Skip to content

กษัตริย์ปรากฎพระองค์ต่อพสกนิกรที่เฝ้ารอคอย

วันเสาร์ 24 ตุลาคม 2009

Thai King Makes Long Awaited Public Appearance
October 23, 2009
ที่มา – New Tang Dynasty Television
แปลและเรียบเรียง – แชพเตอร์ ๑๑

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม กษัตริย์พระชนมายุ ๘๑ พรรษาทรงปรากฎพระองค์เป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชน หลังจากที่ทรงเข้ารักษาพระวรกายในโรงพยาบาลมากกว่าหนึ่งเดือน พระองค์ทรงเสด็จไปถวายสักการะพระราชบิดาและพระราชมารดา ท่ามกลางพสกนิกรที่เฝ้าถวายพระพรจำนวนนับร้อย

พระพลานามัยของกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดของโลก ถือเป็นเรื่องอ่อนไหวสำหรับตลาดการเงินของประเทศ

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจพระองค์เดียวในประเทศซึ่งการเมืองกำลังแบ่งขั้ว และมีประวัติการทำรัฐประหารอันยาวนานกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

กษัตริย์ทรงดูเปราะบาง ประทับบนรถเข็นไฟฟ้า มีคณะแพทย์ติดตามใกล้ชิด ทรงปรากฎพระองค์โดยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง

พสกนิกรจำนวนนับร้อยต่างปลื้มปิติ ต่างก้มทำความเคารพ และต่างยกมือขี้นไหว้เพื่อแสดงความจงรักภักดี

“ฉันตื่นเต้นเป็นที่สุด และฉันดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นพระองค์ท่านวันนี้ ฉันป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพของพระองค์ตลอดเวลาเมื่อพระองค์เข้ารับการรักษาพระองค์ ฉันไม่คิดฝันว่าจะได้รับเสด็จ ฉันโชคดีจริงๆ ฉันมาโรงพยาบาลทุกวัน ตั้งแต่พระองค์ทรงเข้าโรงพยาบาล”

ความกังวลเรื่องพระพลานามัยของพระองค์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยต้องดิ่งลงและค่าเงินบาทอ่อนลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นตลาดได้ดีดตัวกลับ”

การไม่ปรากฎพระองค์ของกษัตริย์มาเป็นเวลาที่ยาวนาน ย่อมสร้างความวิตกให้กับพสกนิกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธในประเทศไทย ซึ่งหลายคนได้เทิดทูนพระองค์เปรียบดั่งสมมุติเทพ

ประชากร ๖๗ ล้านคนของประเทศส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารจากการครองราชย์ของพระองค์มา ๖๓ ปี

Advertisements
19 ความเห็น leave one →
 1. วันเสาร์ 24 ตุลาคม 2009 11:13 น.

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 2. ไพร่ ฟ้าดิน permalink
  วันเสาร์ 24 ตุลาคม 2009 12:42 น.

  …. และแล้วพระองค์ท่านก็ทรงเข้มแข็งขึ้น ทรงสามารถสยบข่าวลือที่เกี่ยว กับสุขภาพของพระองค์ตลอดมา นับแต่เมื่อพระองค์เข้ารับการรักษาพระองค์ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสัญญานที่แสดงให้เห็นว่า จะไม่ยอมให้ผู้ใด รัฐบาลใด กองทัพ หรือ สื่อหลักที่ชั่ว และเห็นแก่ตัวใดๆ บังอาจนำไปใช้แอบอ้างสร้างข่าว

  (เช่นเดียวกับองค์พระจักรพัรรดิ์แห่งญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ ที่ทรงไม่ยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นบังอาจนำพระองค์ไปใช้แอบอ้าง เพื่อหาประโยชน์ โดยที่ประชาชนไม่รู้มาแล้ว และในกรณีของไทย ก็ไม่มีใครยินยอมเช่นกัน)

  เพื่อหาประโยชน์แห่งตนและคณะพวกพ้อง ได้อีกต่อไป หลังจากได้เกิดมีการนำไปสร้างข่าวลือ เพื่อกลบข่าวการทุจริตโครงการต่างๆ การปั่นหุ้น หรือกลบข่าวการบริหารบ้านเมืองที่อ่อนแอ เสียหาย ข่าวปัญหาเศรษฐกิจ ข่าวการเรียกร้องความต้องการที่แท้จริงของมหาชนชาวสยามมาโดยตลอด ฯลฯ

  เพราะการไม่ปรากฎพระองค์ท่านมาเป็นเวลาที่ยาวนานนั้น ย่อมสร้างความวิตกให้กับพสกนิกรมหาชนชาวสยาม ซึ่งทุกคนล้วนเทิดทูนพระองค์ท่านตลอดมา และในที่สุดฟ้า
  …. ก็เปิด

  พระองค์ท่านทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ตามความต้องการที่แท้จริงของมหาชนชาวสยาม ต่อไป ทรงพระเจริญ ๆ ๆ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานๆ ๆ ๆ

 3. วันเสาร์ 24 ตุลาคม 2009 15:31 น.

  ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและดลบันดาลให้พระองค์มีสุขพลานามัยที่แข็งแรง เพื่อช่วยคลึ่คลายสถานการณ์ที่ว่นวายในประเทศไทยให้สงบด้วยเถิด พวกเราทั้งครอบครัวช่วยกันภาวนาและสวดมนต์อธิษฐานทุกวันก่อนนอนและก่อนออกจากบ้านทุกวัน

 4. วันอาทิตย์ 25 ตุลาคม 2009 15:33 น.

  ขอให้พ่อหลวงของเราทรงแข็งแรงเร็ววันเร็วคืน และกลับมาเป็นมิ่งขวัญต่อไป

 5. dakedakky permalink
  วันอาทิตย์ 25 ตุลาคม 2009 17:34 น.

  “ภูมิพะโล มะหาราชา
  ภูปาโล ทะสะธัมมิโก

  เทว์ หิ วัสสะสะหัสสานิ
  ปัญจัสสะตาธิกานิปิ

  ท์วิตาฬีสุตตะราเนวะ
  ยัส์มิง โหนติ สุมังคะเล

  ตัส์มิง วัสเส มะหาปุญโญ
  ท์วิสัตตะต์ยาวุวัฑฒะโก

  ชินัสสะ สาสะเน สัทโธ
  ปะสันโน พุทธะมามะโก

  ยะตีนิง สีละธารีนัง
  โสปัตถัมภะมะโม สะมัง

  อะยัง ภัททะมะหาราชา
  วิทู รัฏฐะปะสาสะเน

  เขมัญจะ สัมปะวัตเตติ
  โสตถิญจะ รัฏฐะวาสินัง

  เสฏโฐ เสฏฐันทะโท ราชา
  ทะทะมาโน อะภิกขะณัง

  ยัตถะ อันธะตะมัง โหติ
  ทีปะโท วิยะ จักขุโท

  ตัตถะ ทัยยานะ ปัชโชโต
  สะมุปปาเทติ ผาสุกัง

  ตัส์มา เสฏโฐ มะหาราชา
  ทัยยินโท ธัมมะขัตติโย

  ภิยโยโส ทัยยะวาสีนัง
  จิรัง โหติ อะติปปิโย

  ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
  กะตะปุญญานะ เตชะสา

  ทีฆายุโก มะหาราชา
  วัณณะวา จะ สุเขธิโต

  พะลูเปโต อะนีโฆ จะ
  อะโรโค โหตุ นิพภะโย

  สัพเพ เทวานุโมทันตุ
  เตชะวันโต ยะสัสสิโน

  อะภิปาเลนตุ รักขันตุ
  อิมัง ภูมิพะลัง สะทาติฯ”

 6. anyzaza permalink
  วันอาทิตย์ 25 ตุลาคม 2009 22:23 น.

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระองค์คือแบบอย่างของการปฏิบัติตนในดวงใจข้าพเจ้าเสมอ ตลอดไป

 7. joojee permalink
  วันจันทร์ 26 ตุลาคม 2009 04:14 น.

  “อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น จงเชื่อในสิ่งที่เป็น”

 8. mommam permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 09:07 น.

  ขอให้พระองค์มีสุขพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ

 9. นางในหัวใจเธอ permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 11:32 น.

  The King Never Smile..

 10. puinoon permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 13:30 น.

  หกสิบปี ทรงครองธรรม ดับลำเค็ญ
  ไผทเย็น นิราศไร้ เภทภัยพาล
  “เศรษฐกิจ พอเพียง” ตามรอยพ่อ
  รู้เพียงพอ ก่อสุข ทุกสถาน
  ทรงเสียสละ มากล้น พ้นประมาณ
  หกสิบล้าน ดวงใจ ถวายพระพรฯ

 11. yuri permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 13:34 น.

  ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 12. ben permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 13:36 น.

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 13. ... permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 13:38 น.

  ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 14. SYR permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 13:39 น.

  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 15. mama permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 13:40 น.

  พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 16. เรารักในหลวง permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 13:41 น.

  พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 17. 111 permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 13:42 น.

  ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 18. yai permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 13:43 น.

  คนไทยกราบไหว้พระมหากษัตริย์ด้วยใจ คนไทยกราบไหว้พระองค์ท่านเพราะคุณความดีที่ทรงมีต่อคนไทย คนไทยตระหนักดีว่าพระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักมากกว่า 60 ปี ในหลวงทรงคิด ทรงสร้าง ทรงลงมือทำโครงการมากมาย เพื่อประชาชนคนไทยของพระองค์เอง

 19. yuyui permalink
  วันพุธ 28 ตุลาคม 2009 13:44 น.

  ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม
  ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล
  ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน
  ทรงคิดค้น ทฤษฎีใหม่ ต้านภัยพาล
  หกสิบปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ
  ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขศานติ์
  ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน
  เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: