Skip to content

แถลงการณ์ของกัมพูชาเรื่องแต่งตั้ง “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”

วันเสาร์ 7 พฤศจิกายน 2009

แปลโดย – คุณจักรภพ เพ็ญแข
ที่มา – konthaiuk

เนื่องมาจากเหตุการณ์ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่เกี่ยวข้องกับ ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ผู้นำไทยส่วนหนึ่งได้แสดงปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องบนบรรทัดฐานของสนธิสัญญา ส่งตัวระหว่างกัมพูชาและไทยว่า จะร้องขอให้มีการส่งตัวอดีตนายกรัฐมนตรีไทยกลับ หากเดินทางเข้ามายังกัมพูชา สำนักอัยการสูงสุดของไทยได้ยกประเด็นขึ้นว่าทางราชอาณาจักรกัมพูชามีสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าว แต่ต้องอธิบายความและให้เหตุผลอันสอดคล้องกับหลักปฏิบัติระหว่างประเทศ ในอีกกรณีหนึ่ง รองนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าไทยมีสิทธิ์ที่จะขอให้ส่งตัวคุณทักษิณกลับไทย ตามหลักการของสนธิสัญญาส่งตัวระหว่างกัมพูชาและไทย ตลอดจนหลักกฎหมายระหว่างประเทศ (แหล่งข่าวจาก: เอเอสทีวี เมเนเจอร์ ออนไลน์ ที่ขึ้นข้อความข่าวนี้เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ตีพิมพ์เมื่อ ๒๗ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นเมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒)

หลังได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวแล้ว รัฐบาลกัมพูชาขอตั้งข้อสังเกตต่างๆ ดังนี้:

๑. โดยมาตรา ๓ แห่งสนธิสัญญาส่งตัวระหว่างกัมพูชาและไทยที่ลงนามในกรุงเทพมหานครเมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และให้สัตยาบรรณพร้อมประกาศใช้ในพระราชบัญญัติที่ N CS/RKM/0799/08 ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ผู้ได้รับการร้องขอคือกัมพูชาสามารถพิจารณาได้ก่อนว่า กรณีของคุณทักษิณเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่

๒. อ้างถึงกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรา ๓ ในอนุสัญญายุโรปเกี่ยวกับการส่งตัว ที่ลงนามใช้เมื่อ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ และมาตรา ๓ ของต้นแบบสนธิสัญญาส่งตัวในกรอบองค์การสหประชาชาติเมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ การส่งตัวจะกระทำมิได้เลยภายใต้เงื่อนไข ๒ ประการต่อไปนี้:

* a. หากคดีความอันเป็นเหตุให้เกิดข้อเรียกร้องส่งตัว มีลักษณะเป็นคดีการเมืองตามความเห็นของประเทศที่ได้รับการร้องขอ
* b. หากประเทศผู้ถูกร้องขอมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าการขอให้ส่งตัวเป็นไปโดยจุด ประสงค์เพื่อเอาผิดหรือลงโทษกับบุคคลนั้นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ ทัศนะทางการเมือง เพศ ศาสนา หรือสถานภาพทางสังคม จนบุคคลนั้นๆ อาจถูกตัดสินอย่างมีอคติได้

๓. นอกจากนั้นแล้ว เพื่อเน้นหลักปฏิบัติระหว่างประเทศให้ชัดเจนขึ้นอีก โฆษกรัฐบาลขอยกกรณีตัวอย่างจำนวน ๒ กรณีจากคดีที่มีอยู่มากมายและเป็นที่รับรู้ทั่วไปในระดับระหว่างประเทศ นั่นคือคดีระหว่างญี่ปุ่นและเปรู และคดีระหว่างอังกฤษและรัสเซีย ญี่ปุ่นได้ปฏิเสธคำขอของเปรู และอังกฤษก็ได้ปฏิเสธคำขอของรัสเซีย บนหลักการว่าคำร้องขอทั้งสองกรณีนั้นเกี่ยวข้องกับการเมือง

ในกรณีของ ฯพณฯ ทักษิณ กัมพูชาเห็นว่ามีเหตุทางการเมืองอย่างชัดแจ้งในการโค่นผู้นำผู้นี้ลงจาก ตำแหน่งด้วยการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ในขณะที่ท่านอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การสหประชาชาติ คดีความมากมายที่ตามมาหลังจากนั้น รวมทั้งการตัดสินลงโทษต่อตัวท่านทั้งสิ้น ล้วนเป็นเรื่องการเมืองทั้งสิ้น

จากข้อพิจารณาทางกฎหมายดังกล่าวทั้งหมด และโดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั้งมวล เราจึงขอย้ำอย่างเด็ดขาดว่า ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ราชอาณาจักรกัมพูชาจะไม่ส่งตัว ฯพณฯ ทักษิณกลับตามคำร้องขอจากประเทศไทย ไม่ว่าในขณะที่ท่านตัดสินใจเข้ามาพำนักหรือเดินทางผ่านกัมพูชาไปยังประเทศ อื่นๆ ก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามความในพระราชกฤษฎีกาที่ NS/RKT/1009/1018 ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งท่านเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จฮุน เซ็นผู้เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลแห่งชาติกัมพูชา

โฆษกรัฐบาลขอแสดงเจตนารมย์ด้วยว่า รัฐบาลกัมพูชาจะไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีในการธำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและความ ร่วมมือในทุกๆ ด้าน ระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย การเชิญ ฯพณฯ ทักษิณ มายังกัมพูชา เกิดจากความตระหนักในธรรมเนียมโบราณของเราที่ว่า “เพื่อนในยามยาก คือเพื่อนยากที่แท้จริง” (“a friend in need is a friend in deed”)

กรุงพนมเปญ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

Advertisements
10 ความเห็น leave one →
 1. วันเสาร์ 7 พฤศจิกายน 2009 08:09 น.

  “เพื่อนในยามยาก คือเพื่อนยากที่แท้จริง” afriend in need is a friend in deed

  ขอบคุณครับสำหรับผู้แปล จักรภพ เพ็ญแข

  ด้วยความนับถืออย่างจริงใจ

  ซัน เพชรจรัส
  president & CEO
  บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยคมนิวส์ออนไลน์ http://www.thaicomnews.net

 2. นกฮูก permalink
  วันเสาร์ 7 พฤศจิกายน 2009 11:34 น.

  ประเทคเค้าอาจจะด้อยกว่าเรา แต่จิตใจผุ้นำของประเทศเค้า สูงส่งยิ่งนัก สุดยอดๆๆ อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลังมาเอ็งเหมือนฝนให้ชื่นใจ จากฝากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน. ไม่ต้องออกมาทั้งครอบคร้วเพื่อสร้างภาพหลอกลาง ความจริงเป็นอย่างไร เค้า เรา รู้กันหมดแล้ว

 3. Aino permalink
  วันอาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 2009 02:03 น.

  I cheerfully agreed he do.

 4. joojee permalink
  วันอาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 2009 04:12 น.

  หมาหวงก้าง ไม่เอาเขาแต่ไม่ไห้คนอื่น
  สาดดดดด
  ประเทศ Twilight Zone.

 5. วันจันทร์ 9 พฤศจิกายน 2009 11:07 น.

  ไม่ให้เค้าพัฒนาประเทศ อยากจะทำเองแต่ไม่มีปัญญา ก็ดีแล้วไง ไปพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านแทน คนนอกเห็นความสามารถ แต่คนในขี้อิจฉา

 6. slipknot permalink
  วันอังคาร 10 พฤศจิกายน 2009 15:49 น.

  การเป็นผู้นำแต่ไม่ยอมรับความผิด..มันใช้ไม่ได้..ต้องยอมรับโทษ..ถึงจะลูกผู้ชายจริง
  เมื่อพ้นโทษ…ค่อยมาพัฒนาประเทศต่อ…

 7. วันพฤหัส 12 พฤศจิกายน 2009 00:16 น.

  เก่งจริงๆ คุณทักษิณ นอกจากจะทำให้คนในชาติทะเลาะกันเองแล้วยังสามารถทำให้ทะเลาะกับต่างชาติได้อีก นับถือคับ^^

  ถ้ามีในโลกมีคนที่มีความสามารถ มีความรำรวย มีความรู้ขนาดนี้ ทั่วโลกคงจะดีเนอะคับ

 8. red permalink
  วันพฤหัส 12 พฤศจิกายน 2009 00:23 น.

  กลับตัว มอบตัว นำความรู้ที่ท่านมี กับชีวิตที่เหลืออยู่มาช่วยประเทศชาติเถอะ

  ให้เห็นถึงประโยชน์ของตนเป็นที่สอง ให้เห็นถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง
  เริ่มต้นใหม่ทำดี ผลของความดี จะทำให้ชีวิตดีกว่าตอนนี้แน่นอน

  • xxx permalink
   วันอังคาร 24 พฤศจิกายน 2009 19:55 น.

   กลับมา มอบตัวก็ตายเหมือน นักศึกษาที่กระโดดชกหน้า เปรม นะซิ

 9. sunphetjarat permalink
  วันศุกร์ 28 พฤษภาคม 2010 15:25 น.

  ดีครับ จะได้ติดต่อเพื่อนๆที่มีความคิดอุดมการณ์เดียวกัน ผมได้เริ่มเขียน ที่เรียกว่าสารคดีวรรณกรรม มีเรื่องจริงๆและเรื่องที่ไม่เคยมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ ผ่านบล็อก http://sunphetjarat.wordpress.com เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยและอีกไม่นานคงจะมีหนังสือพิมพ์ไทยคม มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ จะให้คนไทยเป็นเจ้าของสื่อสารมวลชนทั้งประเทศจะมีสาถานีฐานอยู่ทุกๆจังหวัดและทั่วโลก ไม่มีอะไรจะสื่อสารไปมากไปกว่านี้เพียงแต่ต้องการเรียนบอกอดีตนายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด้วยว่า ผมจะพยายามสร้างมวลชนอาจจะไม่ใช่ใต้ดิน อยู่บนดินเปิดเผยจริงใจต่อเพื่อนร่วมชาติทุกคนที่ยินดีเห็นด้วยกับการสร้างปัญญาที่ดีให้คนไทย อยากได้เงินสักห้าพันล้านถึงหนึ่งหมื่นล้าน จะติดหัวรบแบบใหม่ติดเทอร์โบ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม วิทยุ เต็มพื้นที่ของประเทศ

  ติดต่อกันได้ผ่าน email:thaicomtribune@gmail.com,thaicomtribune@hotmail.com sunphetjaratlive@gmail.com sunphetjaratlive@hotmail.com

  หมายเหตุ: ผมต้องการให้เพื่อนๆที่เป็นคนไทยมาเป็นพาร์ทเนอร์ อาสาสมัคร เพื่อสร้างชาติสร้างชีวิตร่วมกัน
  สำหรับอดีตนายกฯต้องมีวิธีคิดใหม่ๆวางไว้ผ่านการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ทั้งระบบ ผ่านทวิตเตอร์ ผ่านเฟซบุ๊ค

  @sunphetjarat @thaicomnews @authortalks @thaicomtribune โลกใบนี้อีกไม่นานสามารถมีเพื่อนมีมิตรภาพมากมายมหาศาล ครับช่วยๆกันครับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: