Skip to content

รอยเตอร์: อนุมัติงบเพิ่ม “ไทยเข้มแข็ง” สองแสนกว่าล้านบาท

วันพุธ 14 ตุลาคม 2009

Thai cabinet approves investment projects worth $7 bln
October 13, 2009
ที่มา – Forbes.com
แปลและเรียบเรียง – แชพเตอร์ ๑๑

กรุงเทพ (รอยเตอร์) – นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเมื่อวันอังคารนี้ว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มของโครงการต่างๆ มูลค่า ๒๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ในโครงการสามปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ก่อนหน้านี้ คณะรัฐบาลได้อนุมัติยอดวงเงินเดิม ๑,๐๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดเงิน ๑,๔๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ในโครงการสามปี ของโครงการ “ไทยเข้มแข็ง” จากยอดเงินนี้ ๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาทได้มาจากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

นายกรณ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดึงเงินจากโครงการ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่งเข้าไปชดเชยเงินคงคลัง

นายกรณ์กล่าวหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้ว่า “ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว รายได้จากภาษีเพิ่มขี้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเงินคงคลัง”

หลังจากเศรษฐกิจตกต่ำเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๑ ปี ตัวเลขของเศรษฐกิจในไตรมาสที่สอง ๙,๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขี้นร้อยละ ๒.๓ จากไตรมาสแรก

เมื่อเดือนที่แล้ว นายกรณ์ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า เขาคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตถึงร้อยละ ๒ ในไตรมาสที่สาม และจะดีขี้นในไตรมาสสุดท้ายของปี เมื่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มแสดงผล

(รายงานโดย กิติพงศ์ ไทยเจริญ เขียนโดย อรทัย ศรีหริ่ง แก้ไขโดย เจสัน เซป)

2 ความเห็น leave one →
  1. นางในหัวใจเธอ permalink
    วันเสาร์ 14 พฤศจิกายน 2009 12:32 น.

    เขาคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตถึงร้อยละ ๒ ในไตรมาสที่สาม และจะดีขี้นในไตรมาสสุดท้ายของปี เมื่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มแสดงผล

    ” ตอบได้ง่ายมาก ชุยมาก และมั่ว ม้าก ๆ ตอบถุย ๆๆๆๆ แบบนี้ เอาจับกังมานั่งรัฐมนตรีก็ได้นี่หว่าอัตราราคาจ้างมานั่งกินเงินเดือนน่าจะประหยัดไป 80 % ” [ ตอบแบบนี้ คล้ายพวกคนงานที่สมองกลวง ๆ มันชอบตอบกันเพื่อแก้ปัญหาเอาน่ารอดไป วัน ๆ ] นึกว่าหล่อแล้วแม่ง จะฉลาด ดันโง่ฉิบ.. ไปไกล ๆ ไป๊..เสนียด!!!!!

  2. วันพุธ 21 กรกฎาคม 2010 21:53 น.

    ประเทศไทย…มันอยู่ไม่ห่างนารกเท่าใดดอก !!!??? ขนาดจะกินปลากินไก่มันยังเลือกกินอ้ายที่ไกล้ตายแล้ว เมืองไทยตามันฟาง!! ฟางมากเฉียด้วย………

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: