Skip to content

พนักงานไทรอัมพ์ถูกลอยแพ และกฎหมายหมิ่นฯ ดังไปถึงอาร์เจนติน่า

วันพุธ 30 กันยายน 2009

Triumph struggle and lese majeste reaches Argentina
September 29, 2009
ที่มา – Political Prisoners in Thailand
แปลและเรียบเรียง – แชพเตอร์ ๑๑

ชะตาของพนักงานไทรอัมพ์ และนางสาวจิตรา คชเดช ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานต่างๆในประเทศอาร์เจนติน่า โพลิติคอลพรีซันเนอร์อินไทยแลนด์ (พีพีที) คิดว่า ผู้อ่านอาจจะสนใจในความร่วมมือกันระหว่างชาตินี้ รายงานนี้ได้มาจาก เอล เวเซียนะลิสต้า El Vecinalista (วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒)

เราไม่มีความรู้เรื่องภาษาสะแปนิชเลย เราหวังว่าการใช้กูเกิ้ลแปลภาษานี้จะแปลใจความได้พอเข้าใจ เนื้อหาไม่ผิดพลาดมากนัก หัวข้อจดหมายข้างล่างนี้ใช้คำว่า “สาธารณรัฐไทย” ไม่ใช่เป็นการแปลที่ผิดแน่ๆ ซึ่งเขียนไว้ว่า “Embajador de la República de Tailandia Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009 Sr Anucha Osathanond”

เรียน ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไทย กรุงบัวโนส ไอเรส
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒

ฯพณฯ ท่านอนุชา โอสถานนท์

มูลนิธิอะลาเมดา และสหพันธ์แรงงานการตัดเย็บเสื้อผ้า ปรารถนาที่จะแสดงความวิตกกังวลอย่างหนักต่อสถานการณ์ที่พนักงานตัดเย็บแห่งบริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยการผลิตของไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล กำลังเผชิญอยู่ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า มูลนิธิของเราได้เคยรายงานเรื่องสินค้าเสื้อผ้าในประเทศ ๑๐๐ ยี่ห้อ และรายงานกับศาลระหว่างประเทศแห่งอาร์เจนติน่า ว่าไม่ได้มีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงานการตัดเย็บ ชะตากรรมของพนักงานเหล่านี้ ได้รับความเห็นใจจากเรา ซึ่งมีออมบัดส์แมนแห่งนครบัวโนสไอเรส สถาบันเทคโนโลยีการผลิตแห่งชาติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน โบสถ์คาทอลิค และมูลนิธิจูไดก้า หลายคดีที่เราได้ต่อรองจนได้รับความเป็นธรรม และนำเจ้าของโรงงาน แม้กระทั่งผู้ผลิตมาดำเนินคดีในชั้นศาล เราทั้งหมดต่างตระหนักถึงการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมของเสื้อผ้าหลายยี่ห้อจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และในอาร์เจนติน่า เช่นเดียวกับกรณีของพูมา จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า บริษัทมีท่าทีที่จะหาทางปลดพนักงานตัดเย็บไทรอัมพ์ประเทศไทย และฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมหาศาล เราประหลาดใจว่า รัฐบาลไทยไม่ได้พยายามบังคับใช้กฎหมายตามมาตราฐานสากลซึ่งกำหนดไว้ในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (the International Labor Organization – ไอแอลโอ) ในการทำตามอำเภอใจต่อพนักงานตัดเย็บของบริษัทบอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย)

ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด มูลนิธิอะลาเมดา และสหพันธ์แรงงานการตัดเย็บเสื้อผ้า ขอร้องเรียนต่อรัฐบาลของฯพณฯท่าน ว่าให้รีบดำเนินมาตรการอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องและคุ้มครองพนักงานตัดเย็บจำนวน ๒,๐๐๐ คน ที่กำลังประสบกับความทุกข์ และความกลัวว่าจะถูกไล่ออก และเพื่อเป็นการสนับสนุนตามสิทธิแห่งข้อกำหนดของสหภาพแรงงานตามขอบเขตแห่งกฎหมาย

การเรียกร้องของเรามีดังนี้

๑. ห้ามมิให้ปฎิบัติอย่างไร้ความเป็นธรรมต่อพนักงานบริษัทบอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) ในขณะนี้ได้มีการสับเปลี่ยนตารางเวลาทำงาน และการปฎิบัติงานในการตัดเย็บอย่างตามอำเภอใจเพื่อกดดันให้ลาออก และออกจากโรงงาน เป็นที่รับทราบโดยทั่วไปว่า โรงงานแห่งนี้และบริษัทไทรอัมพ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อไล่พนักงานตัดเย็บทั้ง ๒,๐๐๐ คน

๒. ขอให้ทราบว่ามีสัญญาร่วมเจรจาต่อรอง และการยอมรับในสหภาพแรงงาน ซึ่งบริษัทต่างทำนิ่งเฉย

๓. จะต้องยกเลิกการดำเนินข้อหาต่อแกนนำสหภาพแรงงาน น.ส.จิตรา คชเดช ผู้ซึ่งถูกไล่ออกจากงาน และถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาที่มีความคิดเห็นแตกต่าง การที่เธอสวมเสื้อยืดออกรายการโทรทัศน์ที่เขียนว่า “ไม่ยืนไม่ใช่อาชญากร คิดต่างไม่ใช่อาชญากรรม” ซึ่งความหมายบนเสื้อหมายถึง สิทธิของประชาชนที่ไม่ต้องยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี  และการนำกฎหมายหมิ่นฯมาใช้อย่างไม่ถูกต้องเพื่อกำจัดนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม เราได้ร่วมลงชื่อ ซึ่งทันเวลาต่อโครงการรณรงค์เสื้อผ้าสะอาดในยุโรป เพื่อรายงานความเป็นไปของคดี น.ส.จิตรา คชเดช

๔. รัฐบาลไทยมีทั้ง กฎหมาย และสถานะทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้บริษัทเคารพกฎหมาย ต่อพนักงานตัดเย็บ และต่อสหภาพแรงงาน ควรหยุดให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และเงินกู้ต่อบริษัทซึ่งไม่ปฎิบัติอยู่ในขอบเขต และควรมีบทลงโทษต่อการกระทำดังกล่าว

๕. ตามมาตราฐานแรงงานระหว่างประเทศ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสหภาพแรงงานตัดเย็บของไทรอัมพ์ทั้งในประเทศไทยและในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อพิสูจน์ถึงเหตุผลในการตั้งใจไล่พนักงานตัดเย็บมากกว่า ๔,๐๐๐ คนจากทั้งสองประเทศนี้ การเรียกร้องนี้สอดคล้องกับสารบัญจากการประชุมนานาชาติขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และแนวทางปฏิบัติของไทรอัมพ์เอง

๖. รัฐบาลไทยควรสร้างความมั่นใจว่า บริษัทจะยินยอมให้สหภาพจัดการประชุมพนักงาน และเพิกถอนหมายจับต่อแกนนำสหภาพที่เพียงแต่คิดต่าง

๗. รัฐบาลไทยไม่ควรนำ พรบ.ความมั่นคงแห่งชาติ มาใช้เพื่อจัดการกับการชุมนุม การแสดงออกอย่างสงบ หรือการเคลื่อนไหวของสหภาพอย่างสันติ

๘. พนักงานตัดเย็บไม่ใช่เป็นสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งได้กับประเทศที่มีการค้าเสรี ทั้งผู้ชายและผู้หญิงควรได้รับการเคารพต่อสิทธิในการทำงาน และสิทธิที่จะร่วมมือกันอย่างเสรี  ซึ่งบริษัทและรัฐบาลต่างเพิกเฉย และไม่มีมาตราการใดๆที่จะมาบังคับใช้

มูลนิธิอะลาเมดา และสหพันธ์แรงงานการตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมทั้ง องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ต่างๆ สหภาพแรงงานจากหลายทวีป ได้ให้คำปฏิญาณว่า จะร่วมมือกันผลักดันในสิทธิแรงงาน และสหภาพแรงงานการตัดเย็บของไทรอัมพ์ทั้งในประเทศไทยและในฟิลิปปินส์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลไทยจะเข้าไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงนี้ และหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการปลดพนักงานออก เราหวังว่า จะมีการยุติการดำเนินคดีต่อแกนนำสหภาพ และรณรงค์ในสิทธิแห่งการทำงาน และเสรีภาพแห่งชีวิต

กุสตาโว เวรา ประธานมูลนิธิอะลาเมดา
เนสเตอร์ เอสกัวเดโร สหภาพแรงงานสิ่งทอและการตัดเย็บของโปโล
อีซีเคียร์ คอนดิ ตัวแทนสหภาพแรงงานการตัดเย็บโซโห

Advertisements
2 ความเห็น leave one →
  1. นางในหัวใจเธอ permalink
    วันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2009 11:58 น.

    รัฐบาลไทยหายหัวไปไหน ดีแต่ออกมาโปรโมทตัวเองปล่อยให้แรงงานเดือดร้อน..
    แก้ปัญหาไม่ได้ยังหน้าด้านลอยหน้าลอยตา.. พวกที่รักชอบพรรคนี้ กรุณาช่วยกระทุงหน่อย อย่าบอกนะว่าธุระไม่ใช่ แบบนั้นนะมันเลว เห็นแก่ตัว.

Trackbacks

  1. Updated: Triumph struggle and lese majeste reaches Argentina « Political Prisoners in Thailand

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: