Skip to content

ดาตกเป็นเป้าถูกข่มขู่ แถมโดนแยกขังเดี่ยว

วันอังคาร 15 กันยายน 2009

Da Torpedo targeted for harassment and in solitary confinement
September 14, 2009
ที่มา – Political Prisoners in Thailand
แปลและเรียบเรียง – แชพเตอร์ ๑๑

โพสต์ก่อนหน้านี้และได้มีการอัพเดทแล้วนั้น โพลิติคอลพรีซันเนอร์อินไทยแลนด์ (พีพีที) ได้ลงเรื่องข่าวลือไว้สั้นๆว่า ดารณี ชาญเชิงศิลปกุลได้ถูกแยกขังเดี่ยว ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากบทความในประชาไท (วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒: “ทนาย ‘ดา ตอร์ปิโด’ จี้ราชทัณฑ์แจงการกักเดี่ยว-เลือกปฏิบัติ”)

ทนายความประจำตัวดารณีได้ร้องเรียนไปยังกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับ “การเลือกปฎิบัติต่อลูกความของเขา รวมถึงการแยกขังเดี่ยวเพื่อลงโทษ และตราหน้าเธอว่ากระทำความผิดฐานหมิ่นฯ” ทนายยังกล่าวต่อไปอีกว่า พัสดีได้แอบฟังเมื่อเขาปรึกษากับลูกความและ “ลอบอ่านเอกสารข้อมูลลับ” ซึ่งควรจะได้รับการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับคดีให้เป็นความลับ

เขาต้องการทราบว่า ทำไมดารณีจึงถูกลงโทษโดยถูกแยกขังเดี่ยว และทำไมจะต้องเปลี่ยนป้ายชื่อของดารณีใหม่ซึ่ง “ระบุว่ากระทำความผิดฐานหมิ่นฯ” เป็นการประจานดารณีให้ได้รับ “ความเกลียดชังจากผู้ต้องขังคนอื่น และจากพัสดีด้วยเช่นกัน” ทนายได้เสริมต่อว่า “การกำหนดเครื่องแบบผู้ต้องขังให้แตกต่างกันตามความหนักเบาแห่งข้อหาที่ผู้ต้องขังแต่ละคนถูกดำเนินคดี ก็เป็นการแบ่งชั้นวรรณะ”

ดูเหมือนว่าโทษจำคุก ๑๘ ปีนั้นยังไม่สาแก่ใจของเจ้าหน้าที่ พีพีทีสงสัยว่า การข่มขู่เยี่ยงนี้เพื่อต้องการให้ดารณีเลิกล้มแผนที่จะขอยื่นอุทธรณ์ ราชวงศ์และผู้พิทักษ์ราชวงศ์ต่างไม่มีใครชอบให้เรื่องแบบนี้ขี้นศาล – แม้ว่าจะเป็นการพิจารณาคดีแบบปิด อย่างที่ใช้ในคดีของดารณี – และได้รับความสนใจจากสาธารณะชน สิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างเดียวก็คือ การสารภาพผิด

ทนาย ‘ดา ตอร์ปิโด’ จี้ราชทัณฑ์แจงการกักเดี่ยว-เลือกปฏิบัติ
Sat, 2009-09-12
ที่มา – ประชาไท

ทนายความของดารณี ชาญเชิงศิลปกุล ผู้ต้องขังคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทำหนังสือร้องเรียนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 4 ฉบับ ขอให้ชี้แจงเหตุผลกรณีสั่งขังเดี่ยว เปลี่ยนบัตรป้ายชื่อเพิ่มข้อหาความผิด พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า การหารือ-เอกสาร ระหว่างทนายและลูกความอาจรั่วไหล

11 ก.ย.52 นายประเวศ ประภานุกูล ทนายความของนางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล ผู้ต้องขังคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (หมายเลขคดีดำที่ อ.3959/2551) ระบุว่า ได้ทำหนังสือเรียกร้องไปยังนายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เรียกร้องให้ยุติการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างไม่เป็นธรรม 4 ฉบับ เนื่องจากได้ข้อมูลการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมภายในเรือนจำหลังจากเข้าเยี่ยมลูกความเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หนังสือทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย

1. สอบถามถึงการลงโทษทางวินัยด้วยการกักเดี่ยวนางสาวดารณี โดยขอให้ชี้แจงถึงการกระทำความผิด เหตุผลของคำสั่ง และกฎหมาย ระเบียบที่รับรองคำสั่งดังกล่าว

2. สอบถามและเรียกร้องให้ยุติ กรณีทีทัณฑสถานได้สั่งเปลี่ยนป้ายชื่อของนางสาวดารณีใหม่ โดยระบุข้อหาที่ถูกดำเนินคดีด้วย

“การเปลี่ยนบัตรดังกล่าวเป็นการประจานนางสาวดารณี ว่ากระทำการล่วงละเมิดสถาบันอันเป็นที่เคารพของชนทั่วไป ทำให้นางสาวดารณีถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากผู้ต้องขังคนอื่นตลอดจนเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานหญิงกลาง การเปลี่ยนป้ายชื่อใหม่ดังกล่าวจึงไม่ต่างจากการหมิ่นประมาทนางสาวดารณี ทั้งการกำหนดเครื่องแบบผู้ต้องขังให้แตกต่างกันตามความหนักเบาแห่งข้อหาที่ผู้ต้องขังแต่ละคนถูกดำเนินคดี ก็เป็นการแบ่งชั้นวรรณะ ไม่ต่างจากเจตนาประสานผู้ต้องขังเช่นกัน”

3. เรียกร้องให้จัดการพบทนายความของผู้ต้องขังให้โปร่งใส โดยจดหมายระบุว่า นายประเวศได้เดินทางเข้าพบนางสาวดารณีซึ่งเป็นลูกความ จากนั้นได้เดินออกมาถ่ายเอกสาร เมื่อเดินกลับไปอีกครั้ง พบเจ้าหน้าที่บางคนกำลังวิพากษ์วิจารณ์ข้อความบางส่วนที่เขาพูดคุยกับนางสาวดารณี ทั้งที่ทนายจำเลยมีสิทธิพบปะพูดคุยกับจำเลยเป็นการส่วนตัว ทั้งนี้ เขายังเรียกร้องให้จัดแสดงสายโทรศัทพ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างทนายและลูกความให้เด่นชัดว่าไม่มีการต่อสายพ่วงเพื่อดักฟัง

4.เรียกร้องให้จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับคดีให้เป็นความลับ โดยจดหมายระบุว่า โดยที่ศาลอาญาได้สั่งให้พิจารณาคดีนี้เป็นการลับ พยานหลักฐานต่างๆ ในคดีจึงต้องห้ามมิให้เผยแพร่ตามกฎหมาย และเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ทนายได้ส่งสำเนาพยานเอกสาร พร้อมแผ่นซีดี 3 แผ่นให้นางสาวดารณีตรวจสอบความถูกต้อง แต่ด้วยกฎของทัณฑสถานหญิงกลางไม่อนุญาตให้นางสาวดารณีเปิดแผ่นซีดีตรวจข้อมูลดังกล่าว แต่กลับปรากฏเหตุการณ์บางอย่างชวนให้สงสัยว่า อาจมีบุคคลอื่นได้ทราบข้อมูลในแผ่นซีดีดังกล่าว และจนปัจจุบันทางทัณฑสถานหญิงกลางก็ยังไม่ได้ส่งมอบคืนซีดีนั้นแก่ทนาย จึงขอเรียกร้องให้วางระเบียบอย่างชัดเจนให้เอกสารที่ทนายส่งมอบให้ผู้ต้องขังเป็นความลับ และหากหลักฐานใดที่ตามระเบียบเรือนจำ ผู้ต้องขังไม่สามารถตรวจสอบได้ก็ขอให้คืนแก่ทนายในทันที

สำเนาเอกสาร – ขอให้ชี้แจงถึงการกระทำความผิด เหตุผลของคำสั่ง

สำเนาเอกสาร – เรียกร้องให้จัดการพบทนายความของผู้ต้องขังให้โปร่งใส

สำเนาเอกสาร – เรียกร้องให้จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับคดีให้เป็นความลับ

สำเนาเอกสาร – เรียกร้องให้ยุติการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างไม่เป็นธรรม

 

องค์ภา เจ้าฟ้านักกฎหมาย และการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๒
September 14, 2009

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แห่งประเทศไทย ทรงมีพระดำรัสในพิธีเปิดการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๒ ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติภาคพื้นยุโรป ที่กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ Yahoo News

 

Advertisements
13 ความเห็น leave one →
 1. Leveller 6 permalink
  วันอังคาร 15 กันยายน 2009 07:34 น.

  Is telling another truth a crime?

 2. เทิดทูน permalink
  วันอังคาร 15 กันยายน 2009 08:11 น.

  มันสมควรโดนตัดห้วเจ็ดชั่วโคตรด้วยซ้ำ สำหรับความผิดครั้งนี้ คนแบบนี้ไม่สมควรให้เป็นคนไทยจำหน่ายบัญชีดำได้เลย ยมบาลจะต้องจารึกชื่อลงบัญชีหนังหมา นังดา ตอร์ปิโด…

 3. นางในหัวใจเธอ permalink
  วันอังคาร 15 กันยายน 2009 09:57 น.

  ขอบคุณที่มีการเสนอข่าว แม้ความยุติธรรมยังหาไม่ได้ในคุก สกปรกโสมมทุกหน่วยงานราชการเหมือนกันหมด เพราะมือที่มองไม่เห็นแทรกแซงทุกองค์กรณ์ ความชั่วร้ายจะสำแดงสอดรับกันเป็นทอด ๆ เมืองไทย 50 ปีที่แล้วก็อย่างงี้แหละ เพียงแต่ไม่เป็นข่าว บวกกับประชาชนไม่ให้ความสนใจเรื่องพวกนี้ที่จะติดตามอย่างแท้จริง ไม่เฉลียวใจสักนิด เพราะเขาสอนให้พวกคุณไม่ต้องคิด ทำตามอย่างเดียว พอเริ่มจะคิดได้ขึ้นมาก็ต้องมานั่งเสียใจ … สาบแช่งกันไป ตามอายุขัย ตามมีตามกรรม.. พวกงมงายก็งมงายกันไป พวกไม่งมงายแต่แกล้งงมงายเพราะผลประโยชน์ ก็ว่ากันไป.. ประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนเดียวนะจ๊ะ เตือนนิดเตือนหน่อยทำ สะดิ้ง… คุณดาจงเจริญ!!!!!!! ขอให้คนที่คิดร้ายกับคุณจงวอดวาย…

 4. แฟนคุณแช๊พเตอร์ permalink
  วันอังคาร 15 กันยายน 2009 11:36 น.

  555
  พวกคลั่งเจ้า มันช้อบชอบเข้ามาอ่าน

  สงสัย อ่านไป สะใจไป แต่แกล้งกรี๊ด แน่ๆ 555

 5. ;;;; permalink
  วันอังคาร 15 กันยายน 2009 12:00 น.

  น่าเสียดาย ทำดีมาชั่วชีวิต ช่วยเหลือประชาชนมากมาย จนประชาชนยกย่องสรรเสริญ แต่สุดท้าย ก็มาทำกรรมหนัก ไม่สามารถที่จะลบล้างได้เลย
  หรือว่า เขา ไม่เชื่อเรื่อง บาปกรรม เพราะ เขาเป็นบ้า

 6. วันอังคาร 15 กันยายน 2009 13:50 น.

  สมแล้ว ดีมาก

 7. bookmarkth permalink
  วันพุธ 16 กันยายน 2009 05:08 น.

  ความจริง อยู่ในใจ (แต่เอาไว้ก่อน)

  อำนาจ ต้องมาก่อน

  🙂

 8. รักชาติไทย permalink
  วันอาทิตย์ 20 กันยายน 2009 17:17 น.

  โปรดร่วมกันปกป้องราชบัลลังค์ และถวายความจงรักภักดี

 9. รักในหลวง permalink
  วันอาทิตย์ 20 กันยายน 2009 17:22 น.

  ขอเชิญชวนผู้ต้องขังหญิงทั้งหลาย ร่วมกันทำความดีถวายพ่อหลวง
  ด้วยการกระทืบนังดา ตอร์ปิโด ให้ตายคาตีนทีเถอะ สาธุ !!!

 10. รักในหลวง permalink
  วันอาทิตย์ 20 กันยายน 2009 17:27 น.

  ไอ้ทักษิณมันถวายพระพรให้ในหลวง ??!!
  ยอมก้มหัวถวายบังคมแล้วหรือ เมื่อก่อนเห็นอยากแข่งพระบารมีนัก

 11. วันอาทิตย์ 20 กันยายน 2009 23:35 น.

  คนเขาทำดีแล้ว ไม่ชมก็ไม่ควรด่าเขานะ ไม่งั้นไอ้ที่ชั่วจะเป็นตัวคุณซะเอง คุณรักในหลวง รักแบบใจคับแคบ

Trackbacks

 1. New: Da Torpedo targeted for harassment and in solitary confinement « Political Prisoners in Thailand
 2. Solitary confinement: Darunee harassed in prison-PPT « FACT – Freedom Against Censorship Thailand

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: