Skip to content

กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย: หยุดการปิดกั้นข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต

วันจันทร์ 2 พฤศจิกายน 2009

ที่มา – FACT – Freedom Against Censorship Thailand

กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT) ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย ในเรื่อง การเซ็นเซอร์เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตอย่างผิดกฎหมาย ขอเชิญผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปิดกั้นข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตของรัฐบาล ไปร่วมลงชื่อในคำร้องกันได้ ที่นี่

เรียน เพื่อนร่วมอุดมการณ์

เราได้เรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตอย่างผิดกฎหมาย เราเชื่อในสิทธิเสรีภาพของสื่อและเสรีภาพที่ปราศจากการถูกเซ็นเซอร์

เราต้องการคุณ คุณจะร่วมมือกับเราหรือไม่? เพียงร่วมลงลายมือชื่อในการเรียกร้องนี้ (โปรดตอบกลับทางอีเมลพร้อมข้อมูลส่วนตัว) ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยืนหยัดต่อต้านการเซ็นเซอร์!

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม 2547 ว่ามีเว็บไซต์ทั้งหมด 1,247 แห่ง ถูกสั่งปิดโดยระงับการเผยแพร่ในประเทศไทย และในเดือนมกราคม 2549 จำนวนดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2,000 เว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 เว็บไซต์มากกว่า 12,000 แห่ง ต่างถูกระงับการเผยแพร่ จากแหล่งข่าวของเราเปิดเผยว่ากระทรวงฯ นั้นได้ว่าจ้างข้าราชการประจำมากกว่า 60-70 คน โดยมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำการปิดเว็บไซต์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่ารัฐบาลกระทำโดยปราศจากความคิดเห็นของประชาชนหรือ สามัญสำนึกใดๆ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการกีดขวางการเข้าสู่ข้อมูลผ่านพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ และหน้าที่ได้ถูกทดบันทึกไว้ (หน้าแคช) ของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอย่างกูเกิล ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน เว็บไซต์ประเภทกระดานแสดงความคิดเห็นก็ถูกปิดกั้น และการที่ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายไกรสร พรสุธี ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น ถือว่าเป็นลางร้ายอย่างยิ่งสำหรับเสรีภาพ

การจำกัดเส้นทางของประชาชนในการเข้าสู่ข้อมูล ผลงานวิจัยทางวิชาการ สื่อเสรี และการแข่งขันทางธุรกิจ และอื่นๆ ถ้าเรายอมให้สิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยเหล่านี้ค่อยๆ บั่นทอนสิทธิเสรีภาพของเรา ดังเช่นการควบคุมอินเทอร์เน็ตครั้งนี้ เสรีภาพอื่นๆ ของเราก็อาจจะโดนลดทอนตามไปด้วยในอนาคต ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแสดงความคิดเห็นออกมา

ในวันที่ 15 พ.ย. เราได้ยื่นเรื่องร้องเรียนแก่คณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าเราจำเป็นต้องนำเรื่องนี้สู่การพิจารณาของศาล เพื่อหยุดการเซ็นเซอร์นี้ ความตื่นตัวของสาธารณชนทั้งในประเทศและในต่างประเทศสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการยื่นฟ้องดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้เราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติกว่า 70 องค์กร โลกกำลังจับตามองอยู่ การเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตนั้นไม่ถูกต้อง น่ารังเกียจ และผิดกฎหมายในประเทศประชาธิปไตยอย่างประเทศไทย

ทางเรามีความยินดีในการเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ของคุณ เราต้องการเพื่อนผู้มีมันสมอง หัวใจ และความกล้าหาญ (ยืมมาจากเรื่องพ่อมดแห่งอ๊อซ) กรุณาส่งผ่านจดหมายฉบับนี้ให้เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณ ที่คุณคิดว่าเขาจะสนใจหรือคุณอาจจะส่งข้อมูลติดต่อบุคคลเหล่านั้นให้แก่เรา เพื่อที่เราจะได้ทำการติดต่อเขาได้โดยตรง

ขอบคุณ

กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย
FACT – Freedom Against Censorship Thailand

Website: http://facthai.wordpress.com

Contact details:

– CJ Hinke (facthai@gmail.com), tel. 087-976-1880 (English)
– Supinya Klangnarong (freemediafreepeople@gmail.com) โทร 086-788-9322 (ภาษาไทย)

Advertisements
No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: