Skip to content

ควรเปลี่ยนคณะกรรมการสิทธิฯ ที่มีมลทิน

วันอาทิตย์ 17 พฤษภาคม 2009

Thailand: Replace Flawed Rights Panel

ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติถูกเลือกขี้นมาด้วยวิธีลงคะแนนลับและผิดกฎหมาย
Unqualified Candidates Were Selected by Secret and Illegal Process

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่มา – Human Rights Watch
แปลและเรียบเรียง – chapter 11

นิวยอร์ค – ฮิวแมนไรทส์วอช (Human Rights Watch) ได้กล่าวในวันนี้ว่า คณะกรรมการขององค์กรสิทธิมนุษยชนไทย ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาหมาดๆ จากวิธีการคัดเลือกได้ละเมิดข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญและมาตราฐานสากล ควรถอนตัวเพื่อนำความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการกลับคืนมา การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมาถึงนี้ ควรรวมถึงวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการแบบใหม่ เพื่อประกันความมีอิสระ ความโปร่งใส ได้รับการตรวจสอบจากสาธารณะ และการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

คณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง ๗ คนที่ได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสมาชิกเมื่อวันที่ ๑ พฤศภาคม ๒๕๕๒ จากวิธีการลงคะแนนลับ คณะกรรมการคนหนึ่งอยู่ในระหว่างการถูกสอบสวน และอีกหลายคนซึ่งขาดประสบการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนมาก่อน ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหลายคนได้รับการปฎิเสธ

แบรด อาดัมส์ ผู้อำนวยการฮิวแมนไรทส์วอชของเอเซียได้กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการท้าทายในเรื่องสิทธิของมนุษยชน และคณะกรรมการจะต้องเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจทำงานและมีความเสียสละ” และเขากล่าวต่อว่า “แทนที่จะ เลือกบุคคลซึ่งขาดทั้งประสบการณ์และคุณสมบัติ และมาจากการแต่งตั้งที่ผิดกฎระเบียบอย่างชัดเจน สิ่งที่ดีที่สุดที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ควรทำเพื่อสิทธิของมนุษยชนคือ การลาออก”

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม เลขาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนให้มีการยื่นใบสมัครในตำแหน่งคณะกรรมการชุดใหม่ หลังจากคณะกรรมการชุดเก่าได้หมดวาระลง มีผู้ยื่นใบสมัคร ๑๓๓ คน คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยผู้พิพากษาระดับสูง ๕ ท่าน และประธานสภาได้ประชุมเพื่อสรรหาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน คณะกรรมาธิการสามัญได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ๗ คน รวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการ ไปยังวุฒิสภาเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติรายชื่อดังกล่าว วุฒิสภาเป็นผู้เปิดไฟเขียวให้ความเห็นชอบในการตั้งคณะกรรมการสิทธิฯ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๗ คน คือ

๑. พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด ผู้ช่วย ผบ.ตร.
๒. นายปริญญา ศิริสารการ อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.นครราชสีมา อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และอดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐)
๓. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
๔. นางวิสา เบ็ญจะมโน ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ ๑๐) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕. นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ
๖. นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตส.ว.อุบลราชธานี และประธานมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต
๗. นางอมรา พงศาพิชญ์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดใหม่ ไม่ได้มาจากบุคคลที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน และไม่มีสักคนที่เคยเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ กลุ่มเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างๆในประเทศได้ประท้วงในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิฯชุดใหม่ขาดประสบการณ์ที่สำคัญโดยตรง ในการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิของมนุษยชน พล.ต.อ.วันชัย นายปริญญา นายไพบูลย์ และโดยเฉพาะนางวิสา ไม่เคยมีแม้แต่ประสบการณ์ และไม่มีผลงานปรากฎในการแสดงความเข้าใจในพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

ในปี ๒๕๕๐ นายปริญญาได้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อความรับผิดชอบในการทำลายสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จากการได้รับใบอนุญาตในการทำอุตสาหกรรมขุดเกลือ นายปริญญาไม่เคยมีการอุทิศตัวให้กับการส่งเสริมสิทธิมนุยชนจากหลักฐานที่เห็นได้จากเมื่อเขาได้เสนอด้วยวาจาต่อวุฒิสภาของไทย ซึ่งเขาได้มองข้าม “การวิจารณ์ประเทศพม่าของตะวันตก” ว่าเป็น “การก้าวก่ายของต่างชาติ” ในเรื่องภายในของพม่า และกล่าวว่า ถ้าถูกรับเลือกให้เป็นกรรมการสิทธิฯแล้ว เขาจะไม่ต้อนรับการแทรกแซงของนานาชาติในกรณีสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ฮิวแมนไรทส์วอชได้กล่าวว่า รายชื่อผู้เข้าสมัครที่มีประวัติที่น่าเชื่อถือในการปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ถูกปฎิเสธ รวมถึงนางอังคณา นิลไพจิตร นักเคลื่อนไหวชาวมุสลิม จากคณะทำงานยุติธรรมเพี่อสันติภาพ (Working Group on Justice for Peace) ได้อุทิศเวลาหลายปีในการรวบรวมเอกสารและการแฉการกระทำทารุณกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นักต่อสู้เพื่อสิทธิของเด็ก และนายไพโรจน์ พลเพชร ซึ่งเป็นบุคคลที่เฝ้าจับตากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนตามมาตราฐานสากล

นายอาดัมส์กล่าวว่า “ในรายชื่อคณะกรรมการสิทธิฯเหล่านี้ ไม่มีใครมีประวัติในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมาก่อน” และกล่าวต่อว่า “นักสิทธิมนุษยชนระดับอาชีพคนเด่นๆซึ่งได้สมัครเข้ามาก็ได้รับการเพิกเฉย เกิดคำถามขี้นมาว่าคณะกรรมการสิทธิฯนี้ จะทำงานจริงจัง หรือได้ถูกจัดตั้งขี้นมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง”

ฮิวแมนไรทส์วอชได้กล่าวต่อว่า รัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้อุทิศตัวเองให้กับการปกป้องสิทธิมนุษยชน และทำตัวให้แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อน รวมถึงรัฐบาลที่ใช้อำนาจในทางผิดของทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลคมช. แต่ทั้งรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านไม่ได้มีความพยายามที่จะหันหน้าทำการปรึกษาหารือในเรื่องการสรรหาคณะกรรมการสิทธิฯ ที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน อันเป็นส่วนหนึงของแผนการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ภายใต้มาตรา ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ คณะกรรมการองค์กรสิทธิมนุษยชนไทยควรเป็นบุคคลผู้ซึ่ง “ควรมีความรู้ที่แน่ชัด และมีประสบการณ์ในการปกป้องสิทธิ และความมีเสรีของประชาชน และควรมีความเคารพต่อตัวแทนจากภาคเอกชนที่ได้เข้าร่วมการปฎิบัติงานในด้านสิทธิมนุยขนนี้”

“หลักการกรุงปารีส” (Paris Principles) อันเป็นหลักการที่สอดคล้องกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้การรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติ ในปี ๒๕๓๖ ได้มีใจความว่า “องค์ประกอบของสถาบันและการแต่งตั้งสมาชิก ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม จะต้องจัดตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนซึ่งประกันว่ามีตัวแทนแห่งพหุนิยมของพลังสังคม (ของประชาสังคม) เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” หลักการกรุงปารีสได้ระบุไว้ว่าคณะกรรมการถ้ามาจากภาครัฐ “ควรเป็นเพียงที่ปรึกษาร่วมพิจารณาเท่านั้น”

อาดัมส์กล่าวต่อว่า “คณะกรรมการสิทธิฯทั้งหมดควรลาออกเสียเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่” เขากล่าวต่อว่า “เพื่อป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขี้นอีก รัฐธรรมนูญควรมีการแก้ไขเพื่อให้ขั้นตอนการแต่งตั้งมีความเป็นอิสระ โปร่งใส มีการตรวจสอบได้ และมีการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางในการสรรหาคณะกรรมการสิทธิฯ”

การเลือกตั้งคณะกรรมการสิทธิฯชุดก่อนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ และมีการร่วมมือจากตัวแทนหลายฝ่าย จากฝ่ายประชาสังคม จากสื่อ และจากภาคสังคมด้านอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาประกอบไปด้วยศาล และตัวแทนอีกหนึ่งคนจากพรรคการเมือง ซึ่งทำการคัดเลือกภายใต้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ซึ่งร่่างมาจากรัฐบาลทหาร คมช

คณะกรรมการสิทธิฯชุดใหม่ทั้ง ๗ คน ได้รับการคัดเลือกมาจากการตอบแบบฟอร์มและจากเอกสารอ้างอิง ในทางกลับกัน รายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อของกรรมการชุดที่แล้วได้ถูกพิจารณาจากวุฒิสมาชิกก่อนที่จะมีการอนุมัติ แต่ในปีนี้ไม่มีความพยายามใดๆ ที่จะแจ้งให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบว่าจะเกิดอะไรขี้น หรือปล่อยให้ประชาชนพิจารณาและโต้เถึยงกันเรื่องความเหมาะสมของรายชื่อผู้สมัครดังกล่าว เว็บไซต์ของวุฒิสภามีแบบฟอร์มที่จะตั้งคำถามออนไลน์ ซึ่งใช้งานไม่ได้จนกระทั่งถึงเวลาบ่ายก่อนวันหมดเขตรับสมัคร

ความชำนาญ ความมีประสิทธิภาพ และความเป็นอิสระ เป็นการท้าทายงานของนักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่แรกเริ่ม อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ และกองกำลังความมั่นคง ไม่ต้องสนใจการสืบสวนและข้อแนะนำจากคณะกรรมการสิทธิฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจของรัฐในทางไม่ชอบ รวมถึงในปี ๒๕๔๖ “สงครามยาเสพติด” และวิสามัญฆาตกรรมที่ใช้ในวงการตำรวจและกองกำลังความมั่นคง อันเป็นวิธีการปราบพวกโจรก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐบาลได้จำกัดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีสำหรับคณะกรรมการสิทธิฯ

คณะกรรมการสิทธิฯบางคนและคณะผู้ทำงานต่างทำงานหนักเพื่อจับตาและสืบสวนการกระทำในทางที่ผิดทั่วประเทศไทย การเข้าไปแก้ไขในบางครั้งสำหรับเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ช่วยชีวิตเหยื่อผู้เคราะร้ายจากการถูกคุมขังหรือการทรมานโดยพลการ เหมือนกันที่ว่า พวกเขาได้ทำการเปิดโปงและหยุดยั้งโครงการของรัฐบาลรวมทั้งเอกชนหลายโครงการ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ และทำลายสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งประเทศ

Advertisements
2 ความเห็น leave one →
 1. วันจันทร์ 18 พฤษภาคม 2009 13:45 น.

  เอาแบบทดสอบมาให้ลองทำกันดูเพื่อไขปริศนา
  ปริศนาจะเป็น’password’ ในการเปิด file ที่ attach มาให้ถ้าตอบถูกจึงจะเปิด file ได้
  ยังไงก็ของฝาก blog ไว้นีสสสส์นึงละกันนะ
  อ้อออ มีโปรแกรมด้วยนะ

 2. เอก ดินแดง permalink
  วันจันทร์ 18 พฤษภาคม 2009 16:38 น.

  18 พ.ค. 2552 …/ เอาแต่พวกอมาตย์เก่าๆ ศาล และพวกอยู่บนหอคอยงาช้าง มาแต่งตั้งทั้งนั้นเลย!… แล้วจะช่วยใครได้?…นอกจากพวกเดียวกัน… !?! OH My God..!?! I ผิดหวัง very มาก… !?!
  เอก ดินแดง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: