Skip to content

นายกคนใหม่กล่าวว่าประชาชนต้องรอคอยประชาธิปไตยต่อไป

วันอังคาร 20 มกราคม 2009

New Thai Prime Minister Says People Must Wait for Democracy
มกราคม 2552  คลิกโหลดที่นี่ เสียงอภิสิทธิ์ Far Eastern Economic Review

mark1คอลัมภ์ เมอร์ฟี่ บรรณาธืการรักษาการด้านการวิเคราะห์ ได้นั่งสัมภาษณ์กับนายกรัฐมนตรีของไทยคนใหม่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเมื่อไม่นานมานี้ คุณอภิสืทธิ์กล่าวว่าเขาจะ “ไม่คืนอำนาจให้ประชาชน” จนกว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะกลับคืนสู่ความสงบและเศรษฐกิจได้ถูกแก้ไข อ่านบทสัมภาษณ์ได้จากข้างล่างนี้ หรือ ฟังบทสัมภาษณ์จากคำสัมภาษณ์แต่เพียงผู้เดียวกับกับฟาร์อีสเทิ่นอีโคโนมิครีวิว

-อาจจะเป็นการพูดที่ไม่เต็มปากนักได้หรือไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายขณะนี้ คุณคิดว่าจากเหตุการณ์ที่นำคุณมาสู่อำนาจขณะนี้จะเป็นการขัดขวางที่จะนำไปสู่เป้าหมายและได้รับชัยชนะในอุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไหม

ที่แน่คือ ผมชอบที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งนี้ภายใต้สถานการณ์ที่ต่างไปจากนี้มากกว่า แต่ผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญสำหรับประชาชนในขณะนี้คือรัฐบาลใหม่จะให้ความมั่นใจว่าประเทศจะผ่านวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างไร ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงที่สุดและตราบใดที่ความกังวลนั้นได้ถูกยกมาพูดถึง ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาใดๆ
 
-คุณได้เคยกล่าวว่า คุณเข้ามาสู่อำนาจตามขั้นตอนของสภา แต่ในความหมายของจิตวิญญาณของประชาธิปไตย…

ผมรับเอามาจากรูปแบบสภาเวสมินสเตอร์ (Westminster model) และคนได้กล่าวว่าถ้าสภาแสดงเจตนารมย์นั่นก็คือจิตวิญญาณของประชาธิปไตย

เป็นเรื่องไม่แปลกสำหรับระบบรัฐสภาแบบต่างๆ ซึ่งรัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศในกลางเทอมโดยมีองค์ประกอบต่างกัน และเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับระบบหลายระบบ ซึ่งถ้าพรรคหนึ่งได้มีโอกาสแล้ว – สำหรับกรณีประเทศไทยพรรคนั้นเมื่อมีถึงสองโอกาสในการบริหารประเทศและการบริหารประเทศเกิดปัญหาขี้นมา อีกพรรคหนึ่งก็มีโอกาสเข้าไปบริหาร

-คุณคิดว่าคุณต้องทำการประนีประนอมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมนี้
 
มีคนกล่าวว่าการเมืองเป็นศิลปะของความเป็นไปได้ เราได้จัดตั้งรัฐบาลผสม จากมุมมองหนึ่งอาจจะดูว่าไม่สมบูรณ์นัก แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลสามารถบริหารงานได้และอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มบริหารประเทศได้เริ่มเห็นความแตกต่าง ซึ่งขณะนี้เราได้มีรัฐบาลซึ่งสามารถบริหารประเทศได้จริงๆและได้นำประเทศรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพื่อจะสนองต่อความกังวลของประชาชนนั่นคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เราได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เราจะมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณกลางปีจะเข้าสู่สภาในปลายเดือนนี้ ในขณะที่ประชาชนอาจจะมองแค่หน้าตาคณะรัฐมนตรี แต่สิ่งที่สำคัญในขณะนี้ก็คืองานที่คณะรัฐมนตรีได้ทำต่างหาก ผมคิดว่าเรากำลังมีผลงานก้าวหน้าตามที่เราได้วางแผนเอาไว้

-ย้อนกลับไปดูจากการที่เข้ามาสู่อำนาจ บางคนได้กล่าวว่าเป็นการทำรัฐประหารโดยใช้ชื่ออื่น คุณจะตอบว่าอย่างไร

ผมไม่เห็นว่าพวกเขาจะอ้างแบบนั้นได้อย่างไร มีการโหวตในสภาอย่างเปิดเผย ได้มีข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญที่ว่าให้สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนมีสิทธิในการตัดสินใจด้วยตัวเอง และสมาชิกส่วนใหญ่ก็ลงคะแนนเสียงให้ผม

-เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผมได้รับทราบมาว่า เลขาธิการของพรรคคุณได้ถูกกล่าวหาว่าได้เข้าเยี่ยมกองบัญชาการทหาร

ผมรู้ว่านักการเมืองทุกคนยอมรับทั้งนั้นแหละว่าพวกเขาได้หารือกับกองทัพ และผมเชื่อว่าสำหรับกองทัพเมื่อเขากล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาทำเพียงแต่แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การเมือง และกองทัพจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และควรเป้นเช่นนั้น

-อะไรคืองานหลักของคุณในการทำงานให้รุดหน้า
 
มีสองเรื่องด้วยกันที่แน่ๆ เราต้องการให้เศรษฐกิจเติบโต เพราะเราได้รับความเดือดร้อนจากเศรษฐกิจติดลบในควอเตอร์สุดท้ายของปีที่แล้ว เราต้องการนำความเป็นหนึ่งเดียวกลับมาสู่ประเทศ และวางแผนงานสำหรับอนาคตของความเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงขี้น

-ในความหมายทางเศรษฐกิจ คุณสามารถอธิบายถึงแผนงานที่คุณเพิ่งประกาศไปในอาทิตย์นี้ได้หรือไม่

มันเป็นแผนการกระตุ้นขั้นพื้นฐาน เกี่ยวข้องกับงบประมาณกลางปี จะเกี่ยวข้องกับการใช้งบผ่านทางธนาคารของรัฐต่างๆ และจะเกี่ยวกับการเร่งรัดการใช้งบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐบาล ในแผนการนั้นทุกกลุ่มหลักๆจะได้ผลประโยชน์จากแผนการนี้ ไม่ว่าจะเป็นชาวนา คนงาน คนแก่ พ่อแม่ และเราคิดว่าจะประคับประคองความต้องการทางเศรษฐกิจในประเทศ ในขณะที่คู่ค้าของเราประสบปัญหากับการถดถอยทางการค้า จะทำให้เศรษฐกิจอยู่ตัวจนถึงควอร์เตอร์ที่สอง และ ที่สามของปีนี้

-….ดังนั้นก็แค่เพียงระยะสั้น

แน่นอนเพราะองค์ประกอบทั้งหมดของแผนการณ์นี้ออกแบบเพื่อให้มีการใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว คืนเงินให้ประชาชน ทำให้มีการใช้จ่ายเงินและเกิดผลตอบแทนมาหลายอย่าง และในควอเตอร์ที่สามเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์แตกต่างจากตอนนี้และคงเห็นได้จากตอนนั้น เมื่อเราทำงบประมาณประจำปี เราคิดแผนการณ์การใช้เงิน เราจะเริ่มจากจุดนั้น

-นโยบายของคุณต่างกับของคุณทักษิณอย่างไร นโยบายต่างกับของรัฐบาลนี้อย่างไร

ผมไม่เคยเห็นคุณทักษิณกล่าวถึงการศึกษาและคนแก่ในระยะ 8 ปี
 
-แต่มีความเหมือนกันมากในแผนงานดังกล่าว

คุณเคยเห็นความแตกต่างใดๆในแบบแผนของแผนการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจเคนเซี่ยน (Keynesian) ที่ใช้กันทั่วโลกในประวัติศาสตร์ไหม ระบบเศรษฐกิจท้้งหมดในขณะนี้ได้เผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันหมด และเป็นเวลาค่อนข้าง นานแล้วที่ไม่มีความต้องการใช้แผนการณ์แคนเซี่ยน แต่ขณะนี้มีความต้องการแล้ว เราก็ไม่ต่างไปจากนั้น

ความจริงแล้ว ถ้าคุณมองจากส่วนประกอบแต่ละส่วนของแผนการณ์ที่เรามีสำหรับเดือนนี้แล้วเปรียบเทียบกับรัฐบาลเก่าเตรียมไว้จะเห็นความแตกต่างกันมาก

-ครั้งแรกที่เราได้พบกันในปี 2548 คุณได้วิจารณ์อย่างหนักสำหรับความหมายของคำว่านโยบายประชานิยม

ผมก็ยังยืนยันคำวิจารณ์ดังกล่าว แต่จะนำมาใช้ในการแผนการณ์ของเรา
 
-แล้วคุณไม่คิดหรือว่าจะเป็นการดึงประชานิยม

ผมคิดว่าเป็นแผนกระตุ้นปกติในแบบเคนเซี่ยน

-ในความหมายของคำว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในทางเศรษฐกิจ ดูไม่เหมือนว่าจะได้รับผลก้าวหน้าเหมือนที่บางคนคาดหวังไว้

ถ้าผมเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะปกติ ก็จะได้เห็นความแตกต่าง ความจริงคือว่าเราถูกคุกคามทางเศรษฐกิจและคำตอบเพียงคำตอบเดียวคือต้องให้ประชาชนมีพลังซื้อและไม่มีข้อให้เลือกที่จะมีประสิทธิภาพมากนักในการทำเช่นนั้น

-คุณยังคิดถึงโครงการณ์นั้นเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติ

ถ้าทุกอย่างเข้าสู่ปกติเป็นที่แน่ว่าบางแผนการณ์จะยังคงดำเนินต่อไปเพราะบางโครงการณ์เช่น การศึกษาฟรีเป็นเรื่องที่ผมได้ต่อสู้มายาวนานและเป็นส่วนที่หายไปในโครงการณ์ของรัฐบาลที่แล้วที่บริหารประเทศ 8 ปี

-คุณจะขยายจากอายุ 12 ปี ไปเป็นอายุ 15 ปีหรือ

ใช่ เอ่อ ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นการขยายเพราะไม่เคยมีการศึกษาฟรีมาก่อนในรัฐบาลที่แล้ว เป็นเพียงบนกระดาษ ไม่เคยมีการปฎิบัติจริงๆ เราต้องการทำให้มันเป็นจริงและเป็นเรื่องที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ แต่เป็นอะไรที่รัฐบาลเก่าไม่เคยให้ความเคารพ

สำหรับความหมายของโครงการณ์เพื่อชาวนาและคนงานและสำหรับคนจนโดยทั่วไปอาจเริ่มในปีงบประมาณปีหน้า ผมจะพยายามจะจัดใส่ให้อยู่ในระบบสวัสดิการสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการสำหรับการทำงานของรัฐมากกว่าเป็นงบใช้จ่ายเพื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ

-แล้วเกี่ยวกับการปฎิรูปทางเศรษฐกิจในมุมกว้างล่ะ มีอะไรที่คุณจะตั้งตารอคอยไหม

เราจะพูดถึงตัวแปรหลักที่มีผลกระทบในการแข่งขัน  แต่แท้จริงแล้วการศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด เทคโนโลยี่ก็เช่นกัน แต่จะใช้เวลาค่อนข้างจะนานก่อนที่การลงทุนในด้านการวิจัยและการพัฒนาจะเห็นผล ซึ่งเราตั้งใจจะเพิ่มงบด้านนี้ แต่ทุกเรื่องก็มีความสำคัญเท่าเทียมกันสำหรับการปกครองประเทศที่ดี

นอกจากความจริงที่ว่าประเทศไทยได้ยีดติดกับเรื่องที่เราเชื่อว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันและภาคเอกชนนำไปสู่ความเติบโต แต่ยังมีปัญหาเสมอสำหรับเรื่องการบริหารประเทศ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล และที่สำคัญมากกว่าก็คือความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล

mark2ia8-ในส่วนของความรับผิดชอบล่ะ เรามีสนามบินที่ถูกปิด และผู้สนันสนุนของพันธมิตร…

เรื่องยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน

-คุณคิดไหมว่าคนเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษ
 
ผมคิดว่าขี้นอยู่กับทางตำรวจ อัยการและศาล นโยบายของผมคือการพิจารณาทุกคดีต้องตรงไปตรงมา

-แต่คุณเป็นคนเลือกคณะรัฐมนตรีเอง ถ้าคุณเลือกบุคคลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความวุ่นวายจากปีที่แล้ว ไม่ใช่เป็นการสะท้อนถึงความเป็นรัฐบาลที่แย่หรือ

สำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศคุณกษิต ภิรมย์ได้ถูกเลือกขี้นมาเพราะประสบการณ์ คุณกษิตเคยทำหน้าที่เอกอัคราชทูตในประเทศหลักหลายประเทศ มีความรู้มากในด้านเศรษฐกิจ คุณกษิตอาจจะได้ร่วมกับการประท้วงบ้างแต่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่จะต้องถูกดำเนินคดี

-และเขาจะต้องถูกปลดจากตำแหน่งไหม

ที่ชัดก็คือ ในขณะนี้ท่านไม่ได้ถูกดำเนินคดีใดๆ

-คุณจะเปรียบเทียบเศรษฐกิจขณะนี้กับในปี 2540 อย่่างไร

มันไม่เหมือนกัน ผมคิดว่าในปี 40 …คนได้ใช้คำว่า “เรา คนไทยได้เป็นคนเริ่มต้นในเรื่องทุกอย่างที่ในประเทศไทย…ปัญหาขณะนั้นคือมีความไม่มั่นคง…เงินคงคลังลดน้อยลง ไม่มีความเชื่อมั่นในด้านสถาบันการเงิน แต่เวลานี้เหมือนกับเป็นเรื่องตรงข้าม วิกฤติขณะนี้มาจากปัจจัยภายนอก เริ่มมาจากภาคธุรกิจที่แท้จริง ผู้ส่งออกถูกกระทบและความต้องกาารของการส่งออกถูกกระทบ มันอาจจะกระทบไปยังด้านการเงิน ดังนั้นจึงมีความแตกต่างกับครั้งนั้นอย่างสิ้นเชิง ซึ่งทำไมเราถึงได้ดำเนินการต่างออกไป
 
-และผลกระทบในส่วนการท่องเที่ยวซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการถดถอยของเศรษฐกิจโลกและส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยที่นี่

ถ้าคุณมองตัวเลข ตัวเลขนักท่องเที่ยวเริ่มลดลงในควอเตอร์ที่สาม และก่อนหน้าจะมีเหตุการณ์สนามบินเสียอีก

-แต่การปิดสนามบินไม่ได้ช่วยอะไรนี่

แน่นอน ไม่ได้ช่วย (หัวเราะเร็วๆ)

-คุณจะทำอย่างไรในการแก้ไขให้ถูกต้อง

ที่จริงแล้วด้านนี้กำลังไปได้ดีทีเดียว เราต้องเน้นด้านหาวิธีการอื่นมากขี้น และเราจะต้องการนำความเชื่อมั่นให้กลับมาส่วนหนึ่งคือการทำให้การประชุมสุดยอดแห่งอาเซียนเกิดขี้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และเราจะดำเนินการตามนั้น

-ในการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการปรัปปรุงในเรื่องภาษี จะมีอะไรไหม

ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เราต้องหาทางให้เงินออกไปและมีข้อจำกัดว่าเราจะดำเนินงานได้เพียงใดในขณะนี้ ถ้าเราสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ เราจะมีการปรับปรุงโครงสร้างของภาษีไปพร้อมๆกับการใช้จ่ายของภาครัฐ
 
-มีสิ่งจูงใจใดๆหรือไม่ที่จะดึงดูดให้บริษัทต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย
 
มีซิ เศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ หลายๆประเทศและหลายๆบริษัทได้ใช้ท่าทีรอและมองดู แต่เราจะยังเพิ่มความน่าลงทุนให้กับประเทศซึ่งนี่ก็คือที่ว่าทำไมผมได้พูดถึงปัจจัยพื้นฐาน และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะหาหนทางต่างๆในการให้ประเทศไทยเป็นที่ดึงดูดใจ

-เมื่อปีที่แล้วคุณได้พูดถึงอุตสาหกรรมทางยาและเกี่ยวกับเรื่องยาแบบทั่วไป….

ปัญหาส่วนใหญ่ได้แก้ไขสำเร็จไปแล้ว รมต สาธารณสุขได้แถลงให้แน่ชัดลงไปว่าจะไม่นำเอาวิธีอื่นมาใช้อีกแล้ว แต่จะสำรวจหาหนทางใหม่ในการซื้อจากหลายๆแหล่งเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อยาจำเป็นในราคาถูก

-คุณกำลังคิดถึงการไปหาประชาชนและมีการเลือกตั้งทั่วไปหรือ

ผมคิดว่าถ้าเราสามารถทำให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้อีกครั้งแล้ว และถ้าเรามีบรรยากาศที่มั่นคงมากกว่านี้ในส่วนของผู้สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อนั้นผมจะมองหาเวลาเหมาะใจการคืนอำนาจให้ประชาชน

-คุณไม่มีเวลากำหนดในใจหรือ

ผมไม่คิดว่าจะต้องมีเวลากำหนดตายตัว เราต้องมองในสถานการณ์และเมื่อถึงเวลาเหมาะสมผมจะเลือกเวลาเอง

-คุณไม่คิดหรือว่าการออกคำสั่งคืนอำนาจจะช่วยให้นโยบายเดินหน้าไปได้
 
ในขณะนี้ ผมไม่คิดว่าประเทศจะยอมให้มีการเลื่อนแผนการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกต่อไป ไม่สามารถทำให้การประชุมสุดยอดอาเซียนช้าออกไป และแม้ในระหว่างการเลือกตั้งซ่อม เราทำมาถึงขนาดนี้แต่ยังมีบางคนไม่อยากให้มีการเผยแพร่ในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งเราจะต้องให้พวกนี้สงบลงไปเสียก่อน

-คุณคิดว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงขี้นในสภาในเรื่องความเป็นเสียงข้างมากหลังจากการเลือกตั้งซ่อม (11 มกราคม 2009)

ผมคิดว่าความสมดุลย์ของอำนาจในสภาไม่ได้มีผลกระทบนัก

-คุณพูดถึงว่ามีคนที่ป้องกันไม่ให้คนอื่นไปลงคะแนนเสียง ผมเดาว่าคุณได้หมายถึงพวกกลุ่มที่เรียกว่าเสื้อแดง คุณมองกลุ่มเสื้อแดงว่าจะคุกคามความมั่่นคงทางการเมืองของคุณขนาดไหน
 
ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือรัฐบาลจะจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างไร ตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งเราไม่เคยท้าทายหรือยุแหย่ให้เกิดการขัดแย้งและความรู้สึกที่เลวลงกว่านี้ เราได้ใช้เวลาที่มีอำนาจเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาจะได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และผมเชื่อแน่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะนำไปสู่ความมั่นคงมากขี้น

-และคุณเชื่อหรือว่าจะมีการปฎิบัติเท่าเทียมกันเหมือนกับที่ทำกับพันธมิตร

อ๋อ แน่นอน

-ทำไมคุณคิดว่าการแบ่งแยกเช่นนี้ได้เกิดขี้นในประเทศไทย

ความขัดแย้งพื้นฐานเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าห่วงตามแบบประชาธิปไตยที่มีมุมมองต่างกัน มุมมองด้านหนึ่งคือประชาชนที่ไปให้ความสำคัญกับการเมืองแบบคะแนนเสียงเลือกตั้งและแบบคะแนนเสียงข้างมาก และเป็นเช่นนั้น แต่อีกมุมมองอีกด้านหนึ่งที่สำคัญกว่าคือประชาธิปไตยซึ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบได้ และนั่นเป็นการนำประเทศเข้าสู่สถานการณ์อย่างในขณะนี้ที่เสียงส่วนใหญ่ในอดีตได้ใช้อำนาจในทางที่ผิดได้ทำลายกฎและระเบียบของประชาธิปไตยยกเว้นในด้านความเป็นกฎเสียงข้างมาก และนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมได้ทำให้ประชาชนของเราเกิดความขัดแย้ง การจะแก้ปัญหานี้ แน่นอนคือการทำให้ความเป็นประชาธิปไตยได้มีทั้งสองมุมมอง นั่นคือมีกฎเสียงข้างมาก มีการเมืองแบบเสียงข้างมาก และรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจะต้องมีการตรวจสอบได้ เคารพสิทธิของคนส่วนน้อยและยึดเกาะกับหลักของประชาธิปไตย

-ประชาธิปไตยแบบไทยมีจริงๆหรือ

เป็นการยากที่จะอธิบายได้ ผมคิดว่าแต่ละประเทศก็มีกฎส่วนตัวของประเทศนั้น แต่ไม่ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐาน ตัวอย่าง เช่น ผมจะไม่เรียกระบบที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือรัฐสภาเสียงข้างมาก หรือจำนวนที่มีผล หรือในสภาล่างว่าประชาธิปไตย จะแบบไหนก็ตาม แต่เรามีระบบการเลือกตั้งของเราเอง เราสามารถมีระบบของเราเองในการตรวจสอบ และความสมดุลย์ เราค่อนข้างจะมีเครือข่ายขององค์กรอิสระที่ค่อนข้างจะซับซ้อน ซึ่งต่างจากประเทศอื่น และให้เห็นถึงธรรมชาติของคนไทยว่าอาจจะมีการประนีประนอมเป็นต้น แต่ทั้งหมดยังอยู่ในขอบข่ายของประชาธิปไตย ซึ่งอาจจะเป็นแบบพิเศษ

-แล้วเรื่องกองทัพบกล่ะ

กองทัพบกควรจะเป็นกองทัพอาชีพและไม่ควรจะถูกลากเข้ามาสู่การเมือง เมื่อพรรคประชาธิปัตย์มีอำนาจครั้งสุดท้ายเราเกือบจะทำให้สำเร็จแล้ว เป็นเรื่องน่าอายที่ว่ารัฐบาลต่อมาได้ลากกองทัพเข้าไปสู่การเมือง ผมเพียงแต่จะกล่าวว่ารัฐบาลก่อนหน้านั้นได้ใช้วิธีการอื่นในการลากกองทัพกลับเข้าไปสู่การเมือง งานของผมขณะนี้คือการที่ให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดขี้นอีก

-คุณคิดถึงการจะประนีประนอมกับคุณทักษิณไหม

ผมคิดว่าถ้าคุณทักษิณจะให้ตัวเองถูกปฎิบัติเหมือนกับคนไทยคนอื่นๆ นั่นคือเขาต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ผมคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้อภัยแต่คุณจะต้องมีการยอมรับความรับผิดชอบก่อน

-งั้นเขาก็ต้องเข้าคุกหรือ

อย่างน้อยควรควรกลับมาและเคารพคำพิจารณาของศาล

-คุณคิดอะไรในเรื่องโอกาสที่จะมีการประนีประนอม

ผมเป็นคนตรงไปตรงมา ผมต้องการรักษากฎหมาย และอย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่า มีหลายหนทางที่ให้เลือกในอนาคตในเรื่องการประนีประนอม แต่ความต้องการที่จะรักษาระบบสำคัญมากกว่า ดังนั้นเป็นทางเลือกของเขาเอง

-เกี่ยวกับเรื่องทางภาคใต้ คุณมีมุมมองใหม่ๆสำหรับที่จะให้คุณจัดการกับความขัอแย้งในภาคใต้

ผมจะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีวงใน ถ้าคุณจะจัดการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวต้องใช้เรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมมาเป็นคำตอบ แทนที่ จะทิ้งปัญหาให้กับกองกำลังความมั่นคง

-อะไรคือกองกำลังความมั่นคงซึ่งได้ถูกชี้ว่าเป็นพวกที่ต้องรับผิดชอบต่อการทำทารุณกรรม คุณคงเห็นด้วยว่าต้องมีการลงโทษตามขั้นตอนของศาล

ครับ ผมเห็นด้วย

-ผมต้องการถามคุณเกี่ยวกับสภาพของกฎหมายหมิ่นฯ ผมได้รับรายงานที่ขัดแย้งกัน ผมได้ยินว่าเวปไซต์ต่างๆจะถูกปิด ผมสงสัยว่าถ้าคุณจะเคยได้ยินคดีของชาวออสเตรเลีย แฮรรี่ นิโคไลเดส

เงียบ

-รวมถึงนักข่าวโจนาธาน เฮด และอดีตรัฐมนตรีพานิชย์ หรืออีกคำพูดหนึ่งที่ว่ามีคนหลายๆคนถูกจับในกรณีนี้ในขณะนี้ คุณคิดว่ากฎหมายนี้เป็นอุปสรรคต่อการโต้แย้งอย่างอิสระในประเทศนี้ไหม

ผมได้แจ้งให้ชัดเจนต่อทางเจ้าหน้าที่และตำรวจว่ากฎหมายก็คือกฎหมาย แต่กฎหมายไม่ควรถูกนำมาใช้ในทางผิดด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม และเหตุผลที่ว่าเรามีกฎหมายนี้เพราะเรามีสถาบันอันเป็นอันเป็นที่เคารพนับถืออันควรจะคงอยู่เหนือความขัดแย้งใดๆ เนื่องจากสถาบันนี้ไม่มีสิ่งที่จะปกป้องตัวเองจากคนที่จะทำร้ายสถาบัน ดังนั้นประชาชนเมื่อเคารพกฎหมายนี้ ก็จะไม่มีปัญหา เป็นการขัดต่อสิทธิการแสดงออกอย่างเสรีหรือ จริงๆลองมองกฎหมายที่ขัดคำสั่งต่อศาล ทำไมประเทศต่างๆมีกฎหมายนี้ เพราะศาลตั้งอยู่เหนือความขัดแย้งและถ้าลากศาลลงมา ก็เป็นการทำร้ายสถาบันหลักสำคัญที่จะต้องรักษาไว้ในการถ่วงดุลย์ให้กับประเทศ

อย่างนี้ก็หมายถึงว่าเหตุผลที่ยังคงต้องมีกฎหมายนี้ ถ้ากฎหมายนี้ยังมีอยู่ คุณได้เน้นการใช้งานของมัน แต่คุณจะต้องมีความระมัดระวังไม่เปลี่ยนแปลความหมายและใช้กฎหมายในทางผิด และบางคดีในอดีต มีการตีความ มีการใช้ในทางที่ผิด และวิธีการใช้ยังเป็นปัญหาอยู่

-ดังนั้นการปิดเวปไซต์ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือ

ไม่มีอะไรแตกต่างจากการที่ประเทศทางตะวันตกได้ปิดเวปไซต์ขั้นสุดโต่ง คุณก็ทราบว่าอะไรที่เป็นการละเมิดสำหรับประเทศหนึ่งอาจจะดูเหมือนไม่ได้เป็นการละเมิดสำหรับประเทศอื่น แต่ผมได้กล่าวไว้ชัดเจนเสมอว่าเขาควร เท่าที่เขาจะทำได้ ให้เลี่ยงการบังคับที่เข้มงวดกับเสรีภาพในการแสดงออก แต่คุณทราบไหมว่า เสรีภาพในการแสดงออกจะต้องกระทำภายใต้กฎหมาย

-สำหรับอเมริกา อเมริกาจะช่วยประเทศไทยในสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไร

สิ่งแรกคือเราหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะมีแผนเศรษฐกิจที่ดี ลดส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่าทีของกำแพงอัตราภาษีศุลกากร เปิดตลาดให้เรา นั่นจะเป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุด

FTA กำลังอยู่ในระหว่างการตกลง ผมเชื่อว่าต้องมีการต่อสัญญาใหม่อย่างเร็วจากผู้มีอำนาจในส่วนของรัฐ

-เกี่ยวกับเรื่องใกล้ประเทศคุณล่ะ กัมพูชาและพม่า

ผมเชื่อว่าเรามีขอบเขตของการต่อรองเพื่อแก้ปัญหาต่างๆกับกัมพูชา ในเรื่องเกี่ยวกับพม่าเรายังได้มีการร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในพม่า แต่เรายังต้องรับมือกับปัญหาทางด้านชายแดนซึ่งใช้ชายแดนร่วมกัน

-ปีที่แล้วคุณกล่าวว่าคุณไม่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประสบความล้มเหลว มองไปข้างหน้า คุณจะพิจารณาว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แค่ไหน

ผมจะทำให้ดีที่สุด ผมมีความตั้งใจให้มันสำเร็จ ให้คนเป็นผู้ตัดสิน และการเป็นนักการเมืองแบบประชาธิปไตยผมจะยอมรับคำตัดสินของประชาชน

แปลและเรียบเรียงโดย – chapter 11
ที่มา
http://www.feer.com/free-interviews/20098/january59/new-thai-prime-minister-says-people-must-wait-for-democracy

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: