Skip to content

เพื่อไทย เสื้อแดง และทักษิณ จะปลดปล่อยไทยได้หรือไม่

วันอาทิตย์ 8 กุมภาพันธ์ 2009

Can For Thai, Red Shirt, and Thaksin Liberate Thailand?
Thaiintelligentnews – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง โดยเจมส์

ด้านหนึ่งเป็นชนชั้นปกครองที่กระเสือกกระสนดิ้นรนพยายามรักษาอำนาจที่มีอยู่ และอีกด้านหนึ่งที่ถูกกดขี่และพยายามดิ้นรนหาความเสมอภาค ฟังดูแล้วคล้ายๆกับอเมริกากลางระหว่างกลุ่มขวาจัดและซ้ายจัด แต่ในประเทศไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายขวาจัดที่ต่อต้านประชาธิปไตย ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยหมายถึงการได้มาซึ่งอิสระภาพ ความเท่าเทียมกัน และความยุติธรรม

– กุญแจในอำนาจที่ต่อต้าน

ตัวแทนฝ่ายขวาจัดและชนชั้นปกครองคือ กองทัพ พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีพวกเสื้อเหลืองเป็นตัวแทน ชนชั้นกลางขี้นไปจนถึงชั้นสูง นักธุรกิจที่นักข่าวต่างประเทศเขียนถึงบ่อยๆ ตัวแทนฝ่ายแสวงหาเสรีภาพคือ พรรคเพื่อไทย เสื้อแดง ชนชั้นกลางและต่ำกว่าจนถึงรากหญ้า และสื่อเกือบทั้งโลก ไม่รวมรัฐบาล

– ขวาจัดทำเกินไป

ตามยุทธวิธีแล้ว ฝ่ายขวาจัดแสดงให้เห็นว่าทำอะไรได้ทุกอย่าง รวมถึงทำลายเศรษฐกิจ เช่นการปิดสนามบินหลัก ละเมิดกฎหมายอย่างหนักเช่นยึดทำเนียบรัฐบาล และพยายามที่จะปิดรัฐสภา ยังไม่พอ พวกนี้ยังมีความตั้งใจที่จะใช้การประท้วงโดยใช้ความรุนแรง

– เสรีภาพต้องมีการทำงานที่ดี

สำหรับกองกำลังเพื่อเสรีภาพ มาถึงวันนี้ได้สูญเสียอำนาจต่อฝ่ายขวาจัด เนื่องจากฝ่ายขวาจัดทำอะไรได้ทุกอย่าง ในขณะที่พรรคเพื่อไทยได้ก่อตั้งพรรคขี้นมาใหม่มีการจัดระเบียบภายในดีขี้น มีหน่วยงานพิเศษซึ่งมีโอกาสที่จะเห็นการประจันหน้ากันอย่างดุเดือดในรัฐสภา แต่อำนาจที่แท้จริงของกองกำลังแห่งเสรีภาพคือเสื้อแดง

– เสื้อแดงขี้นอยู่กับการระดมพล

เสื้อแดงได้แสดงความสามารถในการระดมคนประท้วงจากทุกที่ได้ในระหว่าง ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ คน จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงอันตรายที่แน่ชัดต่อพวกขวาจัด เหมือนกับที่พวกเสื้อแดงลอกวิธีการจากพวกเสื้อเหลืองเมื่อครั้งยึดทำเนียบรัฐบาลและยึดรัฐสภา บทใหม่ของการเมืองไทยได้ปรากฎชัดขี้น

– ฝ่ายขวาจัดยังคงเดิมพันสุดตัว

จะเกิดขี้นหรือไม่ก็ตาม ขี้นอยู่กับความสามารถของฝ่ายขวาจัดที่จะจัดการกับกองกำลังแห่งเสรีภาพได้อย่างสงบแค่ไหน ถ้ายังขืนทำแบบเดิมๆ ซึ่งพวกขวาจัดยังคงโจมตีฝ่ายเสรีภาพเรื่องก็จะมีแต่เลวลง ประเทศไทยจะจมลึกเข้าสู่วิกฤติ และจะยิ่งมากกว่าตอนที่พวกเสื้อเหลืองทำลายประเทศไทยด้วยการกระทำที่ผิดกฎหมาย

– คำถามเรื่องทักษิณ

คำถามเรื่องทักษิณนั้น ทักษิณยังคงเป็นตัวหลักสำคัญในการปลดแอกคนจน เริ่มตั้งแต่การนำนโยบายประชานิยมมาใช้ในประเทศไทย ผลที่ได้คือการทำให้คนไทยนับล้านตื่นตัวในเรื่องสิทธิและทางเลือกสำหรับตัวเอง ฝ่ายขวาจัดมองทักษิณว่าเป็นตัวอันตรายเพราะทักษิณมีทั้งเงิน มีทั้งความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป โดยเชื่อกันว่าทักษิณจะเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ระบอบสาธารณรัฐ และยกเลิกระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

– การปะทะของกลุ่มธุรกิจ

ความอันตรายที่ทักษิณมีกับการกระทำของฝ่ายขวาจัดอาจไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นสาธารณรัฐก็ได้ อาจจะเป็นการต่อสู้กันเฉยๆในประเทศไทยระหว่างนักธุรกิจที่แข่งกันรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง จริงๆแล้วความกลัวจริงๆก็คือ ถ้าทักษิณกลับมาและเป็นตัวหลักของการเมืองไทยอีก กลุ่มธุรกิจสมัยใหม่อาจกลับมามีอำนาจอีกครั้ง เหมือนกับสมัยที่ทักษิณได้สร้างขี้นมาตอนเป็นนายกรัฐมนตรี

– การงัดข้อกับดาวรุ่งพุ่งแรง

นักสังเกตการณ์ทางการเมืองเก่าแก่ในประเทศไทยบอกว่า ดาวร่วงอย่าง”ป๋า” ต้องการจะคุมเกมส์และทางเดียวที่จะครองอำนาจคือการกำจัดดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างทักษิณ ปัญหาไม่ใช่การเล่นเกมส์ ป๋ามีสิทธิแต่ป๋าเล่นเกมส์โบราณซึ่งเอาแต่ร้องเรียกหา ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ในขณะที่เกมส์สมัยใหม่เป็นการพูดถึง อิสรภาพ ความเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม ไม่ใช่เอาแต่ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

– เงื่อนไขที่เกี่ยวโยงกัน

เงื่อนไขที่เกี่ยวโยงกัน นับตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นรัฐบาล สื่อส่วนใหญ่และกองทัพซึ่งเป็นตัวหลักในการกระทำการรุนแรงต่อฝ่ายเสรีภาพ นั่นคือกระทำต่อพรรคเพื่อไทยและเสื้อแดง เสรีภาพอย่างไร สำหรับพรรคเพื่อไทยและเสื้อแดงได้เกิดผลกระทบอย่างมาก ทำให้เกิดการสร้างปฎิกิริยาตอบกลับ หรืออีกความหมายหนึ่ง เสรีภาพ สำหรับเพื่อไทยและเสื้อแดงแล้วเป็นการพัฒนาความคิดไปอีกขั้น ในขณะที่ต้องต่อสู้กับฝ่ายขวาจัด ความเกี่ยวข้องกันที่ชี้ให้เห็นคือการต่อสู้นี้ไม่มีทางออก เนื่องจากหน่วยราชการต่างๆถูกตั้งขี้นมาเพื่อทำหน้าที่ต่อสู้เพื่อพวกขวาจัด

– เสื้อเหลืองไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญนอกเสียจากว่า

สำหรับพวกเสื้อเหลือง ในที่สุดพวกนี้ขาดกำลังสมองและกำลังตามท้องถนนที่จะแข่งขันกับพวกเสื้อแดง ส่วนกองทัพที่กำลังฮื่มๆจะเอากำลังเข้าไปจัดการกับเสื้อแดง แต่ก็ไม่มีทางที่จะควบคุมการรวมกลุ่มของผู้คนระดับเรือนแสนเรือนล้านได้

มีการขู่ว่ากองทัพจะส่งเจ้าหน้าที่ปลอมตัวปะปนเข้าไปกับพวกเสื้อเหลือง เพื่อให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปะทะกับพวกเสื้อแดง ซึ่งนักข่าวต่างชาติที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์อาจได้ยินว่าเป็นไปได้

– ฤทธิ์ของทักษิณ

พลังนั้นคือทักษิณ เครื่องมือของทักษิณคือพรรคเพื่อไทย ซึ่งถูกมองว่าเอียงมาทางทักษิณ และเสื้อแดงซึ่งถูกมองว่าได้เอียงไปทางการร้องหาเสรีภาพอย่างบริสุทธิ์ และสุดท้ายของบทวิเคราะห์นี้ ในขณะที่ฝ่ายขวาจัดคุมรัฐบาล แต่ก็ยังมีทักษิณซึ่งยังครองประเทศไทยและอนาคตของประเทศไทยอยู่ในกำมือของเขา

ทั้งหมดขี้นอยู่กับว่าทักษิณต้องการจะสู้ในระดับไหน และฝ่ายขวาจัดจะฆ่าทักษิณได้สำเร็จหรือไม่ ถ้าสถานการณ์บังคับ

แปลและเรียบเรียงโดย – chapter 11
ที่มา:
http://thaiintelligentnews.wordpress.com/2009/02/05/can-for-thai-red-shirt-and-thaksin-liberate-thailand/

Advertisements
4 ความเห็น leave one →
 1. Dekkorat permalink
  วันอาทิตย์ 22 กุมภาพันธ์ 2009 08:19 น.

  คนไทยต้องปลดแอกตนเอง ไม่ใช่ปลดแอกประเทศ ประเทศไม่ได้ถูกใครครอบงำ เพราะประเทศเดินไปด้วยวีถีทางของความเป็นประเทศเอง นานาชาติก็ไม่เห็นมีใครมาปฏิเสธความเป็นประเทศไทยเลยนี่ เรากำลังจะสับสนบนอัตตาของตัวเอง น่ากลุ้มที่ไม่รู้จักตัวตนของตัวเอง แต่ก็นั่นแหละ ตัวก็ของกูจนเป็นเหตุ ประชาธิปไตยคือประโยชน์ ประโยชน์ของคนทั่งประเทศ มิใช่ของคนกุลุ่มเดียว ว่ากันไปอะไรต้องมีที่จบและหยุด หากจบและหยุดไม่ได้ธรรมชาติก็มีคำตอบให้อยู่เสมอนะครับคุณๆ

 2. จุฑาชัย สีนวลสุก permalink
  วันศุกร์ 3 เมษายน 2009 09:47 น.

  พวกเราก็เห็นกันแล้วว่าสมัยท่านทักษิณเป็นนายกมีนโยบายที่ดีมากมายแบบที่ไม่เคยมีมากอ่นในอดีตแต่อยู่ๆก็มีพวกอ้างตัวว่ารักชาติออกมาขับไล่และก็หาข้ออางยึดอำนาจในที่สุดเล่นกันจนบ้านเมืองฉิบเสียหายและที่บัดสบคือใส่ร้ายทักษิณว่ไม่เคารพสถาบันผมขอเรียกร้องให้คนเสื้อแดงออกมาแยอะๆ

 3. สวย permalink
  วันเสาร์ 11 เมษายน 2009 16:03 น.

  ต่อให้ใครเป็นนายก..คนไทยก็ยังรัก และเคารพสถาบันฯ อยู่แล้ว จริงๆน่ะ

 4. สวย permalink
  วันเสาร์ 11 เมษายน 2009 16:05 น.

  ควรให้เป็นไปตามครรลองค์ ของประชาธิปไตย ไม่ควรคว่ำบาตรคนทั้งประเทศที่เลือก ทรท. เข้าไปบริหารประเทศ งี้เกลียดใครก็ใช้วิธีนี้…มันไม่ใช่น่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: