไส้พุง permalink
   วันพฤหัส 31 มีนาคม 2011 20:38 น.

   มันเริ่มที่ใครล่ะ

   ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผล

 25. adml permalink
  วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2010 18:50 น.

  พวกเป็นคนไทย1000%หรือเปล่า

 26. adml permalink
  วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2010 19:01 น.

  พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นคนไทย100%ดอกหรือ หากใช่รัฐบาลทหารของอภิสิทธ์กำลังฆ่าสังหารคนไทยด้วยกันอย่างโหดร้าย

 27. เจ้าก็เจ้า permalink
  วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2010 19:13 น.

  หยุดได้รึยัง จะสั่งฆ่าประชาชนไปถึงเมื่อไหร่ จะต้องการอีกกี่ศพ

  อำนาจของท่านก็ไม่มีมีใครไประรานอยู่แล้ว

  หยุดเถอะ ยัยช้างน้ำปากแดง หยุดเถอะ นายบอดง่อย

 28. วชิรพันธุ์ ทรรพสุทธิ permalink
  วันศุกร์ 2 กรกฎาคม 2010 20:40 น.

  โอ้โฮ มีผีจากกรุงศรีอยุธยาตอนถูกเผาเมือง เข้ามาด่า อ.ใจ เพียบเลย อย่าไปสนใจครับ พวกมันยังนึกว่ายังอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ช่วยไม่ได้ที่ราชวงศ์จักรีเลือกที่จะรักษาอุดมการณ์แบบนั้นไว้ โดยกำจัดพระเจ้าตากสินลงไป แล้วยังมีไอ้พวกเห็บ เหา โลน (เหล่าอำมาตย์ ที่ตอนหลังลดตัวลงมาคบกับกระฏุมพีบางพวก)ที่คอยเกาะกินเลือดเนื้ออยู่รอบๆ ตัวท่าน โดยนึกว่าเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์อันหรูวิจิตร แล้วยังผลิตกลุ่มคนที่เรียกว่า คนชั้นกลาง(กลวง) ผู้เสพย์ติดสื่อทุกชนิด มาเป็นดั่งหอกแหลนทิ่มแทงด้วยการดูถูกดูหมิ่นชาวชนบทที่ปลูกข้าวเลี้ยงพวกมันว่าโง่เง่า เราเหล่าอิสระชนต้องมีความเมตตา ชี้ช่องทางเสรี อันสว่าง สะอาด สงบ ให้พวกเขาออกมาจากfacebookเสียที

 29. nailuang hia permalink
  วันเสาร์ 28 สิงหาคม 2010 09:22 น.

  damn you thai king. we have to crawl like a dog when we meet him ..damn you !

  • Namwaan permalink
   วันศุกร์ 15 กรกฎาคม 2011 18:46 น.

   My King is very best man. He did good everything to his peaple. but you is one dog has bark bok bok. SHIT (^_^)

   • วันเสาร์ 16 กรกฎาคม 2011 05:01 น.

    Namwaan You are barking by yourself.55555
    Your gramma stinks.

 30. เสี่ยวหมัดสั่ง permalink
  วันเสาร์ 28 สิงหาคม 2010 12:02 น.

  เขาว่าคนไทยอารมณ์ร้อน ผมว่ามนุษย์ทุกคนไม่แตกต่างกันในความรู้สึก เพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมคือตัวกำหนดพฤติกรรมมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่ดีย่อมทำให้มนุษย์มีความรู้สึกที่ดีได้ ซึ่งการจะทำให้สภาพแวดล้อมของคนไทยดีก็ด้วย การให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประการสำคัญการทำให้ประชาชนของประเทศมีการศึกษาและมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะช่วยกัน โดยเฉพาะการขับไล่ผู้ปกครองที่เป็นเผด็จการไม่ให้มีอำนาจต่อไป ทำไมต้องไล่ผู้นำเผด็จการ เป็นที่รู้กันอยู่ว่าสัง่คมยุคโลกาภิวัฒน์ได้ให้การยอมรับระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นการปกครองที่ดีที่สุด แต่เผด็จการไม่ได้รับการยอมรับในสังคมอีกต่อไปแล้ว ถ้าเผด็จการแล้วพี่น้องไทยมีสวัสดิการชีวิตที่ดี มีความเป็นยู่ที่ดี ผมคนหนึ่งจะเห็นด้วย

 31. hotman permalink
  วันเสาร์ 2 เมษายน 2011 21:30 น.

  ไม่ต้องออกความเห็นกันมากมาย เอเป็นว่า เราสามารถวิจารณ์กษัตริย์ได้หรือไม่ แล้วทำไมละ คนนะ ถ้าไม่ใช่อรหันต์ ไม่มีทางเป็นกลางได้หรอกครับ หรือจะเอากษัตริย์เทียบเท่าพระพุทธเจ้าครับ ความจริงบางเรื่องก็คุยไม่ได้ เช่น ในกรณี ร.8 หรือเก่ากว่านั้น ……ใครสามารถตอบได้ โพสได้ครับ ผมนะ กลางๆ ความจริง ฟัดกันด้วยเหตุผลครับ ขอบคุณครับ

  • วันอาทิตย์ 3 เมษายน 2011 09:59 น.

   อะไร คือ ความจริง ; ทุกวันนี้ยังมีความจริงหลงเหลืออยู่อีกหรือ เห็นหัวหน้ารัฐบาล(เด็กๆ)พูดความจริงออกมาทุกวัน จนเด็กเล็กๆเขาบอกว่า ตัวตลกออกมาแล้วโว้ย… และสถาบันเบื้องสูง…วันนี้เราอย่าไปพูดความจริงหรือความเท็จอะไรให้ละคายเคืองเลย…..พูดไปสองไพรเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง…ถูกต้องใหม..

 32. Namwaan permalink
  วันศุกร์ 15 กรกฎาคม 2011 18:55 น.

  ลัทธิสุดโต่ง อ้างความเท่าเทียม ไม่มีไรมากก็ คอมมิวนิสต์ ไง อีกหน่อยก็คงต้องแบ่งเป็น ไทยเหนือ ไทยใต้ แบบเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ เพราะถึงยังไงตอนนี้ก็แบ่งกันอยู่แล้ว แต่บางทีก็อาจจะดีนะ แบ่งให้เห็นๆ กันไปเลย ดูซิว่า ซีกไหน มันจะเจริญกว่ากัน เหอ เหอ (^_^)

  • Namwaan permalink
   วันศุกร์ 15 กรกฎาคม 2011 18:58 น.

   อย่าลืมนะ ค่าแรง 300 เงินเดือน 15,000 ทำให้ได้ เหมือนที่ใช้ปากพูดด้วย แล้วไอ้ที่รับปากชาวบ้านตาแดงๆ ก็ทำให้ได้ซะด้วยนะ แต่ขอสาปแช่งไว้ตรงนี้เลย ใครที่มันโกงกินบ้านเมือง ขอให้มันไม่มีแม้แต่แผ่นดินจะอยู่ ขอให้ญาติพี่น้องพวกมันได้รับกรรม ไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดง ใครที่มันหมิ่นเบื้องสูง ขอให้มัน shift หาย แค่นี้แหละ (^_^)

   • วันศุกร์ 15 กรกฎาคม 2011 22:17 น.

    ค่าแรง300บาทต่อวันนั้นมันยังน้อยไป เขาจะทำได้ไม่ได้ นั้นก็ปล่อยให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลก่อนซิ ไปบอกพ่อแกโน่นแขวนไว้ทำไมสส.ที่ประชาชนเสียงส่วนใหญ่เขาเลือกตั้งเข้ามาแล้วสส.ของประชาชนนะ ไม่ใช่ผ้าเปียกนะจะต้องมาแขวน แขวนไว้ทำพ่อมันเหรอ
    อย่ามาแช่งคนไทยด้วยกันนะ แกแช่งทุกอย่างมันก็เข้าตัวแกนั่นแหละ ประชาชนเหมือนกันโดนเจ้ามันหลอกใช้และเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงไม่ให้ลืมหูลืมตาอ้าปากได้ ยังไม่รู้อีกเหรอว่าพ่อแกชั่ว
    พ่อมึงมันไม่ยอมให้อำนาจอธิปไตยกับประชาชน ทีนี้มือที่มองไม่เห็นมันก็ปรากฏตัวออกมาชัดโต้งๆแล้ว
    ยังจะมีหน้ามาแก้ตัวแทนพ่อมึงเหรอ

 33. เสี่ยวหมัดสั่ง permalink
  วันศุกร์ 15 กรกฎาคม 2011 22:59 น.

  หมอตุลย์ นายประพันธ์ อ.อัษฏางค์ มาออกรายการทางทีวีสปริงนิวส์ ถ้าหมอตุลย์และนายประพันธ์มาพูดกลางกลุ่มคนเสื้อแดงผมว่าปากเจ่อแน่ จริงๆแล้วหมอตุลย์แกไม่น่าจะถูกเชิญมาออกรายการบ่อยๆเลยเพราะความรู้ด้านการเมืองและประชาธิปไตยแกไม่มีเอาเสียเลย จะมีคุณสมบัติอยู่บ้างก็ตรงที่ดันดีเถียงเก่งมั่วเก่ง แต่ขาดหลักการ ส่วนมากหมอจะเน้นหลักกู ในสายตา อ.อัษฏางค์มองหมอตุลย์คงไม่ต่างจากครูกำลังมองศิษย์แสดงความคิดเห็นประสาเด็กๆ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า”กฏหมายสำคัญกว่าองค์อธิปัตย์” การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่บริสุทธิ์นักการเมืองย่อมไม่บริสุทธิ์ หมอพูดยังกับว่ามีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เคยเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทย แต่สมัยไหนหมอไม่ได้ระบุ ส่วนนายประพันธ์นี่ก็นักเถียงนักมั่วไร้หลักการเช่นกันคือโจมตีแต่เขาจนลืมมองตัวเอง แถมยังเหน็บว่าประชาชนถูกมอมเมาจากพรรคเพื่อไทย แหมเหลือเกิน ถ้าเชื่อมึงจึงจะไม่เรียกว่ามอมเมา ไอ้..แถมท้ายอีกว่าพันธมิตรทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แหม เฮีย ทุกคนทุกกลุ่มมันก็พูดเหมือนมึงน่ะแหละ แต่ อ.อัษฎางค์เยี่ยมครับเรื่องอย่างนี้นักรัฐศาสตร์อธิบายได้หมด ถูกต้องด้วย ถ้าอิสระจริงๆนะไม่เป็นเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์

 34. วันพุธ 26 ตุลาคม 2011 03:42 น.

  ทุกวันนี้ก็เพราะประชาธิปไตยไม่ครบสลึงที่บรรดานักการเมืองภูมิใจนักหนา ที่เต็มไปด้วยนักการเมืองไร้ฝีมือ แถมได้รัฐบาลที่่รับใช้แต่กลุ่มนายทุน กลุ่มอำนาจเก่า ใหม่ มัวแต่จ้องแต่จะล้างผลาญซึ่งกันและกันมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก พูดดี นโยบายสวยหรูไม่สามารถทำได้หยั่งที่พูดเลยซักรัฐบาล มีแต่จะทำให้ประเทศชาติยั้บแย่เข้าไปกันใหญ่ ไม่ยอมที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริง มัวแต่ตักตวงอำนาจ วางกล้าม เบ่งบารมี คอรัปชั่นกันมาตลอด สาปส่งนักการเมืองจังไร และพวกคุณที่วิจารณ์พระองค์ท่าน ระวังไว้สิ่งไหนที่ไม่เป็นความจริง สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาหาตัวคุณเอง ขนาดคนที่เกิดทันเหตุการณ์ได้ยินแต่ข่าวลือ ที่เสริมแต่งจากผู้มีอำนาจสมัยนั้น นับประสาอะไร พวกเด็กน้อยที่เกิดทีหลัง จะไปรู้ความจริงได้อย่างไร
  มีรัฐบาลที่รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง ทุ่มเทเพื่อประเทศชาติอย่างจริงจัง ลงมือทำ มีความสามารถแม้จะมีอายุแค่1ปี ยังดีกว่ามีรัฐบาลที่หาแต่ประโยชน์เข้าตัว คอรับชั่น ไร้ความสามารถ ที่อยู่ครบเทอม
  ประเทศไหนที่มีคนในประเทศเอาแต่ทะเลาะกัน ประเทศนั้นมันจะเอาเวลาที่ไหนไปพัฒนาคน พัฒนาประเทศ รักชาวนา แต่กลับทำให้ชาวนาล้มละลาย โรงสีรวย คนสวมสิทธิ์รับจำนำข้าวรวย พ่อค้าขายข้าวรวย เอกชนส่งออกขายข้าวไม่ออก แต่ประชาชนที่รักกินข้าวแพง เงินเข้ากระเป่ายี่ปั้ว ซาปั้วหมด สวัสดีประเทศไทย
  สุดท้ายคนเราก็กลายเป็นผงธุลี ลาจากโลกนี้ไป ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินกันหรือยัง หรือจะมัวแต่ขี้รดแผ่นดินไปวันๆ จะเสียชาติเกิดเอาน่า

  • วันพุธ 26 ตุลาคม 2011 15:25 น.

   ใช่ๆทะเลาะกันแล้วได้อะไรนะ โกรธกันไปใยถ้ามีเลือกตั้งคราวต่อไปก็ไม่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งดูซินักการเมืองนักกินเมืองหน้าไหนจะเข้าไปบริหารประเทศบ้าง …… เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน……

  • เสี่ยวหมัดสั่ง permalink
   วันพฤหัส 27 ตุลาคม 2011 13:25 น.

   คุณวิเคราะห์วิจารณ์รัฐบาลได้ค่อนข้างดีและเป็นกลาง แต่คุณกลับเทิดทูนกษัตริย์ซึ่งครองอำนาจมายาวนานและมีอิทธิพลต่อบ้านเมืองทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกเป็นเรื่องปกติแต่ด้านลบนี่สิต้องคิดเพราะน้ำขุ่นแม้น้อยกว่าน้ำดีย่อมทำให้น้ำดีขุ่นได้ การครองอำนาจที่ยาวนานของกษัตริย์นี่เองที่สร้างอิทธิพลจนเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมประชาธิปไตย พวกคุณอาจไม่รู้สึุกอะไรเพราะอิทธิพลที่เขาสั่งสมมายาวนานได้บดบังทุกสิ่งทุกอย่างหมดสิ้นจนแทบจะกล่าวได้ว่า “ภูมิพลคือความถูกต้องที่สุด” นี่คือหลักคิดของพวกคุณ และนี่แหละคือปัญหาเมืองไทย คุณไม่ต้องไปมองระดับนักการเมืองเพราะพวกนี้คือผลิตผลของระบอบราชาธิปไตยนั่นเอง คุณจะฆาศัตรูคุณต้องยิงที่หัวใจไม่ใช่ยิงไปที่แขนหรือขา

   • วันพฤหัส 27 ตุลาคม 2011 16:39 น.

    Ingenting å si! Ingen Kommentar! No comment!

    Enig med deg. Agree with you. ท่านเสี่ยวหมัดสั่ง …

 35. มองเห็นแต่ควายใส่เสื้อสีแดง permalink
  วันพุธ 21 ธันวาคม 2011 16:43 น.

  จิงๆแล้วท่านไม่ได้ไปยุ่งกะพวกคุณนิครับ มีแต่ช่วยเหลือประเทศ คนเราบางครั้งโดนหมากล่อมหูก็เลอะเลือน คิดว่าแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขเพราะใครครับ แล้วที่เกิดเห็นการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะความโลภของทักษินหรือคนกลุ่มนึงรึไงครับ ถ้าคนพวกนี้เลิกล้มความคิดควายๆอย่างนี้ ประเทศจะเจริญขึ้นครับ

 36. กบในขวด permalink
  วันอาทิตย์ 16 สิงหาคม 2015 11:56 น.

  ก็ดีนะเอาเเบบฝรั่งเศสเลย คุณก็รู้เเล้วใข่ไหม ว่าทำไม ประชานฝรั่งเศส ถึงไปยื้อจับพระเจ้าหลุยส์ที่16กษัตย์ฝรั่งเศสเอามาบั่นพระเศียรด้ยเครื่อกิโยตินในปี2336

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: