Skip to content

ราชินี และพันธมิตร

วันอังคาร 25 สิงหาคม 2009

The queen and PAD
August 14, 2009
ที่มา – Political Prisoners in Thailand
แปลและเรียบเรียง – chapter 11

ผู้อ่านของโพลิติคอลพรีซันเนอร์อินไทยแลนด์ (พีพีที) อาจจะทราบแล้วก็ได้ว่า ในวันที่พันธมิตรออกมาประท้วง ราชินีทรงแสดงออกมาหลายครั้งว่าได้ให้การสนับสนุนพันธมิตร

ตัวอย่าง จากข่าวในเดอะเนชั่นหลังจากการประท้วงเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ มีการใช้แก๊สน้ำตา แรงระเบิดจากแก๊สน้ำตาเป็นสาเหตุให้มีการบาดเจ็บและการตายเกิดขึ้น ข่าวรายงานว่า “สมเด็จพระราชินีทรงเป็นกังวลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายคน….” พระองค์ทรงประทานเงินค่ารักษาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทให้โรงพยาบาลวชิระ ซึ่งผู้ประท้วงพันธมิตรเข้ารับการรักษาที่นั่นจำนวนหลายคน” และ “สำนักพระราชวังได้แจ้งไปทางโรงพยาบาลว่า จะเป็นผู้ชำระค่ารักษาของฝ่ายพันธมิตรทั้งหมด” หลังจากนั้น ราชินีและเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงมีพระราชเสาวนีย์แสดงให้เห็นว่า ทรงเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างแน่ชัดอย่างไม่น่าเชื่อ จากข่าวเอเชียไทม์ที่ว่า “ทรงเสด็จในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพของผู้ประท้วงพันธมิตร ซึ่งเสียชีวิตในวันเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม สื่อไทยรายงานว่า ราชินีทรงมีรับสั่งกับบิดามารดาของผู้เสียชีวิตว่า ลูกสาวต้องเสียชีวิต เพื่อ “ปกป้อง” “สถาบันกษัตริย์”

ขณะนี้ประชาไท (๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒: “ศิลปินเกิดใหม่”) ได้ลงข่าวเพิ่มเติมว่า ศิลปินพันธมิตรได้เข้าเฝ้าฯราชินี “เป็นศิลปินซึ่งสูญเสียมือขวาจากการปะทะ..เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม..ทรงได้ประทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระสาทิสลักษณ์ขององค์ราชินี และ ทรงตรัสชื่นชมว่า “เก่งมาก”

ผู้อ่านอาจจะคิดว่านี่เป็นเพียงการแสดงความมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างปกติ แต่พระองค์ทรงแสดงการสนับสนุนที่มีต่อเสื้อเหลืองอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ทรงแสดงออกต่อหน้าพสกนิกรจำนวนมากในวันที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นวันหยุดของประเทศ สถานีโทรทัศน์ทุกช่องต่างถ่ายทอดสดทั้งพระสุรเสียงและตัวพระองค์เองเต็มไปหมด ในปีนี้ราชินีทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระพลานามัยของกษัตริย์ และการรักษาภาพพจน์ของราชวงศ์ว่า เป็นแต่ผู้ให้และมีความกรุณาปราณี ราชินีทรงขอให้มีการสมานฉันท์ในชาติ เป็นการร้องขอซึ่งทั้งตัวพระองค์ และกษัตริย์ได้ทรงกระทำอยู่เป็นนิจ

ความหมายทางการเมืองที่สำคัญในการให้ศิลปินเข้าเฝ้า ตามที่สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรได้นำมาอ้าง (ประชาไท ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒: “สนธิอัดเทพเทือกว่าเนรคุณและใกล้ชิดกับทักษิณ”)

Advertisements
1,012 ความเห็น leave one →
 1. คนรักชาติ permalink
  วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน 2011 07:51 น.

  ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้าพระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์ขอพระองค์
  ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวลทุกโครงการสานสร้างทางชีวิต ร้อยวิจิตร
  วิญญาณสู่งานศิลป์สืบทอดมรดกไทยไดทำกิน หลังรินน้ำพระทัยพระราชินีชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ –
  ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดินให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่มีใครเทียบได้
  ดังนั้นคนไทยทุกคนควรที่จะหันหน้าเข้าหากันไม่ใช่มาแต่กัดกันเหมือนเดิมๆทุกครั้ง

 2. รักชาติ permalink
  วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน 2011 07:57 น.

  ความหมายของ ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้าพระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์ขอ
  พระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวลทุกโครงการสานสร้างทางชีวิต ร้อยวิจิตร
  วิญญาณสู่งานศิลป์สืบทอดมรดกไทยไดทำกิน หลังรินน้ำพระทัยพระราชินีชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ –
  ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดินให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่มีใครเทียบได้
  ดังนั้นคนไทยทุกคนควรที่จะหันหน้าเข้าหากันไม่ใช่มาแต่กัดกันเหมือนเดิมๆทุกครั้ง

 3. รักชาติ permalink
  วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน 2011 08:50 น.

  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการ
  พระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์
  ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยาก
  ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงต้องปองดองกันไม่ใช่มากัดกัน

 4. รักชาติ permalink
  วันเสาร์ 25 มิถุนายน 2011 13:12 น.

  เราชาวไทยร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเจริญ
  ตามเบื้องพระยุคคลพระของพระองค์ท่าน โดยการน้อมนำพระราชดำรัสและโครงการในพระราชดำริ
  มาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไม่ใช่มัวแต่มากัดกัน
  จึงทำให้ประเทศสู้เขาไม่ได้

 5. รักชาติ permalink
  วันเสาร์ 25 มิถุนายน 2011 13:19 น.

  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการ
  พระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใย
  ประชาราษฎร์ ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรง
  เป็นบุคคลที่หาได้ยาก ดังนั้นคนไทยทุกควรที่จะรักกัน ไม่ใช่ทะเลาะกัน

 6. chw(คนไทยรักในหลวง) permalink
  วันจันทร์ 27 มิถุนายน 2011 14:43 น.

  ความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุด คือหน้าที่หลักของคนไทย

 7. chw(คนไทยรักในหลวง) permalink
  วันอังคาร 28 มิถุนายน 2011 14:01 น.

  ผมไม่เห็นว่าในหลวงท่านทรงทำให้ประชาชน ลำบากตรงไหน ท่านสอนและสั่งสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ เพียงคนบางกลุ่มที่ท่านสร้างความลำบากเพราะว่าสิ่งที่ท่านสอนเป็นอริต่างการขายบ้านขายเมืองแก่ฝรั่งต่างชาติ

 8. เลือดไทย permalink
  วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2011 21:33 น.

  มีสุขเสื่อมสุข มีทุกเสื่อมทุกข์ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญมีนินทา เหรียญมีหัวมีก้อย แต่คนไทยมีความริษยาเป็นอาวุธ มีคำพูดเป็นตัวทำลาย ไม่ชอบเห็นใครเด่นเกิน ใครทำอะไรใว้มักได้อย่างนั้น ทำดีใด้ดีพระคุ้มครอง ใครทำชั่วใด้ชั่ว ….เราเป็นประชาชนชั้นล่าง ฟังเขาพูดที ฟังคนโน้นพูดที ต้องไตร่ตรอง ต้องพิจารณา ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ( พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสใว้ )เราต้องรอดูผล นั่นแหละความจริง พรุ่งนี้ไปเลือกตั้งกันเถอะใช้สิทธิของตัวเองให้เต็มที่ นะพี่น้องไทย

 9. รักชาติ permalink
  วันอาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2011 10:15 น.

  พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรมจากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทราย
  กลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อ
  ราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่น
  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทย
  ขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
  ปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติพระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่
  สถิตในดวงใจของปวงประชาพระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาททุกคนควรสามัคคีกันเพื่อความเป็นเอกราชของชาติไทย

 10. รักษ์ในหลวง 292 permalink
  วันจันทร์ 11 กรกฎาคม 2011 09:50 น.

  ขอพระองค์ท่านทรงมีพระราชหฤทัยเบิกบาน เกษมสำราญด้วยสัมฤทธิผลแห่งพระราชปณิธาณที่ทรงตั้งไว้ทุกประการ

 11. วันเสาร์ 19 พฤศจิกายน 2011 18:44 น.

  สิ่งที่หลอกก็คือการทำลายสังคม ให้สังคมเป็นแบบทุกวันนี้นั่นเอง?
  เหลื่อเชื่อนะ สยามเมืองเแหลเห็นซาตานเป็นเทวดา เห็นคนบ้าเป็นเทพเจ้า แล้วเมื่อไรจะหาความจริงเจอ?
  คนโดนใส่ร้ายขออภัยโทษโดนขัดขวาง…..แต่ทหารปล้นอำนาจประชาชนเข้ามายึดอำนาจ ทำเลวสารพัดเรื่องทั้งโกงทั้งกินทั้งแกล้งก็ไม่มีความผิด พอออกกฏหมายยกโทษให้โจรกบฏเหล่านั้น คนที่เรียนมาสูงๆคนในกรุงเทพฯ คนเป็นหมอ นักวิชาการนักกฏหมาย กลับไม่มีใครคัดค้าน?
  อย่างนี้เราจะอยู่ร่วมกับพวกมันได้อย่างไร?
  ไม่อภัยโทษให้ทักษิณและนักโทษการเมือง แล้วประเทศไทยจะปรองดองกันหรือ?
  พรรคแมงสาปของข้าเท่านั้นที่ต้องครองเมืองอย่างนั้นหรือ? ประเทศชาติจึงจะสงบสุข….
  ” การให้อภัย ยิ่งใหญ่กว่าการแก้แค้น ” ใช่หรือไม่…..

  • วันเสาร์ 19 พฤศจิกายน 2011 19:22 น.

   http://www.go6tv.com/2011/11/blog-post_9827.html

   น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พบปะหารือกับนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ ในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออก ที่เกาะบาหลี
   U.S. President Barack Obama meets Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra (L) on the sidelines of the ASEAN Summit in Nusa Dua, Bali, November 19, 2011. REUTERS/Jason Reed (INDONESIA – Tags: POLITICS) REUTERS

 12. เสี่ยวหมัดสั่ง permalink
  วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2011 12:45 น.

  มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือประชาชนล้วนมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์จำพวกไพรเมตมนุษย์มีสปีชีส์เดียวกันคือโฮโมเซเปี้ยนส์ มนุษย์ไม่ว่ากษัตริย์หรือสามัญชนจึงมีบรรพบุรุษร่วมกันมีสปีชีส์เดียวกัน ดังนั้นบรรพบุรุษมนุษย์จึงไม่ใช่เทวดาแต่อย่างใด มนุษย์จึงมีความเท่าเทียมกันทางกายภาพและชีวภาพและมีสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติเท่าเทียมกันด้วย

  • วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2011 19:17 น.

   การอภัยโทษให้ทักษิณจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้ากษัตริย์ไม่นิรโทษกรรมให้พวกกบฎ19กันยา 49 พวกฉีกรัฐธรรมนูญปี40ทิ้ง ถ้ากษัตริย์รักประชาชนจริงๆแล้วมีทศพิธราชธรรมจริงแล้ว ประเทศไทยจะไม่วุ่นวาย อย่างทุกวันนี้
   ผู้ที่ทำลายหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรมตัวจริงก็คือกษัตริย์นั่นเอง แล้วที่ยกย่องในหลวงให้เป็นเทวดาที่มีตัวตนนั้น ท่านว่ามันจริงหรือไม่ สลิ่มเหลืองพวกคุณลองคิดดูบ้างเทวดาหรือว่าปีศาจที่มีตัวตน ที่ทำให้คนไทยต้องมาแตกแยกกันเป็นเหลืองเป็นแดงและเป็นหลายฝ่าย ต้องมาฆ่ากันเอง ถ้าทศพิธราชธรรมอย่างที่ท่านพูดจริงทำไมปล่อยให้มีการเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์กลางกรุง แค่เขาออกมาเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมเท่านั้น แถมยังยัดข้อหาผู้ก่อการร้ายให้แดงอีกนะ และที่น่าอดสูหาว่าแดงฆ่ากันเอง แดงเผาบ้านเผาเมือง ซึ่งการเผาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดหลังจากการปราบปรามเข่นฆ่าคนเสื้อแดงแล้วทั้งสิ้น ไหนล่ะหลักฐานจับคนเผาได้ยังล่ะ.

   ไม่แปลกนะที่สมจิตร7สี กล้าใช้คำถามกับคุณ เฉลิม อยู่บำรุง แบบนั้นเพราะมันมีพ่อมันรับรู้และหนุนหลังให้สื่อออกมาจัดการนั่นเอง คือถึงสมจิตรหมิ่นยังไงก็ไม่โดนจับ ส่วนเฉลิม นั้นใจเย็นน่านับถือมากๆที่ไม่หลงคารมไปโต้ตอบคำถามนางสมจิตร 7สี.

   • เสี่ยวหมัดสั่ง permalink
    วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2011 07:51 น.

    หนุนรัฐบาลทำเต็มที่(แก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญและออก พรฎ.อภัยโทษ รวมทักษิณด้วย) เพราะนี่คือรัฐบาลของประชาชน ไม่ใช่รัฐบาลที่ยึดอำนาจมาด้วยกำลังทหาร ทุกคนต่างก็รู้ๆกันอยู่ว่าเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่เกิดกลุ่มพันธมิตรและรัฐประหารปี 49 ล้วนเป็นการกระทำที่ขาดความถูกต้องชอบธรรม เริ่มตั้งแต่ผู้ชุมนุมพันธมิตร คณะทหาร องค์กรอิสระ ส่วนราชการ นักวิชาการและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงสถาบันกษัตริย์เอง ล้วนมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นในการใส่ร้ายป้ายสีและทำลายกัน ในเมื่อทักษิณเขาเป็นผู้เสียหายที่เกิดจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ ย่อมไม่ต้องสงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าเขาจะต้องถูกปลดปล่อยจากวงจรอุบาทว์นั้น มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้น ความสงบก็จะไม่เกิด แม้ศาลจะได้ตัดสินไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมื่อศาลทำผิดยังจะยืนยันในความผิดอยู่อีกหรือ ศาลใหญ่กว่ามติของประชาชนจริงหรือ เพราะไม่ใช่กระบวนการตัดสินธรรมดา แต่เป็นกระบวนการตัดสินที่ทุจริต ไม่เพียงแต่ปล่อยผู้ได้รับผลกระทบในการตัดสินที่ทุจริตเพียงเท่านั้น แต่ศาลและกระบวนการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นที่ร่วมมือกันนั้นควรได้รับโทษเสียเองและควรพิจารณาตัวเองด้วย

  • วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2011 05:26 น.

   http://upic.me/i/w4/suckerfamily.jpg ฝากรูปนี้ให้คุณเสี่ยวหมัดสั่ง ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยค่ะ 55555.

   • เสี่ยวหมัดสั่ง permalink
    วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2011 07:14 น.

    อื้อฮื๊อ…จุๆๆ ป้าดดด คือขักแท่ ย่านหลาย(ย่านติดคุก)

    • วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2011 16:36 น.

     บ่ต้องย่านเด้อ อ้าย ประสาหนัง หนังเรื่องกระสือ สั่นตั๊วฮั่น…

 13. วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2011 16:48 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: