Skip to content

พิษณุ พรหมสร: มหาบุรุษจอมลวงโลก

วันอาทิตย์ 6 กันยายน 2009

บทความของ พิษณุ พรหมสร (ผู้ต้องหาคดีหมิ่นฯ)
ที่มา – เว็บบอร์ดชุมชนฟ้าเดียวกัน

“จงอย่าได้ถามว่า ประเทศชาติจะทำอะไรให้แก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้แก่ประเทศชาติได้บ้าง” นี้คือสุนทรพจน์ตอนหนึ่งของ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ กล่าวในวันเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ในสภาซีเนต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2504 เป็นสุนทรพจน์ที่ปลุกให้คนอเมริกันมีจิตสำนึกในความรักชาติและทำเพื่อประเทศชาติ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสหรัฐอเมริกาจึงเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก ผู้นำสหรัฐอเมริกาหลายท่านก็ได้สร้างตำนานจนประชาชนยกย่องว่าเป็นบิดาหรือมหาบุรุษ

คำว่ามหาบุรุษ หรือผู้ที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดา ของชาติหนึ่งชาติใดนั้น เขาผู้นั้นจะต้องมีระบบคิด และทัศนะคติที่สูงส่ง ในการทำเพื่อประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ

ตัวอย่างของมหาบุรุษ

มหาตมะ คานที ท่านมีชื่อเต็มว่า โมฮันดาส ครามจันทร์ คานที ท่านเป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดีย ท่านเอาชีวิตทั้งหมดเข้าแลกกับการได้เอกราชของประเทศอินเดีย จนอินเดียได้รับเอกราชในปี 2490 ท่านเป็นต้นแบบอหิงสาของนักต่อสู้ทั้งโลก มาติน ลูเธอร์คิงส์ กล่าวถึงคานทีว่า พระเยซูมอบคำสอนแก่ข้าพเจ้า คานที มอบวิธีการ ส่วนไอน์สไตน์ ได้กล่าวถึงคานทีว่า คนรุ่นอนาคตจะไม่มีทางเชื่อเลยว่ามีคนแบบนี้อยู่จริงบนโลกมนุษย์นี้ ท่านได้ทิ้งข้อคิดปรัชญาที่มีคุณค่ามหาศาลแก่มนุษยชาติ ท่านเปรียบได้ว่าเป็นบิดาของชาวอินเดีย

มหาตมะ คานที..ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวอินเดียถึงเพียงนี้ ท่านยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ แต่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ , กฎหมายอาญา , และกฎหมายแพ่งและพานิชย์ที่ว่าด้วยการเสียภาษีของอินเดีย ไม่มีมาตราหนึ่งมาตราใด ที่จะระบุในการให้สิทธิประโยชน์แก่ตระกูลคานที เลยแม้แต่มาตราเดียว

อับราฮัม ลินคอน ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา ท่านประกาศปลดปล่อยทาส ในปี คศ.1863 ท่านเอาชีวิตเข้าขับเคลื่อนแนวคิด มนุษย์ทุกคนมีความเป็นคนเท่ากัน ท่านต่อสู้เพื่อการเลิกทาสในอเมริกาจนสำเร็จ “มนุษย์ต้องเลิกทำกับมนุษย์เหมือนสัตว์ ” ท่านได้สร้างมรดกปรัชญาทิ้งไว้ให้มนุษยชาติ เป็นหลักการประชาธิปไตยของโลกคือ “การปกครอง ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน”

อับราฮัม ลินคอน..ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสหรัฐอเมริกาถึงเพียงนี้ ท่านยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ แต่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ , กฎหมายอาญา , และกฎหมายแพ่งและพานิชย์ที่ว่าด้วยการเสียภาษีของอเมริกา ไม่มีมาตราหนึ่งมาตราใด ที่จะระบุในการให้สิทธิประโยชน์แก่ตระกูล ลินคอร์น เลยแม้แต่มาตราเดียว

ลีกวนยู ท่านนำสิงค์โปรแยกออกจากมาเลเซียทั้งน้ำตาเพราะปัญหาทางเชื้อชาติ โดยที่สิงค์โปรไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเลย ต้องอาศัยน้ำของมาเลเซียและข้าวจากไทย แต่ลีกวนยูใช้เวลาเพียง สี่สิบกว่าปี นำพาสิงค์โปรสู่ความมั่งคั่งเป็นผู้นำเศรษฐกิจในภูมิภาค ในปัจจุบันเฉพาะกองทุนเทมาเส็กแห่งเดียวมีถึงสองล้านล้านบาท มากกว่างบประมาณของไทยทั้งประเทศ ถ้าสมมุติว่าในปัจจุบันผืนแผ่นดินสิงค์โปรจมหายไปในมหาสมุทร , ท่านเชื่อหรือไม่ว่าประชาชนของประเทศสิงค์โปรจะมีอสังหาริมทรัพย์และที่ดินอยู่ทั่วโลก มากกว่าที่จมหายไปในมหาสมุทร เพราะประชาชนสิงค์โปรเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และมีหุ้นอยู่ในบริษัท Land and Houses ทั่วโลก

ลีกวนยู..ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสิงค์โปรถึงเพียงนี้ ท่านยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ และในปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ แต่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ , กฎหมายอาญา , และกฎหมายแพ่งและพานิชย์ที่ว่าด้วยการเสียภาษีของสิงค์โปร ไม่มีมาตราหนึ่งมาตราใด ที่จะระบุในการให้สิทธิประโยชน์แก่ตระกูลลี เลยแม้แต่มาตราเดียว

โฮจิมินห์ ท่านทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อปลดแอกชาติและประชาชน ท่านต่อสู้ตั้งแต่หนุ่มจนแก่เพื่อเอกราชของเวียดนาม และขับไล่จักรวัตินิยมอเมริกาผู้รุกราน ท่านต้องหนีเจียงไคเช็ค มาบวชเป็นพระที่ จ.นครพนม และกลับเวียดนามในปี พศ.2484 ท่านรวบรวมชาวเวียดนามตั้งเป็นฝ่ายเวียดมินห์ พอจักรพรรดิ์ บ๋าวได๋ สละราชสมบัติใน วันที่ 2 กันยายน 2488 ท่านได้นำชาวเวียดนามผู้รักชาติเข้าต่อสู้จนชนะมหาอำนาจฝรั่งเศส ในสมรภูมิศึกเดียนเบียนฟู เมื่อปีพศ. 2497 และท่านได้ประกาศอิสระภาพในปีเดียวกัน คำประกาศอิสระภาพของท่านที่เฉลียงตึกโรงละครในกรุงฮานอย มีใจความว่า.. “ ทุกคนถือกำเนิดเท่าเทียมกัน มีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง สิทธิเหล่านี้ได้แก่สิทธิแห่งการดำรงชีวิต มีเสรีภาพ และแสวงหาความสุข ” หลังจากได้เอกราชแล้วโฮจิมินห์ก็มอบประเทศคืนให้แก่ชาวเวียดนาม ให้ประชาชนชาวเวียดนามไปตัดสินกันเองว่าจะให้ประเทศปกครองในระบอบใด ท่านมิได้หวงในอำนาจและหวังผลประโยชน์ใด ๆ และที่สำคัญท่านไม่เคยทวงบุญคุณแผ่นดิน เหมือนกับผู้ที่ชอบโปรโมทตัวเองว่ามีบุญญาธิการในบางประเทศ แต่แล้วสงครามเวียดนามก็ได้อุบัติขึ้นอีก ในปี พศ. 2502 โดยการรุกรานของอเมริกา ท่านก็นำการต่อสู้จนสามารถขับไล่ จักรวัตินิยมอเมริกาได้สำเร็จ ในปีพศ. 2518 แต่เสียดายท่านถึงแก่อสัญกรรมเสียก่อน ในวันที่ 2 กันยายน 2512 ที่บ้านพักในกรุงฮานอย ถึงแม้ว่าท่านไม่ทันได้เห็นชัยชนะด้วยตาตนเอง แต่วีรกรรมของท่านได้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวเวียดนามทุกคน เพราะท่านคือผู้รักชาติที่ยิ่งใหญ่ ความรักชาติและพลเมืองของโฮจิมินห์ลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้ ชาวเวียดนามทั้งชาติต่างให้เกียรติและยกย่องว่าท่านคือบิดาของชาติอย่างแท้จริง

โฮจิมินห์.. ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวเวียดนามถึงเพียงนี้ ท่านยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ แต่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ , กฎหมายอาญา , และกฎหมายแพ่งและพานิชย์ที่ว่าด้วยการเสียภาษีของเวียดนาม ไม่มีมาตราหนึ่งมาตราใด ที่จะระบุในการให้สิทธิประโยชน์แก่ตระกูลโฮจิมินห์ เลยแม้แต่มาตราเดียว

ความแตกต่างระหว่างมหาบุรุษที่แท้จริงกับมหาบุรุษจอมลวงโลก

 1. มหาบุรุษ..คือผู้ที่เสียสละตนเอง มีระบบคิดที่สูงส่ง มหาบุรุษจะทำภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นภารกิจที่ 1 (มหาบุรุษที่สร้างมายาภาพจะไม่ยอมเสียสละตนเอง จะสร้างอำนาจและความร่ำรวยเพื่อตัวเองและครอบครัวเป็นภารกิจที่ 1)
 2. มหาบุรุษ..คือผู้มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน เพื่อการปลดปล่อยมนุษยชาติ (มหาบุรุษจอมลวงโลก มือจะถือดาบ แต่ปากคาบคัมภีร์ )
 3. มหาบุรุษ..จะต้องเป็นนักอภิวัฒน์สังคม หรือปฏิวัติสังคม ด้วยการเอาชีวิตทั้งหมด ไปผลักดันสังคมทั้งระบบจนสำเร็จ หรือวางรากฐานไว้ให้ทำต่อจนสำเร็จ (มหาบุรุษจอมลวงโลก จะวางรากฐานและผลักดันสังคมไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสายตระกูล สายโลหิตตนเอง)
 4. มหาบุรุษ..คือผู้ที่ขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด เป็นการยกระดับสังคมให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (มหาบุรุษจอมลวงโลก จะเสนอวิธีคิดแบบโบราณ เพื่อผลักดันให้สังคมถอยหลัง ในขณะเดียวกันเขาก็จะใช้วิธีคิดแทนประชาชน โดยตัวเขาเองและบรรดาเครือข่ายของเขา เช่นเหล่าอำมาตย์,นักวิชาการ,พรรคการเมืองที่เขาเลี้ยงไว้ออกมาเสนอแนวคิดและนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเดินตามไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการ เพราะถ้าประชาชนฉลาดก้าวหน้าและคิดเอง ได้เมื่อไร ประชาชนก็จะรู้ว่าเงินภาษีอากรที่ควรจะนำมาพัฒนาประเทศชาติ มันกลับใหลไปรวมอยู่ที่ครอบครัวของใคร)
 5. มหาบุรุษ..คือผู้ที่เป็นต้นแบบของปรัชญาที่ก้าวหน้ากว่าแบบเก่า และมีวิธีการปฏิบัติการให้สังคมอื่นนำไปศึกษา (มหาบุรุษจอมลวงโลกจะใช้ปรัชญาที่เป็นนามธรรมโบราณในลัทธิพราห์มคือ ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในทางวิทยาศาสตร์ มาครอบงำวิธีคิดของประชาชนให้งมงาย)
 6. มหาบุรุษ..หรือบิดาของชาติหนึ่งชาติใดนั้นคือผู้ที่ได้รับความรักและเทิดทูนจากประชาชนอย่างแท้จริง ตรงไปตรงมา ( มหาบุรุษจอมลวงโลกจะพยายามยัดเยียด , บังคับ โหมกระหน่ำโฆษณาชวนเชื่อตนเอง ต่อสื่อสาธารณะ ให้เกินมนุษย์ธรรมดาให้เป็นเรื่องบุญญาธิการ สร้างมายาภาพ ขึ้นในสมองของประชาชน เป็นมายากลทางการเมืองสร้างภาพลวงตา หลอกลวงเพื่อการสืบสายมรดกอำนาจ แก่สายโลหิตของตน)
 7. มหาบุรุษ..คือผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แผ่นดิน (มหาบุรุษจอมลวงโลกจะทวงบุญคุณแผ่นดิน)
 8. มหาบุรุษ..คือผู้ที่มีจิตใจที่เป็นสากล และได้รับการยกย่องจากสังคมโลก (มหาบุรุษจอมปลอมจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก เขามีจิตใจที่ดูกถูกเหยียดหยามประชาชนว่าเป็นเพียงธุลีดิน อยู่ใต้เท้าพวกเขาไปชั่วลูกชั่วหลาน)
 9. นับตั้งแต่มีโลกใบนี้มา ไม่เคยมีมหาบุรุษคนใดในโลกที่ห้ามมิให้ผู้คนวิจารณ์ตนเอง แม้แต่ศาสดาต่าง ๆ ในทุกๆ ศาสนาของโลกก็ไม่มีบทบัญญัติข้อบังคับหรือเอาผิดใด ๆ ต่อผู้วิพากษ์วิจารณ์

ย้อนกลับมาดูประเทศไทยกับคำพังเพยที่ได้ยินมาหลายสิบปีว่า “ทำดี แต่อย่าเด่น จะเป็นภัย” และนี่คือวาทะกรรมที่สกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยมีมหาบุรุษที่แท้จริง มีแต่มหาบุรุษที่เก่งในการสร้างมายาภาพใช้วาทะกรรมหลอกลวงผู้คน ในประเทศไทยจึงไม่ค่อยมีใครกล้าทำความดี พอมีใครจะทำความดีและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติก็ต้องถูกสกัดกั้นและทำลาย เช่น.ท่านปรีดี พนมยงค์ , ดร.ป๋วย อึ้งภากร , และดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นต้น

ก็อยากจะถามว่า..การที่เขาเหล่านั้นได้สร้างความดีและคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ มันไปบดบังบารมีของใครหรือ..?

Advertisements
28 ความเห็น leave one →
 1. ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ํ๊ํํ๊เจ๊ permalink
  วันอาทิตย์ 6 กันยายน 2009 17:32 น.

  คำตอบก็คือบดบังบารมี ราชวง วงคำเหลา ค่ะ่คุณครู

  • คนเคยรักเจ้า permalink
   วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2010 01:14 น.

   True & Excellent 😉 ka > Liberalthai.wordpress.com > is very freedom > of expression 😉

 2. วันจันทร์ 7 กันยายน 2009 01:23 น.

  คำตอบคือ บดบังคนที่มีบารมีอยู่แล้วล้นฟ้าที่ไม่ต้องการเห็นใครทำท่าว่าจะมีบารมีขึ้นมา ถ้าดร.ปรีดี พนมยงค์สามารถจะพูดให้คนไทยทั้งหลายฟังได้ในขณะนี้ ท่านก็คงจะต้องรับสารภาพว่าท่านได้ทำผิดพลาดเกี่ยวกับประเทศชาติถึงสองครั้ง ครั้งแรกคือเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 9มิถุนายน 2489ซึ่งทำให้เกิดผลร้ายในต่อมากับท่านจนท่านต้องไปจบชีวิตในต่างแดน

  สามพันตึง

 3. biggun permalink
  วันจันทร์ 7 กันยายน 2009 17:05 น.

  เราอ่านบทความนี้แล้ว เราชอบมาก เขียนได้ดี เขียนได้ถูกต้อง

 4. คนรักประชาธิปไตย permalink
  วันจันทร์ 7 กันยายน 2009 21:04 น.

  ทักษิณจอมลวงโลก โกหกตอแหล !!!
  เราว่าพวกคุณก็รู้ดี แต่ไม่ยอมรับความจริง
  พวกคุณกำลังจะแพ้บารมีของระบอบอำมาตย์แล้ว ฮ่า ฮ่า ฮ่า

  • Lone Cat permalink
   วันจันทร์ 7 กันยายน 2009 22:44 น.

   แกนั่นแหล่ะของปลอม
   แกนั่นแหล่ะ ลูกน้องศาสนจักรแห่งรัฐ พวกชอบล่าแม่มด

   ทักษิณคือของจริง

 5. คนรักประชาธิปไตย permalink
  วันอังคาร 8 กันยายน 2009 07:04 น.

  สุขใจจริง ๆ ที่ด่าทักษิณแล้วเห็นพวกคุณทุรนทุราย เพราะถูกไฟนรกเผาผลาญ พวกคุณมันเนรคุณแผ่นดินเกิด ต้องทนทุกข์ทรมานไปจนกว่าจะตายน่ะแหละ
  อิอิอิ !!!

  • saddddds permalink
   วันศุกร์ 23 กรกฎาคม 2010 23:58 น.

   แล้วจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ว่าใครที่จะทุกข์ทรมานที่สุด พวกเราทนได้จะนานเท่าไรก็ทนได้ เพราะอย่างไรเราก็ทนกันมานานแล้วที่ให้กดขี่ ดูอย่างฝรั่งเศส ซิ กว่าจะได้ ปชต ต้องใช้เวลานานถึง 86 ปี แต่ของเราคงไม่ต้องรอนานถึงขนาดนั้น แค่อีก ไม่กี่ปี ก็จะได้เห็นปชต พวกคุณมันเป็น ปชต ปลอมๆ รักไปเถอะ อย่าหลอกชาวโลกเขาอีกเลย ตอนนี้อย่ามาพูดถึงทักษิณให้เป็นข้ออ้าง ที่จะแถเลย เหม็นขี้ฟัน

  • คนเคยรักเจ้า permalink
   วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2010 01:17 น.

   ฝูงอสูร์ไร้สมอง

   • คนเคยรักเจ้า permalink
    วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2010 01:20 น.

    ฝูงอสูร์ไร้สมอง example:> comment from “คนรักประชาธิปไตย”

 6. ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ํ๊ํํ๊อีจวน๊ permalink
  วันอังคาร 8 กันยายน 2009 09:34 น.

  ทักษินชั่ว ทักษินเลว ที่มาทำให้พวกไพร่ที่เคยโง่ดักดานมาตั้่แต่รุ่นโครต ได้ตาสว่าง รู้ว่า ของแท้ ของเทียม ต่างกันอย่างไร ก็สมน้ำหน้ามันที่ต้องไปดิ้นทุรนทุรายเป็นเจ้าของบ่อเพชร เลวๆเยี่ยงมันเนี่ยต้องให้รวยเจ็ดชั่วโครตถึงจะสาสม

  • saddddds permalink
   วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2010 00:02 น.

   ทักษิณเลว จริงเนอะ ที่ทำให้ คนไทยและชาวโลก เขาได้รู้ความจริง และตาสว่าง ชัดแจ๋วเล๊ยๆๆ

 7. people permalink
  วันอังคาร 8 กันยายน 2009 11:31 น.

  โบราณบอกไว้ ทำตัวให้ดีอย่าเด่นจะเป็นภัย ประเทศไทยเรายังเจริญแบบญี่ปุ่น เกาหลี เขาไม่ได้หรอก เพราะยังมีคนโง่ให้ลิ้มหลอกและล้างสมองได้อีกเยอะ โดยเฉพาะ พวกบัวใต้น้ำด้านบน โง่แล้วอวดฉลาด รู้ก็ยังรู้ไม่จริง เขาเรียกว่าไม่มีปัญญา ไม่มีสมอง แยกไม่ออกว่าอันใหนผิดอันใหนถูก อันใหนจริงอันใหนเท็จ อันใหนดีอันใหนชั่ว แค่นี้ก็คิดไม่ออก ตายดีกว่าอยู่ หรืออยู่ก็แบบโง่ๆ หมั่นศึกษาให้ดีก่อนที่จะมาอวดฉลาด อายเขา

 8. นางในหัวใจเธอ permalink
  วันอังคาร 8 กันยายน 2009 15:00 น.

  ที่โดนลิ้มหลอกนะ คุณหรือใคร ?? ลิ้มที่ไม่โง่ ก็โดนเขาหลอกเหมือนกัน.. เชิญมาหลอกพวกเราแบบทักษิณซิ รักตายชักเลยจะเต็มใจให้หลอก!!!! ทำได้ปะ.. อย่ามาทำยุแหย่ เพราะว่าเราโง่ อย่ามาเยาะเย้ยถากถางเพราะเราไม่เข้าใจ อย่ามาสอนเสี้ยมเพราะเราไม่สนใจ..

 9. นนนน permalink
  วันศุกร์ 23 กรกฎาคม 2010 21:37 น.

  มหาษุรุษของโลก ทั้งหลายที่กล่าว ไม่มีใครรวยติดอันดับโลกขณะเป็นประมุขของชาติ มหาษุรุษต้องเห็นแก่ชาติบ้านเมืองสำคัญกว่า ตัวเอง หรือวงศ์ตระกูล จักรีวงศ์ ไม่ได้เป็นตระกูลของมหาบุรุษ แต่เป็นตระกูลของความเจ้าเล่ห์เพทุบายตั้งต้น จนปัจจุบัน ทำทุกอย่างเพื่อตนเอง .. แต่พวกเราเกิดมารับสารมาด้านเดียวตลอด ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน เจ้าเป็นประเภท ทำน้อย สดุดีเยอะ ทำชั่ว อ้างว่าเพื่อปกป้องประเทศชาติ ยอมให้แบ่งแยกดินแดนอ้างเรื่องเอกราช อันที่ผู้ก่อการร้ายรายใหญ่ที่สุดคือพวกเจ้า เพราะยอมให้มีการแบ่งดินแดน เพื่อรักษาอำนาจของตนเอาไว้ พวกนี้ทำผิดตั้งแต่ต้น จนปัจจุบัน เอ้า… ทราบแล้วกราบ

  • คนเคยรักเจ้า permalink
   วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2010 01:28 น.

   woooow >exactly ka. ขออนุญาติ >นําบทความของ K.นนนน > ไปให้กับเราเสรีชนด้วยกัน na ka > Thank you ล่วงหน้า ka;-)

 10. วันศุกร์ 23 กรกฎาคม 2010 22:33 น.

  สูงสุดคืนสู่สามัญ..!! เรารักเสรีภาพ เรารักเสรีภาพ เรารักเสรีภาพ…

 11. พ่อ permalink
  วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2010 09:22 น.

  วีรบุรุษของจริง ต้องคิดอย่างจอห์น เอฟ เคเนดี้ “ไม่ต้องถามว่าชาติให้อะไรคุณ แต่ต้องถามว่าคุณให้อะไรชาติ” แต่ของไทยเรากล่าวว่า “คุณต้องรักภูมิพลคนเดียว” คำกล่าวของดาราดังที่ว่า”ใครเกลียดพ่อ ก็จงออกไปจากแผ่นดินพ่อ” เป็นคนกล่าวของเด็กที่ไร้เดียงสาคนหนึ่ง ทำให้ภูมิพลต่ำลงอีกมากทีเดียว เพื่อภูมิพลคนเดียวจะต้องทำลายชาติงั้นหรือ เพราะชาติก็คือประชาชน และภูมิพลกำลังทำลายชาติ คือทำลายประชาชนกว่าครึงประเทศที่ไม่เอาภูมิพล

 12. ออออ permalink
  วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2010 16:14 น.

  ในฐานะที่อดีตเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ บอกได้เลยว่า ลักษณะของมหาบุรุษ นั้นต้องเห็นส่วนใหญ่เป็นหลัก ที่ได้เห็นเพราะปากว่าอย่างเดียวแต่เป็นการกระทำด้วย ยกตัวอย่างเช่น สมัย อเมริกา ประกาศอิสรภาพ นั้น ไม่จะเป็น จอร์จ วอชิงตัน เบนจามิน แฟรงคลิน และคนอื่นๆที่มีอำนาจในขณะนั้น ทำไมไม่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ เพื่อที่ลูกหลานจะได้สืบสันตติวงศ์ ต่อ แต่กลับคิดระบบใหม่ เป็นประธานาธิบดี เพื่อลดการผูกขาด อำนาจ ให้ประชาชนได้มีสิทธิ์เลือกผู้นำของเค้าเอง และร่างรัฐธรรมนูญ อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวและหลักของประเทศ คือเค้าคิดระบบเป็นมาตราฐาน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลมากเกินไป สหรัฐอเมริกาจึงไม่มีการรัฐประหารเกิดเลย เพราะการรัฐประหารขัดต่อรัฐธรรมนูญ อนิจจา รัฐธรรมนูญไทยคือกระดาษชำระ ของการรัฐประหาร และการที่มีประมุขปกครองยาวนาน ทำให้เกิดอาการเหลิง ด้วยลิ่วล้อ และการมองไม่เห็นความจริง อย่าแปลกใจที่อเมริกาเป็นมหาอำนาจ เพราะการวางรากฐานระบบที่ดี มากกว่าให้ความสำคัญกับตัวบุคคล ฉะนั้นเราควรจะเริ่มวางระบบที่ดี และลดความสำคัญของตัวบุคคลที่เป็นโดยเฉพาะพวกเจ้า อันเป็นกลุ่มที่ไร้ประโยชน์ และบั่นทอนความเสมอภาค ยุติธรรมให้ลดน้อยลง หรือหายไปเลยสะตั้งแต่วันนี้

 13. ลิขิต permalink
  วันอาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2011 13:31 น.

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง การที่ออกมาพูดไร้สาระเชื่อถือไม่ได้
  เรื่องเขมรไม่ได้บุกไทยก่อน นั่นผิดมารก
  นายแอนตี้ น่าจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
  อย่าโกหกหน้าตาย แทนที่จะพึ่งพาได้กลับเชื่อถือไมได้

 14. เสี่ยวหมัดสั่ง permalink
  วันอาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2011 20:56 น.

  อาจารย์สุรชัยและคุณสมยศคือตราบาปของ 112 กฏหมายมักจะเอาคนผิดมาลงโทษ เวลล์ กฏหมายไทยเอาคนดีมาลงโทษ เพียงเพื่อเทิดทูนคนที่ใกล้ตายคนหนึ่งแต่กลับต้องทำลายคนดีอีกนับไม่ถ้วน

  • แดง ชาติหมา permalink
   วันอังคาร 12 กรกฎาคม 2011 13:14 น.

   ไอ้พวกเนรคุณคน นี่เหรอที่พวกมึงว่าดี…ที่พวกมึงมีแผ่นดินอยู่ตราบถึงทุกวันนี้ไม่ไช่เพราะบรรพบุรุษของในหลวงหรอกเหรอพวงมึงไม่น่าเกิดมาเป็นคนเลย…พวงมึงเป็นยิ่งกว่าหมาอีก..หมามันยังรู้จักบุญคุณคน..กูไม่รู้จะสรรค์หาคำด่าพวกมึงยังไงแล้ว…ถ้าพวกมึงไม่อยากอยู่ประเทศไทยพวกมึงก็ไปอยู่เขมรสิ…ตามนายมึงไป..นายมึงใหญ่นักไม่ใช่เหรอ ไอ้ทักษิณ มันไม่มีแผ่นดินอยู่แล้ว เหมือนที่หลวงตามหาบัวท่านบอกไว้เลยว่าคนที่เนรคุณแผ่นดิน(อย่างพวกมึงทั้งหลาย)สักวันจะไม่มีแผ่นดินอยู่…มึงทำไรในหลวงไม่ได้หรอกคนเขารักท่านทั้งประเทศ…หลายคนที่ไปร่วมชุมนุมกับพวกมึงก็เพราะพวงมึงหลอกเขาไปและก็ซื้อเขาไปด้วย…จากการสอบถามคนเหล่านั้นเขาบอกว่า…ถ้าพวกมึงคิดล้มสถาบันจริงเขาจะกลับบ้านและจะต่อต้านพวกมึงด้วย…ระวังไว้เถอะ..

 15. วันจันทร์ 9 พฤษภาคม 2011 04:49 น.

  รู้สึกสะอิดสะเอียน กับระบอบการเมือง ของประเทศไทยเหลือเกิน
  ยิ่งรู้ความเลวร้ายของราชวงศ์แล้ว ยังมีพวกควายน่าโง่ออกมาปกป้องสถาบัน
  แล้วก็ทำให้ เกิดความสะอิดสะเอียนมากขึ้นเท่านั้น
  ฆาตกรมันคุมประเทศอยู่น่ะ แล้วจะจับมันมาลงโทษทัณฑ์
  ได้อย่างไรล่ะ นอกจากประชาชนทั่วประเทศต้องลุกฮือกันขึ้นมาสู้กับมัน

  อยากบอกให้เอาบุญนะ พิษณุ พรหมสร ( คุณแอนตี้ )เขากล้าเอาความจริงมาเผยแพร่
  และกล้าต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไอ้ควายเลียเจ้ามันเลยกลัวนักหนา
  พิษณุ พรหมสร อยู่ประเทศไทยไม่ได้เพราะ ไอ้มาตรา 112
  อย่าว่าแต่พิษณุ เลยใครๆที่กำลังต่อสู้อยู่กับระบอบผีปอบนี้
  ก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดกันทุกคนนั่นแหละ นอกจากจะโดนจับแบบวิธีหมาลอบกัด
  อาจารย์สุรชัย และคุณสมยศ ถูกจับก็เพราะ พวกมันใช้วิธีหมาลอบกัด

 16. แดง ชาติหมา permalink
  วันอังคาร 12 กรกฎาคม 2011 02:39 น.

  พวกมึงไอ้สัตว์ ก็ได้แต่เห่าแหละวะ…ประชาชนเกือบทั้งประเทศเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไร…ประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมกับพวกมึง(กูหมายถึงเสื้อแดง….!!!แล้วมึงจะทำไรกูวะ) เขาไม่รู้ความจริงกัน ถ้าคนพวกนั้นรู้ความจริงกูรับรองและเชื่อว่าพวกมึงไม่มีมวลชนร่วมชุมนุมกับพวกมึงแน่…ไอ้พวกแดงหนักแผ่นดินทั้งหลายเดี๋ยวพวกมึงก็ไม่มีแผ่นดินอยู่…ฮะะะะะฮ้า

 17. xenophobe permalink
  วันศุกร์ 9 กันยายน 2011 04:33 น.

  ของกู -ของสู
  อันความจริง “ของกู”มิได้มี
  แต่อย่าเผลอ “ของกู” มี ขึ้นจนได้
  พอหายเผลอ “ของกู” ก็หายไป
  หมด “ของกู” เสียได้ เป็นเรื่องดี
  สหายเอ๋ย จงถอน ซึ่ง “ของกู”
  และถอนทั้ง “ของสู” อย่างเต็มที่
  ช่วงเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ทุกนาที
  เพราะไม่มี ของใคร ที่ไหนเอย ฯ

  สุภาษิตของ พุทธทาส อินทปัญโญ

 18. บานเย็น permalink
  วันศุกร์ 9 กันยายน 2011 05:05 น.

  – ถ้ามั่วสุมอยู่กับอบายมุข ไม่เท่าไรก็ต้องไปขลุกอยู่ในอบายได้ด้วยตนเอง
  – ถ้าทำหูเบาใจเบา ชีวิตของเราก็จะเป็นนุ่นปลิวไปตามลมจนตามจับกันไม่หวาดไหว
  – ถ้าพูดโดยไม่คิด มันจะกลายเป็นยาพิษกลับมาหาท่าน อย่างสุดที่จะป้องกัน

 19. october permalink
  วันอาทิตย์ 11 กันยายน 2011 08:41 น.

  ทศพิธราชธรรม 10 ข้อ ได้แก่ 1.ทาน 2. ศีล 3. ปริจจาคะ 4. อาชชวะ 5. มัททวะ
  6. ตปะ 7. อักโกธะ 8. อวิหิงสา 9. ขันติ 10.อวิโรธนะ
  ทุกสิ่งนี้ล้วนมีในพระราชจริยาวัตรของในหลวงของเรา
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 20. ohello permalink
  วันอาทิตย์ 16 ตุลาคม 2011 02:11 น.

  คนไทยควรยกระดับจิตใจให้อยู่เหนือปัญหา อย่าให้ความคิดของฝ่ายไหนมาชักจูงจนเสียตัวตนไป ทุกสื่อที่เราเสพย่อมมีจุดประสงค์ทั้งทางตรงเเละอ้อม บางข้อมูลมีทั้งความจริงเเละไม่จริงอยู่ในเนื้อหาฉันใด ในตัวคนก็มีทั้งดีเเละเลวปะปนฉันนั้น จงใช้ชีวิตให้มีคุณค่าที่ได้เกิดมาเถิด ในชีวิตมีเป้าหมายอย่างไรก็จงไปตามความฝันไขว่คว้าด้วยตัวเองเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: